Bài 43 Trang 125 Sgk Toán 7 Tập 1

     

Cho góc (xOy) khác góc bẹt. Lấy các điểm (A, B) ở trong tia (Ox) sao cho (OA Lấy các điểm (C, D) thuộc tia (Oy) sao cho (OC = OA, hspace0,1cmOD = OB.) Gọi (E) là giao điểm của (AD) và (BC.) chứng minh rằng:a) (AD = BC)b) (ΔEAB = ΔECD)c) (OE) là tia phân giác của góc (xOy)


Hướng dẫn:

a) triệu chứng minh ( ΔOAD = ΔOCB).

Bạn đang xem: Bài 43 trang 125 sgk toán 7 tập 1

b) triệu chứng minh (widehatDAB = widehatBCD).

Xem thêm: Cáp Điện Của Mạng Điện Trong Nhà Là Loại Cáp, Có Cấu Tạo Như Thế Nào

c) bệnh minh ( ΔOAE = ΔOCE).

Xem thêm: Youtube Thay Đổi Cách Tính View Trên Youtube 2016, Lượt View Youtube Là Gì

Bài giải:

*

a) Xét (ΔOAD) và (ΔOCB) có: (OA = OC) (giả thiết) ( widehatO) phổ biến ( OD = OB) (giả thiết)(Rightarrow ΔOAD = ΔOCB) (góc - cạnh - góc)(Rightarrow AD = BC) (cặp cạnh tương ứng)b) Ta có: (ΔOAD = ΔOCB) (chứng minh trên)(Rightarrow widehatD = widehatB) (cặp góc tương ứng)  ( widehatA_2 = widehatC_2) (cặp góc tương ứng)Ta có:

 (eginalign* widehatA_1& = 180^o - widehatA_2 hspace0,2cm( extvì widehatA_1 và widehatA_2 extlà hai góc kề bù) \&= 180^o - widehatC_2 hspace0,2cm( extvì widehatA_2 = widehatC_2)\&= widehatC_1endalign*) (AB = OB - OA = OD - OC = CD)Xét (ΔEAB) và (ΔECD) có: (widehatD = widehatB) (chứng minh trên) (BA = CD) (chứng minh trên) (widehatA_1 = widehatC_1 ) (chứng minh trên)(Rightarrow ΔEAB = ΔECD) (góc - cạnh - góc)c) Vì (ΔAEB = ΔCED Rightarrow EA = EC) (cặp cạnh tương ứng)Xét (ΔOAE) và (ΔOCE) có: ( OA = OC) (giả thiết) (EA = EC) (chứng minh trên) ( OE) cạnh chung(Rightarrow ΔOAE = ΔOCE) (cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatAOE = widehatCOE) (cặp góc tương ứng)Vậy (OE) là tia phân giác của (widehatxOy)

 

 


Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 5: trường hợp đều nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - luyện tập 1 (trang 123 - 124) - rèn luyện 2 (trang 124) khác • Giải bài 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ tam... • Giải bài bác 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên mỗi hình 98, 99 có... • Giải bài bác 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến góc(xOy) khác... • Giải bài xích 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bên trên hình 100 ta... • Giải bài 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 101, 102,... • Giải bài 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên hình 104 ta... • Giải bài 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 105, 106,... • Giải bài xích 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài xích 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC.)... • Giải bài xích 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC)... • Giải bài bác 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho góc (xOy) khác góc... • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài xích 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Cho tư đoạn...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau