Bài Luận Tiếng Anh Về Nghề Bác Sĩ

     

Chắc hẳn hồi nhỏ ai ai cũng có một mong mơ về nghề nghiệp: Giáo viên, ca sĩ tuyệt cảnh sát,… Vậy giả dụ viết về ước mơ như vậy, đoạn văn cần có những ý gì?

Trong bài viết hôm ni conhantaohpg.com vẫn hướng dẫn bạn cách viết chia sẻ tiếng Anh về nghề bác sĩ.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về nghề bác sĩ


1. Cách tiến hành dàn bài của một các bạn luận giờ đồng hồ Anh về nghề bác sĩ

Đầu tiên, chúng ta cần sẵn sàng dàn ý mang đến đoạn văn này. Việc lập dàn ý chính là việc viết ra hầu như ý chính xoay quanh nghề bác bỏ sĩ mà bạn sẽ đề cập trong khúc văn. Phần này sẽ giúp bạn viết đoạn văn mạch lạc và tất cả tính gắn kết, thống nhất chưa có người yêu tự trước sau.

Cụ thể bọn họ sẽ tiếp cận từng phần lúc viết về nghề chưng sĩ này.


*
*
*
*
*
bài viết tiếng Anh về nghề bác bỏ sĩ

Mẫu 1

My childhood dream was khổng lồ become a doctor, & until now I still keep that goal in my mind

When I was 10, I had a really bad fever which could threaten my life. And I never forget the images of doctors and nurses who stayed up all night khổng lồ watch after me and other patients. They were like angels that saved and healed people from the pain, and I wished I could have the power like them one day. Being a doctor, I could help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the treatment to lớn get better. Besides, I could take care of our family members’ health.

Xem thêm: Dàn Ý Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Anh Thanh Niên

I know being a doctor requires a lot of knowledge. I was already good at natural science subjects and now I am trying harder & harder every day to get into a good medical university to make my dream come true.

The way I need lớn go towards my dream career is still very long, and I am sure that I will always learn new và necessary things lớn be able to lớn be a good doctor.

Mẫu 2

Since I was little I dreamed of becoming a doctor. A doctor is someone who heals other people. Thanks lớn them, many lives were saved. Doctors are also divided into many types. Surgeons, internists, surgeons, obstetricians, etc. Each person will have a different task. Doctor working in the hospital.

They always wear blue or trắng uniforms. They are very busy. Every day, doctors need to contact and examine many patients. Not everyone can be a good doctor. Khổng lồ become a doctor you need a good knowledge base, calmness và a warm heart.

The doctor always puts saving lives as the most important task. They love their patients lượt thích family members. Seeing a patient being tortured by illness, the doctor must be extremely heartbroken.

Looking at the doctors who are working hard for the lives of their patients, I want to become more useful like them. Bring a part of your wisdom and health khổng lồ bring good things khổng lồ those unlucky people who are sick.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giao Thông Vận Tải, Vai Trò Quan Trọng Của Giao Thông Vận Tải

Mẫu 3

My childhood dream was to lớn become a doctor, và until now I still keep that goal in my mind. When I was 10, I had a really bad fever which could threaten my life. & I never forget the images of doctors và nurses who stayed up all night lớn watch after me và other patients.

They were like angels that saved and healed people from the pain, và I wished I could have the power like them one day. Being a doctor, I could help sick people by figuring out what’s wrong with them và giving them the treatment to lớn get better. Besides, I could take care of our family members’ health.

I know being a doctor requires a lot of knowledge. I was already good at natural science subjects và now I am trying harder và harder every day khổng lồ get into a good medical university khổng lồ make my dream come true.

The way I need to go towards my dream career is still very long, & I am sure that I will always learn new and necessary things lớn be able to lớn be a good doctor.

Trên đó là những loài kiến thức về cách viết một quãng văn giờ đồng hồ Anh về nghề chưng sĩ. Hy vọng rằng những tin tức conhantaohpg.com chia sẻ có thể giúp đỡ bạn áp dụng thành công không chỉ ở nghề chưng sĩ trong bài xích mà còn ngơi nghỉ các nghề nghiệp khác.