Các Dạng Câu Hỏi Và Bài Tập Về Câu Tường Thuật

     

Bài tập câu gián tiếp (reported speech) rất đa dạng chủng loại và xuất hiện thêm nhiều trong số bài thi giờ Anh. Cũng chính vì vậy, nếu như muốn đạt được điểm trên cao thì đây là 1 phần ngữ pháp mà những thí sinh không thể bỏ qua. Một dạng bài tập về câu tường thuật thường gặp mặt là bài xích tập chuyển câu thẳng sang con gián tiếp. Ở bài viết này, chúng mình đã tổng hợp kỹ năng và các bài tập câu con gián tiếp để hỗ trợ chúng ta trong việc ôn luyện cho những kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Các dạng câu hỏi và bài tập về câu tường thuật

*

Để có thể tự tin lúc làm bài xích tập về reported speech, trước hết chúng ta cần thế vững kim chỉ nan về các loại câu này.

Tóm tắt khái niệm công thức câu tường thuật

Lời nói loại gián tiếp trong tiếng Anh ( indirect/reported speech) là lời trần thuật ý của bạn nói, nhiều lúc không cần được dùng chính xác những tự của người nói.

Ví dụ: “ Tomorrow, I will visit my grandmother.”, Mai said.

→ Mai said that she would visit her grandmother the following day.

Cách đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp

Khi làm bài tập chuyển câu trực tiếp sang loại gián tiếp chúng ta cần chăm chú một vài chuyển đổi sau.

Lùi thì:

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại ngừng tiếp diễn

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ đơn/Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ trả thành

Tương lai đơn

Tương lai trong vượt khứ

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong thừa khứ

Modal verbs:

CanMayMust
CouldMightMust/Had to

tuy vậy khi làm bài tập về câu trực tiếp con gián tiếp, các bạn cần chú ý có hồ hết trường hợp hễ từ không thay đổi trong câu loại gián tiếp:

Nói về chân lý, sự thật hiển nhiênLời nói thẳng là câu điều kiện không có thật hoặc mệnh đề giả định theo sau

wish, would rather, would sooner, í’s time.

Thì thừa khứ đơn, thừa khứ tiếp nối trong mệnh đề chỉ thời gianTrong câu tất cả năm xác định.

*

Biến đổi đại tự và những từ hạn định

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

me → him, her

us → them

you → me, us

Đại từ sở hữu:

mine → his, her

ours → theirs

yours → mine, ours

Tính từ bỏ sở hữu:

my → his, her

our → their

your → my, our

Biến đổi một trong những trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn và những từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then, at that time

that day

the day before; the previous day

two days before

the day after;the next/following day

two days after; in two days’ time

before

that week

the week before, the previous week

the week after; the following/next week

Các cấu tạo câu gián tiếp

Câu tường thuật

S + say(s)/ said + ( that) + S + V

Ví dụ: Jane said, “ I hate him”.

→ Tom said ( that) she hated him.

Câu hỏi

Câu hỏi yes/no:

S + asked (+ object) + if/whether + S + V

Ví dụ: He says, “ do you lượt thích English?”

→ he asked ( me) if/ whether I liked English.

Câu hỏi Wh-:

S + asked ( +object) + what/where/when/… + S + V

Ví dụ: “ Why vị you go to school late?”, my father asked.

→ My father asked me why I went to lớn school late.

Câu mệnh lệnh

S + asked/told + O ( + not ) + to-infinitive

Ví dụ: “ Stay in bed for a few days”, the doctor said lớn John.

→ The doctor asked/ told John to stay in bed for a few days.

Bên cạnh bài xích tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp vẫn nêu trên, một vài đề thi sẽ bao hàm cả những bài tập câu tường thuật nâng cao. Vắt thể:

Lời đề nghị, lời hứa,lời khuyên, lời mời, v.v thường được tường thuật bởi cách

động trường đoản cú giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, agree,…

S + offer/recommend ( + O ) + to-infinitive

Ví dụ: John said, “ I will send it to you.”

→ John promised to lớn send it to me. ( John hứa đang gửi nó mang đến tôi.)

Tom said, “ You should take a taxi, Mary.”

→ Tom advised Mary to lớn take a xe taxi ( Tom răn dạy Mary đề xuất bắt tắc xi)

Một số rượu cồn từ trình làng được theo sau bởi vì object + to-infinitive: advise, ask, beg, command, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, persuade, recommend, remind, request, warn.

Ví dụ: She encouraged Frank lớn take the opportunity.

Xem thêm: Thi Công Chức Bình Thuận 2016, Kế Hoạch Tuyển Công Chức Bình Thuận Năm 2022

Danh rượu cồn từ ( V-ing) được dùng sau admit, advise, apologise for, insist on,

recommend, suggest.

Ví dụ: “ Why don’t we go khổng lồ the library?”, she said

→ She suggested going khổng lồ the library.

Can/Could/Will/Would you…? được xem như như câu yêu cầu.

Ví dụ: “ Could you tell me the password?”

→ He asked/told me khổng lồ tell him the password.

*

Bài tập đưa câu trực tiếp sang gián tiếp gồm đáp án

Chuyển các câu sau từ dạng thẳng sang con gián tiếp

“Don’t come to the interview late”, my mom said.“I will help you with your CV, Mary”, Peter said.“Good morning, Sam! How are you?”, Linda said.“Have you heard of her marriage?”Cindy said: “I haven’t seen John since last month.”“I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.“You were cheating”, said David to Henry.“I must see the manager”, he cried.“If you wanted to lớn take my bike, you should have asked me first” said Mike lớn his brother.

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Đừng đến vấn đáp muộn”, người mẹ tôi nói.

* địa thế căn cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not khổng lồ + V(nguyên thể).

→ My mom told me not lớn come to lớn the interview late.

Dịch nghĩa: “Tôi để giúp đỡ bạn cùng với CV của bạn, Mary”, Peter nói.

→ Peter promised khổng lồ help Mary with her CV.

Dịch nghĩa: “Chào buổi sáng, Sam! chúng ta có khỏe mạnh không?”, Linda nói.

(Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V).

→ Linda greeted Sam & asked how she was.

Dịch nghĩa: “Bạn đã nghe nói tới cuộc hôn nhân gia đình của cô ấy chưa?”

→ She asked me if I had heard of their marriage.

Dịch nghĩa: Cindy nói: “Tôi không chạm mặt John kể từ tháng trước.”

→ Cindy said she hadn’t seen John since the previous month.

Xem thêm: Thiết Kế Nội Thất Kiến Trúc Hc, Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hc

Mr Thanh apologized for being late. Bob denied taking Sue’s calculator.David accused Henry of being cheatingHe insisted on seeing the manager.Mike criticised his brother for taking his bike without asking him first.

Các bìa tập về câu trực tiếp gián tiếp rất dễ dàng lấy điểm khi chúng ta đã nắm vững kiến thức. Hi vọng những kỹ năng và kiến thức và bài xích tập phía trên sẽ giúp chúng ta ôn tập thật tốt!

“Tất tần tật” kim chỉ nan công thức đưa câu loại gián Tiếp trong giờ anh