Bài tập về động từ tobe lớp 6 có đáp án

     

Thì hiện tại đơn tobe là gì? Động từ bỏ tobe tất cả 3 thể am, is, are tương ứng với những chủ ngữ là đại từ bỏ nhân xưng, danh từ bỏ số ít, số nhiều. Trong bài học này, conhantaohpg.com sẽ chia sẻ cụ thể về công thức, cách dùng và giải pháp động từ khi dùng thì lúc này đơn với tobe.

Bạn đang xem: Bài tập về động từ tobe lớp 6 có đáp án

Công thức thì hiện tại đơn tobe

Thì lúc này đơn lúc nào dùng tobe? Khi bạn có nhu cầu giới thiệu bản thân, nói đến 1 địa điểm hoặc tính chất, trạng thái của một người, sự vật, sự việc nào kia ở thời khắc hiện tại. Chúng ta có thể diễn tả bọn chúng qua 3 cấu trúc khẳng định, che định, nghi vấn.

Khẳng định: S + am/is/are + O

Ví dụ: I’m a teacher. (Tôi là giáo viên).

Phủ định: S + am/is/are not + O

Ví dụ: She is not a bad guy. (Cô ấy không thể tệ).

Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Ví dụ: Are you feel good? (Bạn cảm thấy ổn chứ?)

Ngoài ra, rượu cồn từ tobe được chia ở thì bây giờ đơn còn được áp dụng trong câu bao gồm từ để hỏi (WH - question) vào trường hợp ý muốn hỏi thông tin, quánh điểm, trạng thái, v.v… của một người, sự vật, vụ việc ở thời gian hiện tại.

Ví dụ:

Who is Hoa? (Ai là Hoa?)

Which grade vày you study? (Bạn học tập lớp mấy?)

What’s Hoa’s daughter"s name? (Con gái của Hoa thương hiệu là gì?)

3 dạng hễ từ tobe và cấu trúc rút gọn


Am

Is

Are

I

He, she, it

You, we, they


Chủ ngữ

Khẳng định

Phủ định (2 dạng)

Nghi vấn

I

I am

I am not

I’m not

You

You are

You are not

You’re not

We

We are

We are not

We’re not

They

They are

They are not

They’re not

He

He is

He is not

He’s not

She

She is

She is not

She’s not

It

It is

It is not

It’s not


Có thể thấy, sự khác hoàn toàn so cùng với thì bây giờ đơn với động từ hay ở biện pháp chia cồn từ đó là không thêm s/es mà sử dụng đúng dạng rượu cồn từ tobe tương xứng với công ty ngữ. Nhà ngữ rất có thể là đại tự nhân xưng ngôi 1, 2, 3 hoặc những danh từ số ít, số nhiều.

Cách dùng thì bây giờ đơn với đụng từ TOBE

Thì hiện tại đơn được sử dụng trong số trường hòa hợp sau đây:

Giới thiệu thông tin bản thân hoặc tin tức của 1 tín đồ khác.

Ví dụ: I’m an engineer. (Tôi là một trong những kỹ sư).

My father is 60 years old. (Bố tôi trong năm này 60 tuổi).

Diễn tả đặc điểm của một sự việc, sự đồ vật nào kia ở thời khắc hiện tại.

Ví dụ: The các buổi party is very noisy và uproarious. (Bữa tiệc rất ầm ĩ và náo nhiệt).

Mô tả đặc điểm, tính cách của 1 người, 1 bé vật, 1 sự đồ dùng nào đó.

Ví dụ: The cat is cute. (Con mèo kia thật đáng yêu).

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu làm việc thì bây giờ đơn thường xuyên có những trạng từ bỏ chỉ tần suất đứng trước những động trường đoản cú hoặc đứng cuối câu như:

always (luôn luôn)

often (thường xuyên)

usually (thông thường)

sometimes (thỉnh thoảng)

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

*
Bài tập thì bây giờ đơn với rượu cồn từ TOBE

Bây giờ! chúng ta cùng nhau ôn tập thì bây giờ đơn sử dụng động từ bỏ dạng tobe với các bài tập bên dưới đây:

Bài 1: chia động tự tobe vào ngoặc để kết thúc câu.

1. This (be) _____________ Lan’s mother.

2. Her name (be) _____________ Hang.

3. She (be) _____________ 39 years old.

4. She (be) _____________ a doctor.

5. She (work) _____________ in a factory.

6. Everyday, she (get) _____________ up early. She (get) _____________ up at 5 o’clock.

7. She (brush) _____________ her teeth & (wash) _____________ her face.

8. Then, she (do) _____________ the housework.

9. She (have) _____________ breakfast at half past six.

10. Then, she (go) _____________ khổng lồ work at fifteen to lớn seven.

11. She (go) _____________ home at half past four.

12. They (work) _____________ very hard.

Bài 2: trả lời các câu hỏi bằng phương pháp sử dụng từ bỏ gợi ý.

1. What does your father do? (engineer)

…………………………………………………………………………….

2. Where does Mr. Phu live? (Hang trong street)

…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tín Ngưỡng Tôn Giáo Là Gì ? Các Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo?

3. What vì chưng Bien và his sister do everyday? (go to school)

…………………………………………………………………………….

4. What time is it? (fifteen khổng lồ eleven)

…………………………………………………………………………….

5. What bởi Mr. And Mrs. Smith bởi vì every evening? (watch TV)

…………………………………………………………………………….

6. What vì chưng you do? (student)

…………………………………………………………………………….

7. Where is your class? (the third floor)

…………………………………………………………………………….

8. What time does Lan vị her homework? (at 7 o’clock)

…………………………………………………………………………….

9. How many rooms does your house have? (three)

…………………………………………………………………………….

10. What does your brother vị after school? (do his homework)

…………………………………………………………………………….

Bài 3: Điền cồn từ tobe vào chỗ trống để ngừng câu.

1. A: Where are we now? I have no idea.

B: You ______ just in front of our house.

2. A: Are you hungry? Have something to eat.

B: Yes, I ______ a little bit hungry.

3. A: Is your sister at school? I must talk to her.

B: No, She_______ at school.

4. A: Where are your parents? Are they at home?

B: My Mom & Dad ________ at work.

5. A: Is Peter your friend? and what about Bill?

B: Tom & James _______ my best friend.

6. A: I think these stories are very interesting.

B: Really? The stories ________ interesting at all.

7. A: How often are you ill? You must go lớn see a doctor.

B: Quite often, I ________ very healthy.

8. A: Are Sury & Maria good at sports?

B: Well, Sury ________ quite good at athletics, but Maria isn’t.

9. A: Am I the best student in our class? What vày you think?

B: No, you ________. I’m the best.

10. A: Where are you, Simon? I need your help.

B: I’m afraid Simon ________ here. He is at the shop.

11. A: ________ your brother at home?

B: No, he isn’t. I can’t find him anywhere.

12. A: Where _________ Mark & Jim? I can’t see them.

B: Mark is over there và Joe is in the hall.

Xem thêm: Các Chức Năng Của Bàn Phím Máy Tính, Bàn Phím Máy Tính Là Gì Chức Năng Của Nó

13. A: _______ we at the right airport?

B: I hope so. If not, we’ll miss our plane.

14. A: Why _______ I so lazy? I stay in bed till lunch every Saturday & Sunday