C4h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

     

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích mục đích giúp các em học viên viết đủ số đồng phân của C4H8O2 và gọi tên đúng những đồng phân của C4H8O2 tương ứng.
Bạn đang xem: C4h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo của C4H8O2và điện thoại tư vấn tên | Đồng phân của C4H8O2và call tên

Ứng với công thức phân tử C4H8O2thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C4H8O2

Axit cacboxylic C4H8O2có 2 đồng phân cấu tạo, chũm thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3- CH2– CH2– COOHAxit butyric/ axit butanoic
*
CH3– CH(CH3)COOH2 – metylpropanoic

*

B. Este C4H8O2

Este C4H8O2có 4 đồng phân cấu tạo, rứa thể

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
HCOOCH2– CH2– CH3n – propyl fomat
*
HCOOCH(CH3)CH3Isopropyl fomat
*
CH3COOC2H5Etyl axetat
*
CH3– CH2– COO – CH3Metylpropinat

Vậy ứng với cách làm phân tử C4H8O2thì chất bao gồm 6 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.


16597
mua tài liệu
« Trang trước
Chia sẻ
Trang sau »

Nội dung nội dung bài viết

Có thể bạn quan tâm


Bài viết có lượt coi cao


Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết bắt đầu nhất
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

những hiểu biết nhiều tài năng hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn giá thành với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.
coi bằng ứng dụng thường xuyên sử dụng web!


Xem thêm: Star - Choose The Best Answer

Đăng nhập vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
lưu mật khẩu
các bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký ngay
Đăng ký vào hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
Đăng cam kết
Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
khôi phục


Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Nhận Thức Cảm Tính Và Nhận Thức Lý Tính, So Sánh Nhận Thức Cảm Tính Và Nhận Thức Lý Tính

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay