2 NGUYÊN TỐ THUỘC 2 CHU KÌ LIÊN TIẾP

     

Cách khẳng định 2 nguyên tố nằm trong 2 team A tiếp tục hay, chi tiết Hóa học lớp 10 với không thiếu lý thuyết, phương pháp giải và bài bác tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh cụ được Cách khẳng định 2 nguyên tố ở trong 2 nhóm A liên tục hay, chi tiết 


A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải- giả sử ZAB

+ Trường thích hợp 1: hai nguyên tố thuộc thuộc chu kì ⇒ ZB= ZA+ 1

+ Trường phù hợp 2: hai nguyên tố không giống chu kì:

- trường đoản cú tổng Z của nhì nguyên tố A và B →Z−= Z/2 → ZAZ−B

- Từ đó giới hạn các khả năng hoàn toàn có thể xảy ra so với A (hay B) đồng thời kết hợp giả thiết để lựa chọn nghiệm phù hợp.

Bạn đang xem: 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp

*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1.Hai nhân tố A cùng B nghỉ ngơi hai nhóm A tiếp tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc đội VA, sinh sống trạng thái solo chất A, B ko phản ứng với nhau. Tổng thể proton trong phân tử nhân nguyên tử của A cùng B là 23. Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của A, B.

Hướng dẫn:

A và B sinh hoạt hai team A tiếp tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc team VA

⇒ A thuộc đội IVA hoặc nhóm VIA.

Theo bài:

⇒ A, B thuộc những chu kì bé dại (chu kỳ 2 và chu kỳ luân hồi 3).

Mặt khác, A với B bắt buộc cùng chu kỳ vì nhì nguyên tố nằm trong hai nhóm A tiếp nối trong một chu kỳ luân hồi hơn kém nhau 1 proton, nghĩa là sống ô số 11 và 12 (tổng số proton bởi 23), ko thuộc các nhóm IV và V xuất xắc V với VI.

TH1: B thuộc chu kỳ luân hồi 2 ⇒ ZB= 7 (nitơ).

Vậy ZA= 23 - 7 = 16 (lưu huỳnh).

Trường thích hợp này thỏa mãn vì nghỉ ngơi trạng thái đối chọi chất nitơ ko phản ứng với lưu huỳnh.

TH2: B thuộc chu kỳ luân hồi 3 ⇒ ZB= 15 (phopho).

Vậy ZA= 23 - 15 = 8 (oxi).

Trường phù hợp này không vừa lòng vì sinh sống trạng thái 1-1 chất oxi bội phản ứng cùng với phopho.

⇒ thông số kỹ thuật electron của A với B là: A: 1s22s22p63s23p4và B: 1s22s22p3

Ví dụ 2. Hai yếu tắc X cùng Y đứng sau đó nhau trong và một chu kì, bao gồm tổng số năng lượng điện hạt nhân bằng 25.

a) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Gồm Cu Và Ag Có Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng Không Tác Dụng Với H2So4

b) Xác định vị trí của X, Y vào bảng tuần hoàn.

c) Viết cách làm hợp chất oxit cao nhất của X với Y.

Hướng dẫn:

a) Viết thông số kỹ thuật electron

Vì X cùng Y đứng tiếp nối khác nhau trong và một chu kì đề xuất hạt nhân của chúng chỉ khác biệt 1 đối chọi vị.

Giả sử ZXY⇒ ZY= ZX+ 1

Theo đề bài, ta có: ZX+ ZY= ZX+ ZX+ 1 = 25

⇒ ZX= 12 với ZY= 13

Cấu hình electron cùa X: ls22s22p63s2: Magie (Mg)

Cấu hình electron của Y: ls22s22p63s23p1: Nhôm (Al)

b) Vị trí

- Đối với nguyên tử X:

+ X trực thuộc chu kì 3 vì gồm 3 lớp electron.

+ X thuộc phần nhóm IIA vì bao gồm 2 electron ở phần ngoài cùng

⇒ X là kim loại.

+ X nằm trong ô trang bị 12 bởi vì (Z = 12)

- Đối với nguyên tử Y;

+ Y trực thuộc chu kì 3 vì gồm 3 electron.

+ Y ở trong phân đội IIIA vì gồm 3 electron ở lớp bên ngoài cùng

⇒ Y là kim loại.

c) cách làm hợp chất oxit cao nhất của X, Y theo thứ tự là: MgO với Al2O3

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. X cùng Y là nhị nguyên tố trực thuộc hai đội A sau đó nhau trong bảng tuần hoàn, ngơi nghỉ trạng thái đối kháng chất X cùng Y phản ứng được cùng với nhau. Tổng cộng proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y vào bảng tuần hoàn. Xác định tên yếu tắc X.

Câu 2.Hai nhân tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích phân tử nhân là 25.Viết cấu hình electron để xác minh hai nguyên tố A cùng B trực thuộc chu kì nào, nhóm nào.

Câu 3.X, Y, Z là bố kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng thể khối của bọn chúng là 74. Xác định X, Y, Z.

Câu 4.

Xem thêm: Cho 13.6 Gam Một Chất Hữu Cơ X

Phân tử X2Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y nghỉ ngơi hai nhóm (A) liên tiếp trong và một chu kì. Dựa vào cấu hình electron các nguyên tử X, Y. Tìm bí quyết phân tử và hotline tên hợp hóa học X2Y.

Câu 5. Hai nhân tố A và B ở hai phân nhóm chính thường xuyên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hốa học. Tống số hiệu nguyên tử của A với B là 31. Xác minh số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron của các nguyên tử của A cùng B. Nêu đặc thù đặc trưng của từng nguyên tố. Viết cấu hình electron của các ion tạo thành