Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

     
Bài tập vào cuối tuần tiếng anh 4 tuần 8 unit 4: Phần nâng cao. Câu chữ của phiếu bài bác tập nằm gọn gàng trong công tác học của tuần 8. Nhằm mục tiêu giúp những em củng cố kỉnh lại loài kiến thức, ôn tập cùng rèn luyện môn giờ anh lớp 4. Chúc các em học tốt!

Exercise 5: Write the correct numbers. ( Viết số đúng vào địa điểm trống.)

0. Example: May is the fifth month of the year.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

1. August is the _____ month of year.

2. June is the _____ month of year.

3. September is the _____ month of year.

4. December is the _____ month of year.

5. October is the _____ month of year.

6. February is the _____ month of year.

7. March is the _____ month of year.

8. April is the _____ month of year.

Xem thêm: Các Công Ty Xuyên Quốc Gia Ở Việt Nam Uy Tín Nhất, Các Công Ty Xuyên Quốc Gia Ở Việt Nam

9. January is the _____ month of year.

10. July is the _____ month of year.

11. November is the _____ month of year.

Exercise 6: Match the dialogue with the correct picture. See the example. ( Nối đoạn hội thoại với tranh đúng. Coi ví dụ.)

0. What"s the date today?

- It"s on the fifth of September

*

1. When"s Lucy"s birthday?

- It"s on the fifteenth of June,

*

2. Today is my birthday.

- It"s on the seventh of August.

*

3. What"s the date today?

- It"s the first of June. It"s your day, son.

*

4. When"s your birthday, Tony?

- It"s on December 24th.

*

5. When"s your mother"s birthday?

- It"s on the second of July.

Xem thêm: Xem Phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Fpt, Pinkstore_Sleepwear

*

Exercise 7: Fill in the blank. ( Điền vào khu vực trống. )

1. My birthday is __________________

2. My mother"s birthday is _____________________

3. My father"s birthday is _____________________

4. My brother"s birthday is ______________________

5. My friend"s birthday is ____________________

Exercise 8 Read the passage and circle A, B or C. ( Đọc đoạn văn cùng khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Today is Saturday, April 5th. It"s Hoa" birthday. She is 8 years old today. She is very happy to lớn have a small tiệc nhỏ with her friends. In the morning. She will go khổng lồ the supermarket to lớn buy some candies and biscuits with her mother. They will also buy some flowers and a big birthday cake. Hoa invites some of her friendsto join the party in the evening. They will sing & dance together. It "ll be interesting and joyful.