Bài tập tương tác gen

     

 * lưu lại ý: có thể sử dụng phép nhân xác suất hoặc sơ thiết bị phân nhánh nhằm tìm tỉ lệ hình trạng gen, tỉ lệ hình trạng hình.

Bạn đang xem: Bài tập tương tác gen

* những kiến thức cơ bạn dạng cần nhớ:

- Xét phép lai a: P: AaBb x AaBb → F1: 9A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb

Tùy vào dạng hình tương tác, kết quả phân li dạng hình hình F1 của phép lai a vẫn là 9:3:3:1 tốt là sự thay đổi của tỉ lệ thành phần này như 9:6:1; 9:3:4; 9:7; 12:3:1; 13:3; 15:1; 1:4:6:4:1.

- Xét phép lai b: P: AaBb x aabb→ F1: 1A-B-: 1A-bb: 1aaB-: 1aabb

Tùy thuộc vào hình dạng tương tác, hiệu quả phép lai b phân li kiểu hình theo tỉ trọng 1:1:1:1 hoặc chuyển đổi của tỉ lệ thành phần này như 1:2:1 hoặc 3:1.

- Xét phép lai c: P: AaBb x Aabb→ F1: 3A-B-: 3A-bb: 1aaB-:1aabb.

- Xét phép lai d: P: AaBb x aaBb→ F1: 3A-B- : 1A-bb: 3aaB-: 1aabb.

Tùy nằm trong vào kiểu tương tác, hiệu quả phép lai c và phép lai d sẽ phân li theo phong cách hình theo tỉ lệ 3: 3: 1:1 hoặc thay đổi của tỉ lệ này như 4:3:1; 6:1:1; 3:3:2; 5:3; 7:1.

2. Các phương pháp xác định quy luật thúc đẩy hai cặp gene không alen

* phương thức chung: Muốn tóm lại một tính trạng làm sao được dt theo quy luật liên can gen ta phải chứng tỏ tính trạng đó vày hai xuất xắc nhiểu cặp gen bỏ ra phối.

a. Cách thức 1

- khi xét sự di truyền về một tính trạng như thế nào đó. Giả dụ tính trạng ta xét phân li kiểu dáng hình theo tỉ trọng 9:3:3:1 hay chuyển đổi của tỉ lệ thành phần này như 9:6:1; 9:3:4; 9:7; 12:3:1; 13:3; 15:1; 1:4:6:4:1. Ta tóm lại tính trạng đó nên được dt theo quy luật thúc đẩy của nhị cặp ren không alen với nhau.

- tùy thuộc vào tỉ lệ vậy thể, ta xác minh được kiểu can dự tương ứng. VD:

+ 9: 7 → shop bổ sung.

+ 13: 3 → can hệ át chế.

+ 15: 1 → tác động cộng gộp.

b. Phương pháp 2

- lúc lai phân tích về một tính trạng như thế nào đó. Ví như FB phân li vẻ bên ngoài hình theo tỉ trọng 1: 1: 1: 1 hoặc biến hóa của tỉ lệ thành phần này như 1: 2: 1; 3: 1. Ta kết luận tính trạng đó cần được dt theo quy luật ảnh hưởng của hai cặp ren không alen.

- tùy từng điều kiện rõ ràng của đề, ta hoàn toàn có thể xác định được kiểu liên tưởng nếu biết mẫu mã hình của đời trước và đời FB. Nếu đề quán triệt đủ các kiểu hình, ta chọn tất cả các trường hợp hợp lí.

c. Phương thức 3

- khi xét sự di truyền về một tính trạng làm sao đó, trường hợp tính trạng phân li phong cách hình theo tỉ lệ thành phần 3: 3: 1: 1 hoặc là biến hóa của tỉ lệ này như 4: 3: 1; 3: 3: 2; 6: 1: 1; 5: 3; 7: 1. Ta kết luận tính trạng đó buộc phải được di truyền theo quy luật thúc đẩy của hai cặp gen không alen.

- tùy thuộc theo tỉ lệ rõ ràng ta khẳng định được kiểu cửa hàng tương ứng. VD:

+ 6: 1: 1 → can dự át chế loại 12 : 3: 1.

+ 3: 3: 2 → Tương tác bổ sung hay át chế mẫu mã 9: 3: 4.

+ 5: 3 → Tương tác bổ sung 9: 7 hoặc tương tác át chế 13: 3. Nếu đề cho thấy kiểu hình của đời trước và sau, ta xác minh được chắc chắn là là 1 trong hai trường hợp trên, ngược lại ta lựa chọn cả nhì trường hợp.

3. Cho biết kiểu hình của p và vậy hệ sau xác định kiểu ren của P

- khẳng định quy nguyên lý và loại tương tác: Từ khối hệ thống nhiều phép lai sẽ cho, ta chọn phép lai nào bao gồm tỉ lệ dạng hình hình đặc thù nhất để suy ra kiểu địa chỉ gen, các phép lai còn sót lại đều dt theo quy quy định này.

- dựa vào kiểu tương tác để quy mong gen.

- Lập tỉ trọng phân li thứ hạng hình của từng phép lai, suy ra số tổ hợp giao tử.

- Đối chiếu với hình dạng hình của P, từ bỏ số tổ hợp giao tử, suy ra phương pháp tạo giao tử của p rồi xác minh kiểu gen khớp ứng với mỗi kiểu hình.

- Lập sơ đồ vật lai.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Tính trạng size thân của lúa do ảnh hưởng tác động cộng gộp của 3 cặp alen phân li độc lập Aa, Bb, Dd. Cây lúa đồng hòa hợp trội cả 3 cặp gen cao 90 cm. Mỗi ren lặn có tác dụng lúa thấp rộng 5 cm. Hỏi cây lúa phải chăng nhất có kiểu hình cao bao nhiêu cm và xác định kiểu gen của cây cao 75 cm?

Hướng dẫn

- kiểu dáng hình cây lúa thấp nhất là: 90 – (6 x 5) = 60 cm.

- Cây tất cả chiểu cao 75 centimet mang 3 gen lặn , đẳng cấp gen là 1 trong trong 7 trường phù hợp sau: aaBbDD; AabbDD; aaBBDd; AaBBdd; AabbDd; AABbdd; AaBbDd.

Bài 2: Ở chuột, khi giao phối lai F1 cùng với nhau, đời F2 mở ra 56,25% lông đốm, 18,75% lông lâu, 25% lông trắng. Biết gene nằm trên NST thường. Color lông chuột được dt theo quy công cụ nào?

Hướng dẫn

F2 phân li tỉ lệ hình dạng hình 9: 3: 4. Đây là tỉ lệ thành phần của tương tác bổ sung hoặc thúc đẩy át chế.

Xem thêm: Phim Tuổi Thanh Xuân Phần 2 Trọn Bộ, Phim Tuổi Thanh Xuân Phần 2 (38/38 Tập Trọn Bộ)

Bài 3: Giao phối thân F1 mang các gen dị đúng theo tử bao gồm kiểu hình vị ngọt với 1 cây không biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 62,5% cây vị ngọt, 37,5% cây vị chua. Cho biết thêm quy luật điều khiển và tinh chỉnh sự di truyền vị quả?

Hướng dẫn

- F2 phân li thứ hạng hình theo tỉ lệ thành phần 5:3. Đây là tỉ lệ của tác động gen.

- bởi vì F2 tất cả

*
*
 loại mẫu mã hình vị ngọt như thể với hình dạng hình của F1, chứng tỏ đây là kiểu thúc đẩy át chế.

Bài 4: nhận định rằng B nguyên tắc hạt bầu, F1 phân li kiểu dáng hình theo tỉ trọng 3 cây hạt bầu : 1 cây phân tử tròn. Xác minh kiểu gene của P?

Hướng dẫn

Ta gồm P: aaBb x aaBb → F1: 3aaB- (hạt bầu): 1aabb (hạt dài)

Bài 5: Ở một loài động vật, có 3 gene phân li độc lập, ảnh hưởng qua lại cùng pháp luật màu lông, từng gen đều phải sở hữu 2 alen (A, a; B, b; C, c). Khi thứ hạng gen xuất hiện đồng thời cả 3 alen trội A, B, C mang đến kiểu hình lông đen; các kiểu gen còn lại đều đến kiểu hình lông trắng. Tiến hành phép lai P: AABBCC x aabbcc → F1: 100% lông đen. Cho các con F1 giao phối thoải mái với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ đẳng cấp hình lông trắng ngơi nghỉ F2 đã là

A. 43,71%. B. 57,81%. C. 56,28%. D. 53,72%.

Hướng dẫn

- Quy cầu A-B-C-: lông đen.

- F1 x F1: AaBbCc x AaBbCc → F2: (3A-: 1aa) : (3B-:1bb) : (3C-: 1cc)

F2 cho kiểu hình lông black A-B-C- = (3/4)3 = 27/64

Vậy tỉ lệ kiểu dáng hình lông trắng là 1- 27/64 = 37/64 = 0,5781 = 57,81%

Bài 6: Một loại thực vật, khi đến giao phấn thân cây trái dẹt với cây quả thai dục (P), thu được F1 gồm toàn cây trái dẹt. Mang đến cây F1 lai với cây đồng vừa lòng lặn về những cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 1 cây quả dẹt : 2 cây trái tròn : 1 cây quả bầu dục. Mang lại cây F1 từ bỏ thụ phấn chiếm được F2. Cho tất cả các cây trái tròn F2 giao phấn với nhau nhận được F3. Lấy đột nhiên một cây F3 mang trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là

A. 1/9 B. 1/12 C. 1/36 D. 3/16

Hướng dẫn

 Bài toán di truyền tuân theo quy cách thức tương tác bổ sung với phần trăm cơ bạn dạng 9: 6: 1. Gắng thể:

Cho F1 lai phân tích TLPLKH là: 1: 2: 1 = 4 tổng hợp = 4gt (F1) x 1gt (KG đồng hòa hợp lặn)

=> kg F1 là AaBb – trái dẹt

Khi đó, TLKG là: 1A–B–: 1A–bb: 1aaB–: 1aabb

Khi đến F1 tự thụ phấn, TLPLKG E2 là: 9A–B–: 3A–bb: 3aaB–: 1aabb (9 dẹt: 6 tròn: 1 thai dục)Các cây quả tròn F2 bao gồm kiểu gen: 1AAbb: 2Aabb: 1aaBB: 2aaBb sẽ cho các loại giao tử như sau:

Kiểu ren 1AAbb cho giao tử 1Ab

Kiểu gen 2Aabb cho giao tử 1Ab: 1ab

Kiểu gene 1aaBB cho giao tử 1aB

Kiểu gen 2aaBb cho giao tử 1aB: 1ab

Tỷ lệ tầm thường là: 2Ab: 2aB: 2ab => 1Ab: 1aB: 1ab

Khi mang lại giao phấn với nhau ta được:

 

1Ab

1aB

1ab

1Ab

1quả tròn

1 quả dẹt

1 trái tròn

1aB

1 trái dẹt

1quả tròn

1 quả tròn

1ab

1quả tròn

1quả tròn

1quả thai dục

 

Qua đó ta thấy xác suất quả bầu dục là 1/9.

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: Khi lai nhì thứ túng thiếu ngô quả tròn thuần chủng cùng với nhau thu được F1 gồm toàn túng ngô trái dẹt. đến F1 từ thụ phấn chiếm được F2 gồm tỉ lệ hình dáng hình là 9 quả dẹt : 6 trái tròn : 1 trái dài. Tính trạng ngoại hình quả bí ngô

A. Dt theo quy luật liên tưởng cộng gộp. B. Vì chưng một cặp gen quy định.

C. Di truyền theo quy luật can hệ bổ sung. D. Di truyền theo quy luật links gen.

Câu 2: cho lai nhì cây túng thiếu quả tròn cùng với nhau, đời nhỏ thu được 272 cây túng thiếu quả tròn, 183 cây bí quả thai dục cùng 31 cây túng quả dài. Sự di truyền tính trạng bản thiết kế quả túng bấn tuân theo quy luật

A. Link gen trả toàn. B. Phân li hòa bình của Menđen.

C. Tương tác cộng gộp. D. Liên quan bổ trợ.

Câu 3: Lai hai dòng cây hoa white thuần chủng với nhau, F1 nhận được toàn cây hoa trắng. Cho những cây F1 tự thụ phấn, ngơi nghỉ F2 tất cả sự phân li phong cách hình theo tỉ lệ: 131 cây hoa white : 29 cây hoa đỏ. Cho thấy thêm không bao gồm đột biến đổi xảy ra, rất có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật

A. Hệ trọng giữa các gen ko alen. B. Di truyền quanh đó nhân.

C. Hoán vị gen. D. Link gen.

Câu 4: Ở một loại thực đồ lưỡng bội, alen A cơ chế hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen a cách thức hoa tím. Sự biểu lộ màu sắc đẹp của hoa còn dựa vào vào một gen bao gồm 2 alen (B với b) nằm tại một cặp nhiễm sắc đẹp thể khác. Lúc trong hình trạng gen có alen B thì hoa có màu, lúc trong hình dạng gen không có alen B thì hoa không tồn tại màu (hoa trắng). Mang lại giao phấn giữa hai cây các dị vừa lòng về 2 cặp gen trên. Biết không tồn tại đột phát triển thành xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ vẻ bên ngoài hình thu được sinh sống đời con là

A. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.

B. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

D. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.

Câu 5: Ở một loài thực đồ vật chỉ có 2 dạng màu sắc hoa là đỏ với trắng. Vào phép lai phân tích một cây hoa màu đỏ đã thu được thế hệ lai phân li đẳng cấp hình theo tỉ lệ: 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Hoàn toàn có thể kết luận, color hoa được điều khoản bởi

A. Một cặp gen, di truyền theo quy luật link với giới tính.

B. Nhì cặp gen links hoàn toàn.

C. Hai cặp ren không alen tương tác bổ trợ (bổ sung).

D. Hai cặp ren không alen can dự cộng gộp.

Câu 6: Ở một chủng loại thực vật, cho hai cây thuần chủng đều phải sở hữu hoa màu trắng lai cùng với nhau, chiếm được F1: 100% cây hoa color đỏ. Cho F1 lai với cây bao gồm kiểu gen đồng đúng theo lặn, F2 phân li theo tỉ tỉ lệ thành phần 3 cây hoa white color : 1 cây hoa màu đỏ. Color hoa di truyền theo quy nguyên tắc

A. Ngoài nhiễm dung nhan thể (di truyền ngoài nhân). B. Phân li.

C. Tương tác cộng gộp. D. địa chỉ bổ sung.

Câu 7: Cho giao phấn hai cây hoa white thuần chủng (P) với nhau thu được F1toàn cây hoa đỏ. Cho F1 từ thụ phấn, thu được F2 bao gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xẩy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ trọng phân li hình dạng gen sống F2 là

A. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1. B. 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 1 : 1.

C. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1.

Câu 8: Ở túng ngô, vẻ bên ngoài gen A-bb cùng aaB- phép tắc quả tròn; kiểu gen A- B- công cụ quả dẹt; hình dạng gen aabb qui định quả dài. Cho túng quả dẹt dị phù hợp tử nhị cặp gen lai phân tích, đời FB chiếm được tổng số 160 quả bao gồm 3 các loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả lâu năm ở FB là

A. 40. B. 75. C. 105. D. 54.

Câu 9: Ở một tương đương lúa, chiều cao của cây do 3 cặp ren (A,a; B,b; D,d) thuộc quy định, những gen phân li độc lập. Cứ mỗi gene trội có mặt trong loại gen khiến cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao là 100 cm. Cây lai được tạo ra từ phép lai giữa cây thấp độc nhất với cây tối đa có độ cao là

A. 75 cm. B. 85 cm. C. 80 cm. D. 70 cm.

Câu 10: Ở một loài đụng vật, gene B luật pháp lông xám, alen b điều khoản lông đen, gene A át chế ren B với b, alen a ko át chế, những gen phân li độc lập. Lai phân tích khung người dị vừa lòng về 2 cặp gen, tỉ lệ kiểu dáng hình sinh sống đời con là:

A. 2 lông black : 1 lông white : 1 lông xám. B. 3 lông white : 1 lông đen.

C. 2 lông xám : 1 lông trắng : 1 lông đen. D. 2 lông white : 1 lông đen : 1 lông xám.

Câu 11: Ở một chủng loại thực đồ gia dụng lưỡng bội, tính trạng độ cao cây do hai ren không alen là A với B cùng quy định theo phong cách tương tác cùng gộp. Trong hình dạng gen nếu cứ thêm 1 alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp duy nhất của loài này còn có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây tối đa với cây rẻ nhất, thu được F1, cho những cây F1tự thụ phấn. Biết không có đột vươn lên là xảy ra, theo lí thuyết, cây có độ cao 120 centimet ở F2 chiếm tỉ lệ

A. 25,0%. B. 37,5%. C. 50,0%. D. 6,25%.

Câu 12: Ở một loài động vật, biết color lông không dựa vào vào đk môi trường. Cho cá thể thuần chủng (P) bao gồm kiểu hình lông màu lai với thành viên thuần chủng gồm kiểu hình lông trắng chiếm được F1, 100% dạng hình hình lông trắng. Giao phối những cá thể F1với nhau thu được F2 tất cả tỉ lệ kiểu dáng hình: 13 bé lông trắng : 3 con lông màu. Cho thành viên F1 giao hợp với cá thể lông màu sắc thuần chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ thứ hạng hình ở đời nhỏ là:

A. 3 nhỏ lông white : 1 con lông màu. B. 1 nhỏ lông white : 1 bé lông màu.

C. 5 nhỏ lông trắng : 3 nhỏ lông màu. D. 1 nhỏ lông trắng : 3 nhỏ lông màu.

Câu 13: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa bởi vì hai gen không alen liên can với nhau quy định. Giả dụ trong hình trạng gen gồm cả hai một số loại alen trội A với B thì đến kiểu hình hoa đỏ; trường hợp chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì đến kiểu hoa lá trắng. Lai hai cây (P) bao gồm hoa trắng thuần chủng với nhau nhận được F1gồm toàn cây hoa đỏ. đến cây F1 lai cùng với cây hoa trắng gồm kiểu ren đồng phù hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được Fa. Biết rằng không tồn tại đột trở nên xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ thành phần phân li đẳng cấp hình sinh sống Fa là

A. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa đỏ. D. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.

Câu 14: Ở một chủng loại thực vật, mang đến cây thuần chủng hoa rubi giao phấn cùng với cây thuần chủng hoa trắng (P) nhận được F1gồm toàn cây hoa trắng. đến F1 tự thụ phấn nhận được F2có tỉ lệ thành phần phân li kiểu hình là 12 cây hoa white : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Mang đến cây F1giao phấn cùng với cây hoa vàng, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ thành phần phân li hình trạng hình ở đời nhỏ của phép lai này là

A. 2 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

B. 3 cây hoa white : 1 cây hoa vàng.

C. 1 cây hoa white : 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa vàng.

D. 1 cây hoa trắng : 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

Xem thêm: Hệ Số Nhân Công Ca Máy Tp Hồ Chí Minh 2017, Chỉ Số Giá Xây Dựng Tp

Câu 15: Ở ngô, bao gồm 3 gen không alen phân li độc lập, ảnh hưởng tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, từng gen đều phải sở hữu 2 alen (A, a; B, b; R, r). Lúc trong thứ hạng gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R mang đến hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều đến hạt không màu. đem phấn của cây mọc tự hạt tất cả màu (P) thụ phấn mang lại 2 cây:

- Cây thứ nhất có dạng hình gen aabbRR thu được những cây lai có 1/2 số cây mang lại hạt gồm màu;

- Cây lắp thêm hai bao gồm kiểu gene aaBBrr thu được những cây lai bao gồm 25% số cây mang lại hạt bao gồm màu.

Kiểu gen của cây (P) là

 A. AaBbRr. B. AABbRr. C. AaBbRR. D. AaBBRr.

Câu 16: Ở ngô, tính trạng về màu sắc hạt bởi vì hai gen không alen quy định. đến ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng chiếm được F1 có 962 phân tử trắng, 241 phân tử vàng với 80 phân tử đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng làm việc F1 , đồng đúng theo về cả nhị cặp gen trong tổng số hạt trắng sinh hoạt F1 là

A. 3/8 B. 1/8 C. 1/6 D. 3/16

Câu 17: Trong địa chỉ của nhị cặp gen nằm trên nhị cặp NST hay khác nhau.Gen B chế độ lông xám, b hình thức lông đen. Gen A át chế ren B tạo nên lông white còn gen a không át chế.Tỉ lệ đẳng cấp hình ở bé lai là 6 lông trắng: 1 lông đen: 1 lông xám được xuất hiện từ phép lai nào?

A. AaBb x aaBb B. AaBB x AaBb

C. Aabb x aaBb D. AaBb x Aabb

Câu 18: Lai nhị thứ bí quả tròn bao gồm tính di truyền ổn định,thu được F1 đồng loạt bí quả dẹt.Cho giao phấn những cấy F1 người ta thu được F2 : 148 trái tròn ; 24 quả lâu năm ; 215 quả dẹt. Chogiao phấn 2 cây bí quả dẹt sống F2 với nhau.Về khía cạnh lí thuyết thì xác suất để sở hữu được quả dài ở F3 :

A. 1/81 B. 3/16 C. 1/16 D. 4/81

Câu 19: Ở một loại cây, color hoa vì hai cặp gene không alen shop tạo ra. đến hai cây hoa white thuần chủng giao phấn cùng nhau được F1 toàn ra hoa đỏ. Tạp giao cùng nhau được F2 tất cả tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng. Khi lấy hốt nhiên một cây hoa đỏ mang đến tự thụ phấn thì phần trăm để ở vậy hệ sau không tồn tại sự phân li kiểu hình là:

A. 9/7 B. 9/16 C. 1/3 D. 1/9

Câu 20: Chiều cao thân tại 1 loài thực vật vì chưng 4 cặp gene nằm trên NST thường vẻ ngoài và chịu ảnh hưởng cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội vẫn làm độ cao cây tăng thêm 5cm. Bạn ta cho giao phấn cây tối đa có chiều cao 190cm với cây thấp nhất,được F1 và tiếp đến cho F1 từ bỏ thụ. Nhóm cây ờ F2 có độ cao 180cm chiếm phần tỉ lệ: