Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

     

(displaystyle CD = 3 over 4AB;EF = 5 over 6AB;GH = 1 over 2AB;)(displaystyle IK = 5 over 4AB.)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đếm số phần của đoạn thẳng AB, kế tiếp đưa các phân số về các phân số bao gồm mẫu bởi với số phần của đoạn AB.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Từ đó vẽ hình.

Xem thêm: Biến Áp Tự Ngẫu Là Gì ? Phân Biệt Loại 1 Pha Và 3 Pha


Lời giải chi tiết

Đoạn AB được tạo thành 12 đoạn nhỏ tuổi bằng nhau.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học Thi Thpt Quốc Gia 2017

Do đó (displaystyle CD = 3 over 4AB = 9 over 12AB.)

(eginarraylEF = dfrac56AB = dfrac1012AB;\GH = dfrac12AB = dfrac612AB;\IK = dfrac54AB = dfrac1512AB;endarray) 

Vậy giả dụ AB bằng 12 đoạn nhỏ thì CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bởi 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bởi 15 đoạn nhỏ.

Ta tất cả hình vẽ:

*


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + conhantaohpg.com"Ví dụ: "Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 conhantaohpg.com"