Bảng Niên Biểu Địa Chất

     

Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho thấy trước đại Cổ sinh là các đại nào. Chúng kéo dãn và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

Lời giải đưa ra tiết
Bạn đang xem: Bảng niên biểu địa chất

Trước đại Cổ sinh là những đại Nguyên sinh và Thái cổ:

- Đại nguyên sinh: từ thời điểm cách đây khoảng 2.5 tỉ năm, kéo dài khoảng 2 tỉ năm và dứt cách đây khoảng 542 triệu năm.

- Đại Thái cổ: cách đây khoảng 4 tỉ năm, kéo dãn khoảng 1.5 tỉ năm năm và ngừng cách đây khoảng tầm 2.5 tỉ năm

conhantaohpg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: CảM NhậN ĐoạN Thơ: “Tôi MuốN TắT NắNg Đi… CặP Môi GầN” Trong “VộI VàNg”

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp conhantaohpg.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện conhantaohpg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Sinh Con Ra Trong Bao Nhiêu Khó Nhọc, Bài Hát Mẹ Yêu, Lời Bài Hát Mẹ Yêu (Lyrics)

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép conhantaohpg.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.