Bài dịch unit 5 lớp 12

     

Ask & answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

*

Work in pairs. Ask và answer the questions.

Bạn đang xem: Bài dịch unit 5 lớp 12

(Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

1. How bởi vì you say in English the names of these universities? (Làm vậy nào để bạn gọi thương hiệu tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học phong cách xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học khoa học thoải mái và tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you lượt thích to apply for & why? (Bạn muốn đk vào trường đại học và trên sao?)

=> I"d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music và dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve & safeguard it.

(Tôi ao ước xin học tại Đại học Huế bởi Huế là khu vực duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử nước nhà như cung điện hoàng gia, lăng chiêu tập vv .. Hơn nữa, bộ Văn hoá nước nhà của tand là giỏi nhất, đặc biệt là trong âm thanh dân gian với điệu múa. Đây là đặc thù nhất của văn hoá non sông của cửa hàng chúng tôi nên bảo đảm và đảm bảo an toàn nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage và then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói về cảm nghĩ thứ nhất của chúng ta về cuộc sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to lớn explain to my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party. The people at the party were busy playing some game, & no one seemed lớn notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back khổng lồ my room, thinking I would never feel at home at college.

Ellen

My roommate left the window mở cửa all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, và went lớn bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing & having a light on while she was trying lớn sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over & over for many years, it was amazing, but a little scary, to lớn be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best & most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance to use my creativity & knowledge khổng lồ help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering và living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to lớn meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày cuối tuần đầu tiên tôi đi dạo với những người dân bạn mới, đi dạo quanh khuôn viên đại học. Thật mê thích thú, nghĩ về về tôi học tập trường đh thế nào, gặp mặt những người có thể là những người bạn tốt của tôi. Điều thú vị nhất là tôi ko phải lý giải cho phụ huynh tôi đi đâu, đi với ai cùng tôi cần về nhà cơ hội mấy giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng phòng dự một giở tiệc. Những người dân ở bữa tiệc bận đùa trò chơi, và bên cạnh đó không ai để ý sự hiện hữu của tôi. Ngẫu nhiên tôi cảm giác cô đơn. Cụ nén hồ hết giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ chắc rằng tôi không bao giờ cảm thấy dễ chịu và thoải mái ở ngôi trường đại học.

Ellen

Bạn thuộc phòng của tôi luôn để cửa sổ mở, ngay cả khi phía bên ngoài 100C và đi ngủ thời gian 10 giờ mỗi đêm. Khi chúng ta ấy bệnh tật sau gần như ngày thi thân học kì, bận ấy đổ lỗi cho bài toán tôi đánh máy với để đèn sáng sủa trong khi chúng ta ấy nỗ lực ngủ.

Lúc đầu, trường đh làm đến tôi nản lòng song chút. Tôi xuất sắc nghiệp ở một trường nhỏ. Sau khi gặp gỡ đi chạm chán lại cùng những người dân đó nhiều năm, tôi ngạc nhiên, mà lại hơi sợ, sống ở một nơi ngoài ra tôi chưa khi nào thấy cùng một fan hai lần.

Brenden

Năm đầu sống trường đại học chắc hẳn rằng là năm đẹp nhất và thách thức nhất vào đời tôi. Về việc học, tôi thiệt sự ưng ý thú. Tham gia vào dự án công trình Kĩ thuật cải thiện cho tôi dịp áp dụng tính trí tuệ sáng tạo và con kiến thức để giúp đỡ xã hội.

Về giao tiếp (xã hội), tôi kết nhiều bạn mới qua ngành kĩ thuật lẫn bài toán sống sinh sống khuôn viên trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình chuyển động xã hội của các trường đại học cung ứng nhiều cơ hội để gặp gỡ gỡ những sinh viên không cùng ngành kĩ thuật cũng tương tự các kĩ sư khác, nhiều người trong họ đã trở thành những người đồng bọn của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh những câu sau. Cần sử dụng dạng đúng của những từ vào khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys lượt thích to study something if it really………………them.

Xem thêm: Cách Chuyển Danh Bạ Từ Iphone Sang Sim Đơn Giản Nhất, Copy, Chép Danh Bạ Từ Iphone Sang Sim

5. The new car goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện new được xây dựng vị trí trung tâm của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi cho sự ngày càng tăng giá dầu cho sự ngày càng tăng lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là mẩu truyện đáng hại nhất nhưng tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys like to study something if it really challenges them.

(Những đứa trẻ thông minh ao ước học một cái gì đấy nếu thiệt sự thử thách chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe mới đi với vận tốc kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a party on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance to lớn be creative.

e. Was very excited about going khổng lồ college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college. (đã tham dự một bữa tiệc vào ngày vào ngày cuối tuần đầu tiên làm việc trường đại học.)

e. Was very excited about going lớn college. (rất vui vẻ khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate to a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có côn trùng quan hệ tốt với chúng ta cùng phòng.)

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.(đã không thường chạm mặt gỡ những người khác từng ngày tại trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to lớn sleep.”

“a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance lớn be creative. (thích có thời cơ sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm thứ nhất ở ngôi trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity and knowledge to help society.”

“The first year at college was probably the best and most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What did Sarah vày on the first weekend? (Sarah đã làm những gì trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Nguyên Lí Sản Xuất Phân Vi Sinh Vật Là, Nguyên Lí Sản Xuất Phân Vi Sinh Vật

(Cô đi dạo với anh em mới, quốc bộ quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu trước tiên đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy đơn độc trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed lớn nolice her (Bởi vì cô ấy cảm thấy không ai hình như nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the các buổi party were busy playing some game, và no one seemed to lớn notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có vấn đề gì với chúng ta cùng chống của cô?)

=> Her roommate left the window xuất hiện all the time, even in the cold weather, went lớn bed late và blamed her typing and having the light on. (Bạn thuộc phòng của cô ý đã luôn để cửa sổ mở, ngay cả trong khí hậu lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho mình ấy gõ phím máy tính xách tay và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn trước tiên của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden vẫn nghĩ gì về năm đầu tiên của bản thân tại trường đại học?)

=> He thought it was probably the best và most challenging year of his life. (Anh nghĩ đó chắc hẳn rằng là năm rất tốt và đầy thách thức nhất vào cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best và most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình chuyển động xã hội của những trường đại học cung cấp cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó cung ứng cho anh ta các cơ hội chạm mặt gỡ sinh viên ko kỹ thuật cũng như các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”