UNIT 3 ENGLISH 9

     

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền trường đoản cú vào vị trí trống. Một trong những trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng nhiều hơn thế nữa 1 lần.


Task 1. Listen and read.

Bạn đang xem: Unit 3 english 9

(Nghe cùng đọc.)

"She"s been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired và didn’t want lớn go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to lớn get good grades và she doesn’t want to disappoint them. They want her lớn go to a vị trí cao nhất college and study medicine.

Amelie: Really? She told me she wanted to lớn be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what khổng lồ do. Her parents said kiến thiết graduates wouldn’t find jobs easily và they wanted her khổng lồ get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to lớn take a break. I’ll call và ask her if she wants lớn go và see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!


a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm từ bỏ trái nghĩa với các từ sau trong đoạn thoại.)

1. Khổng lồ go lớn bed early

______

2. Lớn be relaxed

______

3. Bad exam results

______

4. To make someone happy

______

5. Khổng lồ work continuously

______

6. Khổng lồ have no plans

______

 

 


Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 


Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt và không muốn ra ngoài. Cô ấy buộc phải thức khuya nhằm ôn thi.

Nick: Có độc nhất vô nhị thiết phải áp lực nặng nề vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng phụ huynh của cô ấy luôn muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì ko muốn phụ huynh thất vọng. Người ta muốn Mai đỗ trường đh nổi tiếng cùng học ngành y. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn trở thành một nhà thiết kế. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí do nguyên nhân đợt vừa mới đây Mai tương đối căng thẳng. Cô ấy lưỡng lự phải có tác dụng gì. Cha mẹ cô ấy nói xuất sắc nghiệp ngành xây dựng khó kiếm được việc và họ muốn cô ấy rước được tấm bằng ngành y. 

Amelie: Ồ mình hiểu. Thỉnh thoảng mình ước là phụ huynh có thể để họ vào địa chỉ của mình. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng rất cần phải nghỉ ngơi. Mình sẽ điện thoại tư vấn cho Mai hỏi xem cô ấy cũng muốn đi coi với chúng mình mai sau không?

Phúc: Mình e là không. Trong khi Mai bí mật lịch học vào buổi tối cuối tuần lớp học tập Toán, giờ Anh, judo và lớp học nhạc nữa. 


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Lớn stay up late

(đi ngủ sớm >

2. Khổng lồ be relaxed / khổng lồ be stressed out

(thư giãn >

3. Good grades

(kết trái thi tệ >

4. To disappoint someone

(làm ai đó hạnh phúc >

5. Lớn take a break

(tiếp tục làm việc >

6. To be fully booked

(không đầu tư >


Task 1b

b. Choose the best answer 

(Chọn giải đáp đúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, & Amelie?

A. She doesn"t lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to stay at home.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to be proud of her.

C. She wants to compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident & tired

B. Tense & disappointed

C. Tired and stressed

4. What bởi Mai"s parents want her to lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to lớn be?

A.

Xem thêm: Video Học Sinh Quan Hệ - Cổng Thông Tin Điện Tử Trường Thpt Cao Bá Quát

 A medical doctor

B. A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do? 

A. Understand Mai"s situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else khổng lồ replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Vì sao Mai không đã chơi mong lông với Phúc , Nick với Amelie?

A. Cô ấy không ưa thích chơi ước lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn ở nhà.

2. Vì sao Mai vẫn học chuyên cần cho kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ thi trước. 

B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy từ bỏ hào về cô ấy.

C. Cô ấy ý muốn tranh tài với chúng ta trong lớp.

3. Bây tiếng Mai cảm thấy thế nào?

A. Từ bỏ tin cùng mệt mỏi

B. Căng thẳng và thất vọng

C. Căng thẳng và căng thẳng

4. Bố bà bầu của Mai mong mỏi cô ấy đổi thay gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai ý muốn làm nghề gì?

A. Dược sĩ

B. Bên thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang cố gắng làm gì?

A. Hiểu triệu chứng của Mai cùng giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

B. Làm Mai cảm giác thừa thải.

C. Kiếm tìm ai kia khác để thay thế sửa chữa Mai chơi ước lông.

Lời giải chi tiết:

1. C 2. B 3. C

4. A 5. B 6. A


Task 1c

c. What vì you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ gì về Amelie lúc cô ấy nói " Thỉnh thoảng mình cầu là phụ huynh có thể để họ vào địa điểm của mình?") 

Lời giải bỏ ra tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation lớn better understand her. 

(Amelie ước cha mẹ của cô ấy có thể đặt bản thân vào trường hợp của cô ấy để hiểu cô ấy hơn.)


Task 2


Video trả lời giải


Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. 

(Điền từ bỏ vào chỗ trống. Một vài trường hợp rất có thể sử dụng nhiều hơn nữa 1 lần.)

tense frustrated delighted confident relaxed worried

depressed calm stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She"s failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want khổng lồ be more ___________.

5. Emma is feeling so ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want lớn help Mai but don"t know what they can vị for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tín

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải đưa ra tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

Xem thêm: Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ 1945 Đến 1975 ? Củng Cố Kiến Thức

(Thu đang học tập rất cần cù cho kỳ thi, nhưng lại cô vẫn cảm thấy lo ngại / căng thẳng / áp lực. Hiện thời cô ấy đã làm giỏi trong kỳ thi cô ấy cảm thấy thoải mái / lạc quan hơn nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 trong những người bạo gan mẽ. Mẹ luôn bình tĩnh tức thì cả một trong những tình huống tồi tệ nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm thấy chán nản / thất vọng về bài toán học của mình. Cô ấy đã thua trong kỳ thi một lần nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to lớn be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ thâm nhập lớp học nói là một trong những ý tưởng tốt nếu bạn muốn tự tin rộng / thư giãn giải trí / bình tĩnh.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.

(Emma cảm xúc rất thỏa mãn/ sáng sủa với vẻ bên ngoài tóc thời trang bắt đầu của mình.)

6. Phuc, Nick, và Amelie feel frustrated/worried. They want to help Mai but don’t know what they can bởi vì for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm thấy thuyệt vọng / lo lắng. Họ có nhu cầu giúp Mai dẫu vậy họ lưỡng lự họ rất có thể làm gì mang đến cô ấy.)