Cách mắc 2 bóng đèn nối tiếp

     

Mạch điện kín gồm hai đèn điện được mắc thông liền khi một trong hai đèn điện bị hỏng thì bóng đèn còn sót lại sẽ sáng sủa hơn câu hỏi khó hiểu nhất mà shop chúng tôi nhận với lý do và đúng là gì? Chà, có khá nhiều thông tin bên trên web, nhưng chúng tôi sẽ đi cụ thể từng cách một để tính toán các giá bán trị đúng mực nhằm phân tích và lý giải những thắc mắc hãy tham khảo với Mobitool nhé.

Bạn đang xem: Cách mắc 2 bóng đèn nối tiếp

Và rất có thể giải say đắm mạch điện kín đáo gồm hai bóng đèn được mắc thông liền khi một trong những hai bóng đèn bị hỏng thì láng đèn sót lại sẽ ?

cài đặt Tài Liệu Điện Tử tại Đây

Hai bóng đèn mắc nối tiếp hoặc tuy vậy song với năng suất lần lượt 80W và 100W – Bóng nào sẽ chiếu sáng hơn?

Trước hết, hãy lưu giữ rằng bóng đèn gồm điện trở cao và tiêu tốn nhiều hiệu suất hơn vào mạch (không sáng tỏ mắc tiếp nối hoặc tuy vậy song) sẽ phát sáng sáng hơn . Nói giải pháp khác, độ sáng sủa của trơn đèn phụ thuộc vào vào điện áp, cường độ mẫu điện (V x I = Công suất) cũng như điện trở .

Ngoài ra, hãy ghi nhớ rằng hiệu suất tiêu tán theo Watts không phải là đơn vị chức năng đo độ sáng. Đơn vị ánh sáng là lumen ( ký hiệu là lm là đơn vị chức năng đo quang quẻ thông suy ra SI ) còn được gọi là candela (đơn vị cơ phiên bản của độ mạnh sáng). Nhưng độ sáng sủa của ánh sáng phần trăm thuận với công suất bóng đèn . Đó là lý do tại sao bóng đèn thực hiện càng nhiều công suất sẽ càng sáng .

 

*
Bóng đèn nào chiếu sáng hơn lúc mắc tiếp nối và tuy nhiên song & Tại sao?

Khi bóng đèn được mắc nối tiếp

Đánh giá của các bóng đèn công suất là khác nhau và được liên kết trong một mạch nối tiếp:

Giả sử ta tất cả hai bóng đèn mỗi bóng 80W (bóng 1) và 100W (bóng 2), hiệu điện chũm định mức của tất cả hai nhẵn là 220V cùng mắc nối tiếp với điện áp nguồn xoay chiều 220V. Trong trường đúng theo đó, bóng bao gồm điện trở cao và công suất tiêu thụ nhiều hơn thế nữa sẽ vạc sáng hơn láng còn lại. tức là bóng đèn 80W (1) sẽ sáng hơn và đèn điện (2) 100W sẽ mờ rộng khi mắc nối tiếp . Tóm lại, Mắc nối tiếp, cả nhị bóng đèn đều sở hữu dòng năng lượng điện chạy qua như nhau. Bóng đèn bao gồm điện trở cao hơn sẽ có được điện áp rơi bên trên nó lớn hơn và vì vậy có hiệu suất và ánh sáng cao hơn. Hãy xem những phép tính với ví dụ dưới đây.

Quyền lực

P = V x I hoặc P = I 2 R hoặc P = V 2 / R

Bây giờ, điện trở của bóng đèn 1 (80W);

 

Ta biết rằng dòng điện và hiệu điện cầm là tương tự nhau trong một quãng mạch nối tiếp nhưng lại hiệu điện nỗ lực định mức của đèn điện là 220V.

Điện áp trong đoạn mạch nối tiếp: V T = V 1 + V 2 + V 3 … + V n

Dòng năng lượng điện trong đoạn mạch nối tiếp: I T = I 1 = I 2 = I 3 … I n


Tham khảo thêm Kimbap là gì? Kimbap và sushi không giống nhau như cố nào? – khỏe khoắn Plus – Blog sức khỏe và Đời Sống

Do đó ,

R = V 2 / P 80

R 80W = 220 2 / 80W

R 80W = 605Ω

Và, điện trở của đèn điện 2 (100W);

R = V 2 / P 100

R 100W = 220 2 / 100W

 

R 100W = 484Ω

Bây giờ, mẫu điện;

I = V / R

= V / (R 80W + R 100W )

= 220V / (605Ω + 484Ω)

I = 0,202A

Công suất tiêu tán bởi bóng 1 (80W)

P = I 2 R

P 80W = (0,202A) 2 x 605Ω

 

P 80W = 24,68 W.

Công suất tiêu tán bởi bóng 2 (100W)

P = I 2 R 100

P 100W = (0,202A) 2 x 484Ω

P 100W = 19,74 W.

Do đó, đã chứng tỏ công suất tiêu thụ P 80W > P 100W tức là Bóng đèn 1 (80W) có công suất tiêu tán lớn hơn bóng đèn 2 (100W) . Do đó, bóng 80W sáng hơn bóng 100W khi mắc nối tiếp .

Bạn cũng có thể tìm thấy điện áp bớt trên mỗi đèn điện và sau đó tìm năng suất tiêu tán phường = V x I như sau để xác minh trường đúng theo này.

V = I x R hoặc I = V / R hoặc R = V / I … ( Định chế độ Ôm cơ bản )

Đối với bóng đèn 1 (80W)

V 80 = I x R 80 = 0,202 x 605Ω = 122,3V

V 80 = 122,3V

Đối với bóng đèn 2 (100W)

V 100 = I x R 100 = 0,202 x 484Ω = 97,7V

V 100 = 97,7V

Công suất tiêu tán bằng bóng 1 (80W)

P = V 2 80 / R 80

P 80W = 122,3 2 V / 605Ω

P 80W = 24,7W

Công suất tiêu tán bởi Bóng 2 (100W)

 

P = V 2 100 / R 100

P 100W = 97,72 2 V / 484Ω

P 100W = 19,74 W.

Tổng năng lượng điện áp trong mạch nối tiếp

V T = V 80 + V 100 = 122,3 + 97,7 = 220V

Một lần nữa minh chứng rằng bóng đèn 80W có công suất tiêu hao lớn hơn bóng đèn 100W khi mắc nối tiếp . Do đó, bóng đèn 80W đã sáng hơn bóng đèn 100W khi mắc nối tiếp.

 

*
Trong mạch nối tiếp, bóng đèn 80W thắp sáng hơn do hiệu suất tiêu thụ cao thay vì chưng bóng đèn 100W

Khi đèn điện được mắc tuy nhiên song

Đánh giá của những bóng đèn Công suất khác nhau và được liên kết trong mạch song song:

Bây giờ họ có hai đèn điện giống nhau, mỗi bóng 80W (bóng 1) và 100W (bóng 2) mắc song song qua điện áp nguồn xoay chiều 220V. Trong trường hòa hợp đó, điều giống như sẽ xảy ra, tức là bóng đèn tất cả dòng điện nhiều hơn và năng suất tiêu thụ cao đã phát sáng hơn bóng đèn kia. Lúc này, bóng đèn 100W (2) đang sáng hơn cùng bóng 1 80W đã mờ đi . Tóm lại, mắc song tuy nhiên cả nhì bóng đèn tất cả cùng hiệu điện cố kỉnh trên chúng. Bóng đèn có điện trở rẻ hơn đã dẫn loại điện nhiều hơn thế nữa và cho nên vì thế có công suất và độ sáng cao hơn. Bối rối? như trường hợp vẫn được đảo ngược. Hãy xem những phép tính với ví dụ sau đây để xóa nhầm lẫn.

Công suất

P = V x I hoặc P = I 2 R hoặc P = V 2 / R

 

Bây giờ, điện trở của đèn điện 1 (80W) ;

Ta biết rằng các hiệu điện gắng trong đoạn mạch song song tương đồng và hiệu điện gắng định mức của những bóng đèn là 220V.

Xem thêm: Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Tuyến Nội Tiết Và Tuyến Ngoại Tiết

Điện áp trong đoạn mạch song song: V T = V 1 = V 2 = V3… V n

Dòng năng lượng điện trong mạch tuy nhiên song: I T = I 1 + I 2 + I 3 … I n


Do đó ,

R = V 2 / P

R 80W = 220 2 / 80W

R 80W = 605Ω

Và, điện trở của bóng đèn 2 (100W);

R = V 2 / P

R 100W = 220 2 / 100W

R 100W = 484Ω

Công suất bởi vì bóng đèn 1 (80W) tiêu tán như những hiệu điện rứa giống nhau trong một quãng mạch tuy nhiên song.

P = V 2 / R 1

P 80W = (220V) 2 / 605Ω

P 80W = 80W

Công suất tiêu tán bằng bóng 2 (100W)

P = V 2 / R 2

P 100W = (220V) 2 / 484Ω

 

P 100W = 100W

Do đó, đã bệnh minh P 100W > P 80W tức là bóng đèn 2 (100W) có năng suất tiêu tán lớn hơn bóng đèn 1 (80W) . Do đó, bóng 100W sáng hơn bóng 80W lúc mắc tuy vậy song.

Để xác minh trường đúng theo trên, bạn cũng có thể tìm mẫu điện cho mỗi bóng đèn và sau đó tìm năng suất tiêu tán P = V x I như sau. Chúng tôi đã sử dụng điện áp định nút của bóng đèn là 220V.

I = p. / V

Đối với bóng đèn 1 (80W)

Các tôi 80 = p 80 /220 = 80W / 220 = 0.364A

I 80 = 0,364A

Đối với bóng đèn 2 (100W)

Tôi 100 = P 100 /220 = 100W / 220 = 0.455A

I 100 = 0,455A

Công suất do bóng đèn 1 (80W) tiêu tán như những hiệu điện thế giống nhau trong khúc mạch tuy nhiên song.

P = I 2 R 1

P 80W = 0,364 2 A x 605Ω

P 80W = 80W

Công suất tiêu tán bằng Bulb 2 (100W)

P = I 2 R 2

P 100W = 0,455 2 A x 484Ω

P 100W = 100W

Tổng cái điện trong mạch song song

I T = I 1 + I 2 = 0,364 + 0,455 = 0,818A

Một lần nữa chứng tỏ rằng bóng đèn 100W có năng suất tiêu hao lớn hơn bóng đèn 80W khi mắc song song . Do đó, bóng đèn 100W sẽ sáng hơn đèn điện 80W khi mắc tuy nhiên song.

 

*
Trong mạch song song, bóng đèn 100W thắp sáng hơn do công suất tiêu thụ cao thay bởi bóng đèn 80W

Không có giám sát và đo lường & lấy một ví dụ Hai bóng đèn mắc nối liền hoặc tuy nhiên song

Các phép tính cùng ví dụ dành cho những người mới. Để khiến cho nó đối kháng giản, hãy luôn nhớ rằng bóng đèn bao gồm “công suất cao” sẽ sở hữu “điện trở ít hơn” . Dây tóc của đèn điện có năng suất cao dày hơn dây tóc của đèn điện có công suất thấp hơn . Trong trường đúng theo của chúng ta, dây tóc của bóng đèn 80W mỏng mảnh hơn bóng đèn 100W.

Nói giải pháp khác, bóng đèn 100 Watt có điện trở ít hơn và đèn điện 80 Watt bao gồm điện trở cao .

Chúng ta biết rằng dòng năng lượng điện trong một quãng mạch nối liền giống nhau tại mỗi điểm tức là cả hai bóng đèn nhận được mẫu điện như nhau và hiệu điện rứa khác nhau. Rõ ràng, năng lượng điện áp rơi bên trên bóng đèn tất cả điện trở cao hơn nữa (80W) sẽ các hơn. Vì vậy, bóng đèn 80W đang sáng rộng so với đèn điện 100W mắc nối tiếp vì thuộc một chiếc điện chạy qua cả nhì bóng trong đó bóng đèn 80W có điện trở nhiều hơn thế nữa do hiệu suất thấp hơn vì dây tóc mỏng dính hơn có nghĩa là nó tiêu thụ nhiều điện rộng ( P = V 2 / R trong đó công suất phần trăm thuận với hiệu điện cầm và tỷ lệ nghịch với năng lượng điện trở ) và tạo ra nhiệt và ánh sáng cao hơn đèn điện 100 W.


Ta cũng biết rằng điện áp trong một quãng mạch tuy nhiên song là hệt nhau ở từng đoạn tức là cả nhị bóng đèn gồm cùng hiệu điện thế. Bây tiếng sẽ có nhiều dòng năng lượng điện hơn chạy trong nhẵn đèn có điện trở nhỏ dại hơn, lần này bóng đèn 100W tức là bóng đèn 100W tiêu tốn nhiều hiệu suất hơn bóng đèn 80W ( P = I 2 R ) trong các số ấy dòng điện và điện trở tỷ lệ thuận cùng với công suất. Do đó, bóng đèn 100W sẽ sáng rộng trong một đoạn mạch song song .

Làm cố gắng nào để Hai bóng đèn mắc nối tiếp hoặc song song

Hầu hết hệ thống dây điện và lắp ráp điện gia dụng đều được nối dây song song thay vì nối tiếp vì hệ thống dây tuy vậy song có một số điểm mạnh hơn so với hệ thống dây nối tiếp. Bởi vậy, bạn cũng có thể nhận thấy rằng đèn điện được reviews cao hơn phát sáng tỏa nắng rực rỡ hơn so với đèn điện được reviews có năng suất thấp hơn. Vào trường hòa hợp đó, đèn điện 100W sáng sủa hơn đèn điện 60W hoặc 80W.

Bây giờ, Bạn nên tìm hiểu rằng bóng đèn bao gồm công suất cao hơn nữa sẽ chiếu sáng hơn khi mắc tuy vậy song và bóng đèn có hiệu suất thấp hơn sẽ thắp sáng hơn vào trường đúng theo mắc tiếp nối và ngược lại .

Các điểm chính :

Trong đoạn mạch nối tiếp, đèn điện 80W thắp sáng sáng hơn do năng suất tỏa ra nhiều thay bởi bóng đèn 100W.Mắc mạch tuy vậy song, bóng đèn 100W phát sáng sáng rộng do công suất tỏa ra những thay vày bóng đèn 80W.Bóng đèn tiêu hao nhiều điện hơn sẽ phát sáng hơn.Mắc nối tiếp, cả nhị bóng đèn đều phải sở hữu dòng điện chạy qua như nhau. Bóng đèn gồm điện trở cao hơn sẽ có được điện áp rơi trên nó to hơn và cho nên vì vậy có hiệu suất và độ sáng cao hơn.Mắc tuy nhiên song cả nhị bóng đèn gồm cùng hiệu điện nỗ lực qua chúng. Bóng đèn có điện trở phải chăng hơn vẫn dẫn loại điện nhiều hơn và vì vậy có hiệu suất và khả năng chiếu sáng cao hơn.Hầu hết các bóng đèn dây năng lượng điện trong mái ấm gia đình đều được đấu dây tuy nhiên song.

Xem thêm: Một Đội Công Nhân Có 8 Người, Làm Trong 6 Ngày Dc 360M Đường

Lưu ý & Điều yêu cầu biết:

Nhiệt độ chuyển đổi trong đèn điện đời thực, cho nên định lý lẽ Ohm không vận dụng được vì chưng nó hoàn toàn có thể áp dụng khi năng lượng điện trở ko đổi trong đó điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ độ.Hệ số ánh sáng của trơn đèn rất cần phải tính đến. Chúng ta vứt qua hệ số nhiệt độ để sử dụng định luật Ohm để dễ dàng hóa.Trong ngôi trường hợp đèn sợi đốt và dây tóc đèn vonfram , sợi đốt là đồ vật phi tuyến tính (điện trở) có thông số nhiệt độ dương.