Anh văn 9 unit 7 write

     

Unit 7. Saving Energy - tiết kiệm chi phí năng lượng

6. WRITE (Trả lời thắc mắc trang 61-62 SGK tiếng anh 9)

A speech usually has three parts: Introduction, body toàn thân and Conclusion.

Bạn đang xem: Anh văn 9 unit 7 write

/ (Một bài bác nói thường xuyên gồm tía phần: Phần giới thiệu, Thân bài bác và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to lớn a suitable function in column B. / (Nối các phần của bài bác nói làm việc cột A cùng với chức năng cân xứng ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. Summing up what you have said

B. Getting people"s attention and telling them what you are going to talk about

C. Giving details in easy-to-understand language

Dịch bài:

A

B

Các phần của bài xích nói

Chức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. Tóm lại những gì các bạn đã nói

B. Tranh thủ sự chú ý của mọi người và nói đến họ về các gì các bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu

Lời giải:

1 - B: Introduction: getting people"s attention & telling them what you are going khổng lồ talk about

2 - C: Body: giving details in easy-to-understand language

3 - A: Conclusion: summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place lớn complete a speech. / (Sắp xếp những phần vào đúng khu vực để chấm dứt bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

- travelling by bicycle or public transport.

- having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies & gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to lớn save money.

Lời giải:

3. Good evening, ladies & gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going khổng lồ tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

- travelling by bicycle or public transport.

- having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly.

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi tối các quý ông và quý bà. Tôi là gs Roberts và tối nay tôi đang nói với ông bà phương pháp để tiết kiệm tiền.

Hầu hết chúng ta sử dụng không ít năng lượng. Chúng ta có thể giảm lượng này bằng cách:

- đi lại bằng xe đạp điện hoặc phương tiện công cộng

- dựa vào thợ máy khám nghiệm xe thứ thường xuyên

Nếu bạn tuân theo những quy tắc dễ dàng và đơn giản này, không rất nhiều sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền nhưng môi trường cũng trở thành sạch hơn.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you/ (Chọn một trong những chủ đề sau và sẵn sàng một bài xích nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong những ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places

Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door dosed

Hướng dẫn dịch:

Giảm rác

- thu nhặt túi nhựa

- không giữ chất thải rắn cùng rất thức ăn

- đặt những loại rác rưởi thải khác nhau ở mọi nơi không giống nhau

Tái sử dụng giấy

- tất cả một thùng rác rến riêng để đựng giấy

- giữ hầu như tờ giấy chỉ dùng một mặt để làm nháp

Tiết kiệm tích điện trong bếp

- tắt không còn đèn

- sẵn sàng thức ăn cẩn trọng trước lúc mở bếp

- luôn ngừng hoạt động tủ lạnh

Lời giải:

Good afternoon, my friends,

Today I"m going khổng lồ tell you how lớn save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, và water. To lớn reduce this amount of this energy, we should:

- turn off the lights, fans & faucets when not necessary.

- get all the food ready before turning on the stoves.

- keep refrigerator door closed.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hủy The Visa Mbbank Online, Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Mb Visa

- check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Chú ý: Phần được gạch ốp chân học sinh có thể chuyển đổi phù phù hợp với ý kiến cá thể của mình.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi chiều, chúng ta của tôi,

Hôm ni tôi vẫn kể các bạn nghe về phong thái tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như chúng ta biết đó, trong cuộc sống hiện đại, phòng bếp là nơi họ sử dụng nhiều tích điện chẳng hạn như điện, khí ga với nước. Để cắt giảm lượng tiêu tốn này, chúng ta nên:

- tắt đèn, quạt lắp thêm và các vòi nước lúc không cần thiết

- chuẩn bị tất cả thức ăn uống sẵn sàng trước lúc mở nhà bếp lên

- luôn ngừng hoạt động tủ lạnh

- kiểm soát ống dẫn nước thường xuyên

Nếu bạn tuân theo những quy tắc đơn giản này, bạn sẽ không những tiết kiệm tiền nhưng mà cả tài nguyên thiên nhiên.

Gợi ý 1:

Ladies and gentlemens,

In my presentation today, I’m going to tell you how can we reduce garbage and why should we vì that. As we all know, human now is the biggest contributor that causing the environmental pollution as we release to lớn much watses everyday. So we need khổng lồ reduce the amount of garbage to lớn avoid pollution and save our Earth. & how can we bởi vì that? to lớn reduce the amount of garbage, we should:

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places

- Reuse plastic bags and plastic bottles.

Remember that every day is Earth Day. Are you ready to try staying environmentally friendly or a green cleaning routine?

Hướng dẫn dịch:

Kính thưa những quý vị,

Trong bài xích thuyết trình của tôi hôm nay, tôi đang nói đến quý vị phương pháp làm vắt nào để chúng ta có thể giảm lượng rác rến thải và tại sao chúng ta nên làm điều đó. Như chúng ta đều đang biết, con người ngày này đang là tác nhân to lớn số 1 của bài toán gây ô nhiễm môi ngôi trường vì họ đang thải ra vô số rác hằng ngày. Vì thế họ phải bớt chúng để tránh gây ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo an toàn Trái Đất của bọn chúng ta. Và làm cố nào để thực hiện điều đó? Để bớt lượng rác thải, họ nên:

- nhặt nhạnh túi nhựa

- ko giữ chất thải rắn với thức ăn

- đặt các loại rác thải khác biệt ở đều nơi không giống nhau

- Tái áp dụng túi ni lông và chai nhựa.

Hãy lưu giữ rằng từng ngày họ đang sống gần như sống bên trên Trái Đất. Các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị để sống thân thiết với môi trường xung quanh hoặc thiết kế thói quen thuộc xanh chưa?

Gợi ý 2:

Good morning teacher and all my friends,

I’m glad khổng lồ be here today to lớn tell you about how khổng lồ save energy & protect the environment. In my presentation, I’m going to tell you how can we reuse paper & why should we bởi that. As we all know, paper is made from trees, so if we waste paper, a lot of trees will be cut down to make more paper for us, so we need to reuse paper to protect the tree & also protect our environment as well. To reuse paper, we can:

- Have a separate wastebasket for wastepaper.

- Use both two pages of a paper.

- Keep sheets with single printed page for drafting.

If you can vày these things every day, congratulation, you will save a lot of paper for you and also contribute to lớn save a lot of trees in the world.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào mừng thầy cô và toàn bộ bạn bè,

Mình khôn xiết vui khi được có mặt ở đây lúc này để nói cho mọi fan biết làm núm nào để tiết kệm năng lượng và bảo đảm an toàn môi trường. Trong bài xích thuyết trình của mình, mình sẽ nói về cách làm nắm nào để tái sử dụng giấy với tại sao chúng ta cần làm cho điều đó. Như bọn họ đã biết, giấy dduuocwj làm từ cây, chính vì như thế nếu chúng ta lãng tầm giá giấy, rất nhiều cây có khả năng sẽ bị chặt để triển khai thêm giấy cho chúng ta, vị thế họ cần đề nghị tái sử dụng giấy để đảm bảo an toàn cây cũng như đảm bảo môi ngôi trường của chúng ta. Để tái áp dụng giấy bọn họ có thể:

- bao gồm một thùng rác rến riêng để chứa giấy.

- dùng hết cả nhị mặt của một tờ giấy.

- Giữ hầu hết tờ giấy chỉ sử dụng một mặt để triển khai nháp.

Xem thêm: Tập Đọc: Gà Trống Và Cáo Lớp 4, Soạn Bài Tập Đọc Lớp 4: Gà Trống Và Cáo

Nếu chúng ta làm vấn đề này hằng ngày, thì xin chúc mừng, các bạn sẽ tiết kiệm được không hề ít giấy và cũng sẽ đóng góp vào việc đảm bảo an toàn rất các cây trên thay giới.