Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, điện máy Sharp việt nam sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ molcông thức tính nồng độ mol, công thức tính số mol hay phương pháp tính nồng độ phần trăm giúp bạn có thêm kỹ năng về chất hóa học để rất có thể giải những bài toán liên quan đến độ đậm đặc mol tốt thể tích thuận tiện nhé


Số mol là gì?

Số mol tuyệt mole (ký hiệu: mol) là solo vị thống kê giám sát dùng trong hóa học nhằm biểu đạt lượng chất có chứa xấp xỉ 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Mol là 1 trong đơn vị SI, với ký hiệu đơn vị chức năng mol.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị là molm là khối lượng, đơn vị là gamM là khối lượng mol chất, đơn vị là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol hóa học khí sống ở diều kiện tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị chức năng tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở đk thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí nghỉ ngơi ở diều khiếu nại thường, đơn vị chức năng tính là molP là áp suất , đơn vị tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là nhiệt độ = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài tập về phương pháp tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong những lượng hóa học sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*


Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có trong số những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) đôi mươi gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử bao gồm trong 1,8.1023 nguyên tử fe là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của những lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Các thể tích đo làm việc đktc.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 79 Sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 79 Sgk Toán 3

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong một lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính độ đậm đặc mol

– mật độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là mật độ moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính mật độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính mật độ mol của dung dịch khi kết hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Bình Minh Sáng Tươi Quê Anh Ruộng Lúa Bao La Đầy Đồng Rap Hay Nhất 2022

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan có trong 600ml dung dịch CuSO4 tất cả nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta có V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng bí quyết CM = n/V => nCuSO4 = V x centimet = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng hóa học tanmdd: cân nặng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: tiến hành hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được dung dịch B gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta bao gồm phương trình phản ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân đối phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng cách làm C% = (mct/mdd).100% ta có C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi thực hiện hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra đã thu được dung dịch gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: tiến hành hòa tan trăng tròn gam muối vào nước thu được dung dịch A có C% = 10%

a, Hãy tính cân nặng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính khối lượng nước cần thiết cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy trọng lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương thức bảo toàn trọng lượng ta bao gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – đôi mươi = 180 gam

Kết luận: Vậy để rất có thể hoàn tan 20 gam muối bột thì bọn họ phải nên 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch

Với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản dễ dàng nhé. Chúc chúng ta thành công!