CÁC VỊ VUA TRIỀU LÝ

     
TPO - trong các vua thời phong kiến, ông là vị vua chạm mặt nhiều đau khổ, bất hạnh hơn cả. Cuộc sống và sự nghiệp của ông hầu hết chỉ có nỗi buồn, chẳng mấy niềm vui. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Vua chạm mặt buổi loàn lạc, giặc chiếm tứ tung, mình bị bệnh nặng, không biết sớm cầu con nối dõi, chúng ta Lý bắt buộc mất”.


Bạn đang xem: Các vị vua triều lý

*

icon

Lý Huệ Tông

icon

Lý Anh Tông

icon

Lý Thần Tông

Câu trả lời chính xác là đáp án A: trong số vua thời phong kiến, Lý Huệ Tông (1194-1226) là vị nhà vua thứ tám của phòng Lý, cai trị từ thời điểm năm 1210 cho năm 1224. Ông tên thật là Lý Sảm giỏi Lý Hạo Sảm, sinh tại đế kinh Thăng Long, Đại Việt. Ông là vị vua chạm chán nhiều nhức khổ, bất hạnh hơn cả. Cuộc sống và sự nghiệp của ông hầu hết chỉ gồm nỗi buồn, chẳng mấy niềm vui. Sách Đại Việt sử cam kết toàn thư viết: “Vua chạm chán buổi loàn lạc, giặc chiếm tứ tung, mình bệnh tật nặng, ngần ngừ sớm cầu bé nối dõi, họ Lý cần mất”. Tháng 12 năm 1216, Thuận Trinh Phu nhân trần Thị Dung được phong làm Hoàng hậu. Vua Huệ Tông lại bị trúng phong, nhức yếu luôn, không đi đâu được, lại ko sinh được hoàng tử, chỉ gồm toàn công chúa. Mon 3 năm Đinh Sửu (1217), vua vạc điên, thỉnh thoảng tự xưng là Thiên tướng giáng trần, tay núm giáo và mộc, cắn cờ nhỏ tuổi vào búi tóc với múa hát: Ta đó là tướng đơn vị trời, hôm nay giáng thế cho tất cả những người sợ oai. Sách Đại Việt sử ký kết toàn thư viết cho năm Đinh Sửu (1217) “mùa xuân, mon 3, vua dần phát bệnh điên, có lúc nói là Thiên tướng mạo giáng hạ, tay cầm cố giáo cùng mộc, cắn cờ nhỏ tuổi vào búi tóc, chơi múa từ sáng sớm mang lại chiều không nghỉ; gồm khi thôi đùa nghịch, đổ mồ hôi, lạnh mát khát nước, thì uống rượu ngủ li bì, đến hôm sau bắt đầu tỉnh. Chính vì sự không biết đến, giao phó cho è cổ Tự Khánh. Quyền lực tối cao nhà nước dần dần về tay khác”. Năm 1223, trần Tự Khánh chết, quyền lực lại rơi vào tay em chúng ta Tự Khánh là trằn Thủ Độ. Anh từ bỏ Khánh là è cổ Thừa được phong là Phụ quốc Thái úy. Năm 1224, bệnh vua càng nặng trĩu hơn. Vua đem chia cả nước làm 24 lộ, chia cho những công chúa, lại phong è cổ Thủ Độ làm cho Điện tiền chỉ đạo sứ. Đến tháng 10, dưới sức ép của trằn Thủ Độ, ông phê chuẩn nhường ngôi lại cho đàn bà là công chúa Chiêu Thánh mới lên 8 tuổi, có nghĩa là Lý Chiêu Hoàng. Huệ Tông lên làm cho Thái thượng hoàng và đi tu sinh sống chùa bát Tháp, đem pháp danh là Huệ quang Đại sư.


*

icon

Nguyên phi trằn Thị Dung

icon

nai lưng Tự Khánh (anh của trần Thị Dung)

icon

trằn Thủ Độ (em họ của è cổ Thị Dung)

Câu trả lời chính xác là đáp án C: Năm 1224, bệnh lý của vua Lý Huệ Tông càng ngày càng nặng hơn, ko có đàn ông để nối dõi nghiệp lớn, các công chúa thì được phân chia về các lộ có tác dụng ấp thang mộc. Vua ủy nhiệm 1 mình Trần Thủ Độ (em họ vợ) làm cho Điện tiền chỉ huy sứ. Tháng 10 năm sát Thân (1224), trước sức nghiền của è Thủ Độ, vua Lý Huệ Tông đang xuống chiếu truyền ngôi cho phụ nữ thứ là Lý Phật Kim (Chiêu Hoàng) rồi đi tu ở miếu Chân Giáo vào hoàng thành Thăng Long với pháp hiệu là Huệ quang thiền sư. Sách Giản yếu ớt sử nước ta viết è Thủ Độ có lần đi qua cổng chùa, thấy Huệ Tông đã ngồi nhổ cỏ, liền nói “Nhổ cỏ thì yêu cầu nhổ cả rễ sâu”. Huệ Tông đứng dậy, phủi tay vấn đáp “Điều ngươi nói, ta đọc rồi”. Tiếp nối ông từ bỏ tử, trước lúc chết còn khấn “Thiên hạ đơn vị ta sẽ vào tay ngươi, ngươi lại còn làm thịt ta, thời nay ta chết, đến khi thác bé cháu ngươi cũng trở thành bị như thế”. Lý Huệ Tông mất ngày 10 tháng 8 năm Bính Tuất (1226), thọ 33 tuổi, làm cho vua được 14 năm với đi tu 2 năm. Theo Đại Việt sử kí toàn thư, đời sau có bạn làm phép tách tự cho rằng tên ông là Sảm, theo Hán tự có nghĩa là mặt trời gác núi, theo nghĩa này mà suy thì cho đến đời Lý Hạo Sảm, phương diện trời đơn vị Lý vẫn tắt.


*Xem thêm: Cách Tạo Slide Ảnh Bằng Adobe Premiere : Bài 2, Adobe Premiere: Bài 2

icon

Lý Anh Tông

icon

Lý Cao Tông

icon

Lý Huệ Tông

Đáp án và đúng là đáp án B: Vua Lý Cao Tông (1173–1210) là vị hoàng đế thứ bảy ở trong nhà Lý, cai trị từ năm 1175 đến năm 1210. Thời vua Lý Cao Tông triều chủ yếu suy yếu đuối trầm trọng, binh lửa nổi lên khắp khu vực do tín đồ đứng đầu triều đình sang chảnh trụy lạc. Đại Việt sử ký kết toàn thư khắc ghi “vua đùa bời vô độ, hành chủ yếu không rõ ràng, giặc chiếm nổi lên như ong, đói yếu liền năm”. Sách Việt sử lược ghi vua “rất ham của nả lợi lộc, lấy việc bán quan buôn ngục làm chủ yếu sự”. Mọi khi có vụ kiện tụng, vua thường lợi dụng, chính vì như thế “kho đụn ở trong phòng nước của cải hóa học như núi, còn bá tánh thì kêu ca, ân oán thán. Giặc chiếm nổi lên như ong". Vua Lý Cao Tông lại có tính khôn cùng thích đùa bời, du ngoạn, yến ẩm. “Nhà vua thường ra phía bên ngoài cung Hải Thanh. Đêm nào cũng sai nhạc công gảy đàn Bà Lỗ, hát khúc hát theo điệu Chiêm Thành, giờ đồng hồ nghe ai oán, thảm thiết, tả hữu nghe hát đa số rời nước mắt. Tăng phó Nguyễn thường nói với vua rằng Tôi thấy bài tự khiếp Thi bao gồm nói: Âm nhạc của nước loàn nghe như yêu đương như nhớ, vị nhân dân nước ấy bị khốn cùng. Nay thánh thượng dong nghịch vô độ, chính vì sự giáo hóa không đúng trái lìa tan, dân đen bi lụy khổ đến cố là cùng. Mà ngày nay nghe âm thanh ai oán, kia chẳng nên là điềm nước loạn, nước mất hay sao”. Năm 1203, Cao Tông còn cho tạo một loạt điện, thềm trước khiếp thành. Trong cả những năm binh lửa nhất, đường sá bị tắc nghẽn mà vua vẫn phù hợp rong chơi, tuy vậy không đi đâu được, bèn sai làm cho hành cung Ứng Phong, Hải Thanh, hàng ngày đem bầy cận thần, cung nữ, phường tuồng chèo thuyền bé làm nghi vệ như vua ngự đi dạo đâu đó. Rồi sai rước sáp ong bọc những tấm lụa và các thứ hải đồ vật thả xuống ao rồi sai người lội xuống dò lên giả làm dụng cụ dưới long cung rước dâng…


*

icon

Lý Anh Tông

icon

Lý Cao Tông

icon

Lý Huệ Tông

Đáp án và đúng là câu C:: Vua Lý Huệ Tông, thương hiệu húy là Lý Hạo Sảm, sinh tháng 7 năm gần kề Dần (1194). Ngày 28 mon 10 năm 1210, vua Lý Cao Tông mất, thái tử Hạo Sảm đăng quang trước linh cữu, lúc ấy 16 tuổi. Lý Anh Tông, thương hiệu húy là Lý Thiên Tộ, sinh vào tháng 4 năm Bính Thìn (1136), đến tháng bốn năm Mậu Ngọ (1138) được lập làm hoàng thái tử. Ngày 26 tháng 9, vua Lý Thần Tông mất. Đến mùa đông, ngày 1 tháng 10, thái tử Thiên Tộ đăng vương trước linh cữu, bắt đầu lên 3 tuổi. Lý Cao Tông, tên húy là Lý Long Trát (hay Lý Long Cán) sinh vào trong ngày 25 mon 5 năm Quý Tỵ (1173). Đến mùa thu, mon 7 năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, thái tử Long Trát lên ngôi trước linh cữu, khi đó 3 tuổi.


*

icon

Lý Anh Tông

icon

Lý Thái Tông

icon

Lý Nhân Tông

Câu trả lời đúng là đáp án A: Lý Long Tường sinh vào năm 1174 (Giáp Ngọ), là bé thứ bảy của vua Lý Anh Tông (trị do 1138-1175) với Hiền Phi Lê Mỹ Nga. Ông được ban chức Thái sư Thượng trụ quốc, Khai đậy nghị đồng tam tư, Thượng thư tả bộc xạ, lĩnh đại đô đốc hải quân, tước loài kiến Bình vương. Ông là em trai vua Lý Cao Tông. Năm 1225, nai lưng Thủ Độ lật đổ bên Lý bằng cách đưa cháu là trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng, đàm phán để nai lưng Cảnh đem Lý Chiêu Hoàng với nhường ngôi nhằm lập ra nhà Trần. Kế tiếp Trần Thủ Độ triển khai tàn sát nhỏ cháu nhà Lý <1>, buộc nhỏ cháu nhà Lý đổi qua họ Nguyễn, đày con cháu đơn vị Lý tăng trưởng vùng núi non hiểm trở phía bắc. Năm 1226 (tức niên hiệu kiến Trung máy hai đời Vua Thái Tông đơn vị Trần), để bảo toàn tính mạng con người và lo vấn đề thờ thờ tổ tiên, Lý Long Tường đã kín đáo về ghê Bắc, vái lậy tạ biệt lăng miếu Đình Bảng, tới thái miếu thu gom các bài vị, các đồ tế khí, rồi trở lại Đồ Sơn cùng sáu nghìn gia thuộc qua cửa ngõ Thần Phù, Thanh Hóa chạy ra biển Đông trên tía hạm đội. Sau đó 1 tháng lênh đênh trên biển, đoàn thuyền gặp gỡ bão lớn cần ghé vào Đài Loan. Lúc Lý Long Tường đưa ra quyết định lên đường thì đàn ông là Lý Long Hiền nhỏ xíu nặng nên phải ở lại cùng 200 gia thuộc. Trên đường đi tiếp đoàn thuyền bị bão dạt vào Trấn Sơn, huyện bồn Tân, tỉnh giấc Hoàng Hải, bên trên bờ biển cả phía tây Cao Ly. Tương truyền đi trước đó Vua Cao Tông của Cao Ly nằm mơ thấy một bé chim cực đại bay tự phương nam giới lên, bởi vì vậy ông lệnh cho chính quyền địa phương đảm nhận ân cần, và gật đầu đồng ý cho Lý Long Tường sống lại dung thân. Năm 1253, quân Nguyên - Mông chiếm được thành phố Kaesong. Vua Cao Tông của Cao Ly đang yêu cầu Lý Long Tường ra góp sức.
Xem thêm: Thực Trạng " Sống Ảo Của Giới Trẻ Hiện Nay !!!, Thực Trạng Sống Ảo Của Giới Trẻ Hiện Nay

icon

Lý Anh Tông

icon

Lý Thái Tông

icon

Lý Chiêu Hoàng

Câu trả lời và đúng là đáp án A: Vua Lý Anh Tông thao tác đó trước tiên Theo sách lịch sử vẻ vang Việt Nam, để sở hữu được lực lượng quân nhóm hùng hậu đảm bảo an toàn đất nước, đơn vị Lý đã đề ra những phép tuyển chọn binh lính bằng cách cho kiểm soát hộ tịch thiệt nghiêm ngặt. Dân đinh mang đến 18 tuổi đều đề nghị biên tên vào sổ bìa vàng, điện thoại tư vấn là hoàng nam, đến đôi mươi tuổi thì điện thoại tư vấn là đại phái mạnh (hay đại hoàng nam). Ở nhị đời vua Lý Anh Tông với Lý Cao Tông, triều đình phần đông tuyển dân đinh, người nào trẻ khỏe sung vào quân ngũ. Đặc biệt, nhà Lý cũng lưu ý tới những gia đình nhiều đinh hoặc ít đinh. Sách Đại Việt sử ký kết toàn thư ghi rõ bên dưới thời vua Lý Anh Tông, năm 1146, vua xuống chiếu cho các quan, quản gần kề và công ty đô, "khi tuyển fan sung vào cấm quân thì phải chọn ở hồ hết nhà đông người, ko được lấy con nhà cô độc, làm cho trái bị trị tội".


icon

Công chúa công ty Trần, Hoàng thái tử đơn vị Trần

icon

Công chúa đơn vị Lý, Hoàng thái tử nhà Trần

icon

Hoàng thái tử công ty Lý, Công chúa đơn vị Trần

Câu trả lời đúng là đáp án C: là Hoàng thái tử đơn vị Lý, Công chúa nhà Trần. Lý Chiêu Hoàng (1218 - 1278) còn được gọi là Lý truất phế hậu tốt Chiêu Thánh Hoàng hậu, là hoàng đế thứ 9 cùng cũng là sau cùng của triều đại công ty Lý, trị vì từ thời điểm năm 1224 mang đến năm 1225. Bà là cô bé hoàng duy nhất của lịch sử hào hùng Việt Nam. Đặc biệt hơn, bà được chính vua phụ vương Lý Huệ Tông ra chỉ truyền ngôi, dù bên phía trong là sự sắp xếp đầy ép buộc của Điện tiền lãnh đạo sứ trằn Thủ Độ, sẽ nắm quyền lực tối cao trong triều, cũng là chú họ bên ngoại của bà. Năm 1225, Chiêu Hoàng được è Thủ Độ bố trí nhường ngôi đến Trần Cảnh (Trần Thái Tông), triều đại đơn vị Lý ách thống trị Đại Việt rộng 200 năm đã xác định kết thúc. Sau thời điểm nhượng vị, Chiêu Hoàng trở nên Chiêu Thánh hoàng hậu của Thái Tông cho đến khi bị truất phế truất vào thời điểm năm 1237 (lúc kia Chiêu Hoàng 19 tuổi), vì chưng bấy giờ đồng hồ bà ko sinh được nhỏ nối dõi. Hiển tự Thuận Thiên Hoàng hậu, bạn kế vị ngôi cung phi sau đó, chính là chị ruột của bà. Sau năm 1258, ở tuổi 40, bà tục huyền lấy Lê Phụ Trần, một viên tướng có công cứu giúp Thái Tông. Hai fan sống với nhau hơn hai mươi năm và sinh được một trai là Thượng vị hầu Lê Tông và 1 gái là Ứng Thụy công chúa Ngọc Khuê. Bà tắt thở ngay sau Thái Tông khoảng chừng 1 năm. Kể từ thời điểm sinh ra cho đến khi giã từ cõi đời, với bao trở thành cố đã trải qua khiến cho bà phát triển thành một nhân vật bao gồm số phận quan trọng đặc biệt nhất trong lịch sử vẻ vang phong kiến việt nam với 7 lần ở các danh vị không giống nhau: 1. Công chúa triều Lý, 2. Hoàng Thái tử nhà Lý, 3. Nữ hoàng đế nhà Lý, 4. Hậu phi nhà Trần, 5. Công chúa bên Trần, 6. Bên sư (thời Trần), 7. Phu nhân tướng quân nhà Trần.