Cần lấy bao nhiêu lít n2 và h2

     
*Bạn đang xem: Cần lấy bao nhiêu lít n2 và h2

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi cần lấy bao nhiêu lít N2 với H2 để điều chế được 33,6 lít khí amoniac, biết rằng những khí đo cùng đk và hiệu suất phản ứng là 60%.

A N2: 16,8 (lít); H2: 50,4 (lít).B N2: 28 (lít); H2: 50,4 (lít).C N2: 28 (lít); H2: 84 (lít).D N2: 16,8 (lít); H2: 84 (lít).


Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Gồm Cu Và Ag Có Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng Không Tác Dụng Với H2So4

Phương pháp giải:

- đặc điểm tham gia: Do năng suất phản ứng nhỏ dại hơn 100%, đề nghị lượng hóa học tham gia thực tiễn đem vào phản bội ứng phải lớn hơn để bù vào sự hao hụt. Sau khoản thời gian tính khối lượng chất tham gia theo phương trình phản nghịch ứng (LT), ta có cân nặng chất tham gia khi có công suất (TT) như sau:

(m_TT = m_LT.frac100H)

- tính chất tạo thành: Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng hàng hóa thực tế chiếm được phải nhỏ tuổi hơn do tất cả sự hao hụt. Sau khi khối lượng sản phẩm theo phương trình phản bội ứng (LT), ta tính cân nặng sản phẩm khi có năng suất (TT) như sau:

(m_TT = m_LT.fracH100)


Lời giải chi tiết:

PTHH: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3

Cùng đk về t, p. Nên tỉ lệ thể tích bởi tỉ lệ mol

Theo PTHH → VN2(pư) = 1/2.VNH3 = 1/2.33,6 = 16,8 lít

VH2(pư) = 3/2.VNH3 = 3/2.33,6 = 50,4 lít

Do H = 60% yêu cầu ta có:

VN2(bđ) = VN2(pư).(100/H) = 16,8.(100/60) = 28 lít

VH2(bđ) = VH2(pư).(100/H) = 50,4.(100/60) = 84 lít

Đáp án C


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Qua 2 Điểm Cực Hay, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép conhantaohpg.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.