CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG PASCAL

     

Dưới đấy là tổng đúng theo câu lệnh điều kiện trong pascal thuộc với bài tập về cấu trúc rẽ nhánh mới nhất từ cơ phiên bản đến nâng cấp được conhantaohpg.com cập nhập tiên tiến nhất mời các bạn tham khảo bài tập câu lệnh if … then … else trong pascal bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Câu lệnh điều kiện trong pascal

Video phía dẫn bài xích tập về cấu trúc rẽ nhánh


Khái niệm rẽ nhánh

Ví dụ : Để viết chương trình giải phương trình bậc 2, ta phải:

Tính r = b2 – 4ac;

Sau đó tùy nằm trong vào quý giá của r cơ mà ta có tính nghiệm xuất xắc không.

Trong thực tiễn :

– nếu như r

– nếu như r >=0 thì phương trình có nghiệm

– vậy nên tùy thuộc vào giá trị của r nhưng ta giới thiệu vô nghiệm hay tất cả nghiệm.

– Hoặc nói theo một cách khác : ví như r

=> bởi vậy ta thấy một số mệnh đề tất cả dạng

+ ví như …..thì…..

+ trường hợp …..thì….. Trái lại thì

Câu lệnh có kết cấu rẽ nhánh

1.1. Lệnh IF – câu lệnh điều kiện trong pascal

Cú pháp:

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

Sơ đồ gia dụng thực hiện:

*
bài 3 : Câu lệnh rẽ nhánh if…then… – Nguyen Minh Hien Blog" />
*
bài bác 3 : Câu lệnh rẽ nhánh if…then… – Nguyen Minh Hien Blog" />

Chú ý: Khi thực hiện câu lệnh IF thì đứng trước keyword ELSE không được gồm dấu chấm phẩy (;).

1.2. Lệnh CASE

Cú pháp: 

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

 

Dạng 1Dạng 2
CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

END;

CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

ELSE Sn+1;

END;

Trong đó:

B: Biểu thức mẫu mã vô phía đếm được như thứ hạng nguyên, dạng hình logic, kiểu cam kết tự, vẻ bên ngoài liệt kê.Const i: Hằng sản phẩm công nghệ i, rất có thể là một cực hiếm hằng, các giá trị hằng (phân phương pháp nhau bởi dấu phẩy) hoặc các đoạn hằng (dùng hai lốt chấm để phân cách giữa cực hiếm đầu và cực hiếm cuối).Giá trị của biểu thức và giá trị của tập hằng i (i=1¸n) phải bao gồm cùng kiểu.

Khi gặp mặt lệnh CASE, chương trình sẽ kiểm tra:

– Nếu quý giá của biểu thức B phía trong tập hằng const i thì thiết bị sẽ thực hiện lệnh đắm say tương ứng.

– Ngược lại:

+ Đối với dạng 1: Không làm những gì cả.

+ Đối với dạng 2: tiến hành lệnh Sn+1.

Bài tập câu lệnh đk trong pascal

Dưới đó là tổng hợp bài bác tập cấu trúc rẽ nhánh, pascal và bài tập câu lệnh đk trong pascal sẽ giúp chúng ta viết công tác pascal if then hãy xem thêm ngay nhé.

Bài tập 2.1:

Viết công tác in ra số to hơn trong hai số (được nhập từ bàn phím).

1.Hướng dẫn:

Nhập nhị số vào hai trở nên a, b.Nếu a > b thì in a. Giả dụ a

– Hoặc: giả dụ a > b thì in a. Trái lại thì in b.

2.Mã chương trình:

Program SO_SANH1;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a);

if a

readln

end.

Hoặc:

Program SO_SANH2;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a:10:2)

else writeln(‘ So lon la:’,b:10:2);

readln

end.

⇒ nhấn xét: Khi nhì số cân nhau thì mỗi số được xem như là số lớn. Hãy sửa công tác để khắc phục yếu điểm này.

Nói phổ biến nên thực hiện lệnh if … then … else vì chương trình sáng sủa, dễ hiểu hơn. Tuy vậy trong vài trường phù hợp sử dụng các lệnh if … then tách lại dễ diễn đạt hơn. Hãy xem lấy ví dụ như sau:

 

Bài tập 2.2:

Viết lịch trình in ra số lớn số 1 trong tứ số nhập trường đoản cú bàn phím.

1.Hướng dẫn:

Nếu a³ b cùng a³ c với a³ d thì a là số lớn nhất.

Tương tự như vậy xét các trường hợp còn sót lại để tra cứu số béo nhất.

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_1;

Uses crt;

Var a,b,c,d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,a:10:2);

if (b>=a) và (b>=c) and (b>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,b:10:2);

if (c>=a) và (c>=b) and (c>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,c:10:2);

if (d>=a) và (d>=b) và (d>= c) then writeln(‘So lon nhat la:’,d:10:2);

readln

end.

⇒ nhấn xét: Hãy sử dụng cấu trúc if … then … else nhằm giải bài tập trên.

Độ cực nhọc của câu hỏi sẽ tăng thêm nhiều trường hợp thêm yêu mong có thông báo khi nhị số, cha số, bốn số bởi nhau.

 

Bài tập 2.3:

Viết chương trình in ra số lớn nhất trong tư số nhập từ bàn phím với đk chỉ được sử dụng hai biến.

1.Hướng dẫn:

Sử dụng một thay đổi max cùng một vươn lên là a để cất số vừa nhập. Mang đến max ngay số đầu tiên. Sau thời điểm nhập một số thực hiện so sánh nếu số vừa nhập to hơn max thì lưu lại số vừa nhập vào max. Sau thời điểm nhập xong xuôi ta gồm max là số béo nhất

(Giải thuật này call là kỹ thuật lính canh cần hiểu rõ để áp dụng sau này).

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_2;

Uses crt;

Var a,max: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);Max:=a;

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘So lon nhat la:’,Max:10:2);

readln

end.

Bài tập 2. 4

Viết công tác xét coi một tam giác có là tam giác đều hay là không khi biết bố cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập cha cạnh của tam giác vào tía biến a,b,c.Nếu a = b cùng b = c thì tam giác là tam giác phần lớn và trái lại tam giác ko là tam giác đều.

Xem thêm: Giúp Mình Làm Thơ 8 Chữ Về Bạn Bè, Thơ 8 Chữ Về Tình Bạn ❤️️ 1001 Bài Thơ Hay Về Bạn

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_deu;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) and (b = c) then writeln(‘La tam giac deu’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac deu’);

readln

end.

 

Bài tập 2. 5

Viết công tác xét coi một tam giác bao gồm là tam giác cân hay là không khi biết bố cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập cha cạnh của tam giác vào cha biến a,b,c.Nếu a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân nặng và trái lại tam giác không là tam giác cân.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) or (b = c) or (a = c) then writeln(‘La tam giac can’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac can’);

readln

end.

Bài tập 2. 6

Viết công tác xét xem một tam giác bao gồm là tam giác vuông hay không khi biết tía cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập bố cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.Nếu a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và trái lại tam giác không là tam giác vuông.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c= a*a+b*b) then writeln(‘La tam giac vuong’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac vuong’);

readln

end.

 

 

Bài tập 2.7:

Viết lịch trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập trường đoản cú bàn phím).

1.Hướng dẫn:

Nếu a ¹ 0 thì phương trình bao gồm nghiệm x =Nếu a = 0 cùng b = 0 thì phương trình tất cả vô số nghiệmNếu a = 0 và b ¹ 0 thì phương trình vô nghiệm

Hoặc:

Nếu a = 0 thì xét b. Trường hợp b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm ngược lại (b ¹0) thì phương trình vô nghiệm ngược lại (a ¹0) phương trình gồm nghiệm x = .Mã chương trình:
Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2);

if (a=0) and (b=0) then writeln(‘Phuong trinh teo vo so nghiem’);

if (a=0) & (b0) then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Hoặc:

Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ teo nghiem x =;’,-b/a:10:2)

else

if (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’)

else

writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Bài tập 2.8: (HSG lớp 8 -TP Huế 2006-2007)

Ba các bạn An, Bình cùng Cường cùng tham gia một trò chơi như sau: Mỗi bạn nắm trong tay một đồng xu, từng đồng xu bao gồm hai trạng thái : sấp cùng ngửa. Theo hiệu lệnh, cả ba bạn cùng chuyển đồng xu của mình ra phía trước. Nếu cả cha đồng xu thuộc sấp hoặc cùng ngửa thì không phát hiện tín đồ thua cuộc (hòa nhau). Giả dụ một chúng ta có tâm trạng đồng xu không giống với đôi bạn kia( tức là đồng xu của bạn ấy sấp còn hai bạn kia ngửa và ngược lại đồng xu của bạn ấy ngửa thì hai bạn kia sấp) thì chúng ta đó chiến hạ cuộc. Hãy viết công tác mô rộp trò nghịch trên.

Thuật toán:

– Để mô rộp trạng thái sấp, ngửa của đồng xu ta dùng hàm Random(1) hoặc sử dụng Random(n) hack 2 với n > 2.

– Xét tám trường hợp xãy ra nhằm tìm bạn thắng cuộc.

Cài đặt:

Program Sap_ngua;

uses crt;

Var A, B, C: byte;

Begin

clrscr;

Writeln(‘Go phim de xem ket qua: ‘);

A:=Random(10); A:=A gian lận 2;

B:=Random(10); B:=B thủ thuật 2;

C:=Random(10); C:=C mod 2;

Write(‘Ket qua: ‘,a,b,c);

if (A=0) và (B=0) & (C=0) then Write(‘ Hoa’);

if (A=0) and (B=0) and (C=1) then Write(‘ C Thang’);

if (A=0) & (B=1) & (C=0) then Write(‘ B Thang’);

if (A=0) and (B=1) and (C=1) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) and (B=0) và (C=0) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) và (B=0) và (C=1) then Write(‘ B Thang’);

if (A=1) & (B=1) và (C=0) then Write(‘ C Thang’);

if (A=1) và (B=1) and (C=1) then Write(‘ Hoa’);

Readln;

Readln

End.

 

Bài tập 2.9:

Viết chương trình dịch những ngày trong tuần lịch sự tiếng anh

2345678
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

1.Hướng dẫn:

Dùng vươn lên là a dạng hình byte để đựng thứ (2 đến 8)Trường vừa lòng a = 2: MondayTrường hòa hợp a = 3: Thursday…Trường phù hợp a = 8: SundayNgoài ra không còn thứ nào.

2.Mã chương trình:

Program dich;

uses crt;

Var thu:byte;

begin

clrscr;

write(‘nhap thu can dich 2à8: ‘); readln(thu);

case thu of

2: Write(‘–> Monday’);

3: Write(‘–> Tuesday’);

4: Write(‘–> Wednesday’);

5: Write(‘–> Thursday’);

6: Write(‘–> Friday’);

7: Write(‘–> Saturday’);

8: Write(‘–> Sunday’);

else

Write(‘ Khong co thu nay’);

end;

readln

end.

 

Bài tập 2.10

Viết chương trình được cho phép tính diện tích các hình: Hình vuông; Hình chữ nhật; Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người tiêu dùng chọn hình nên tính diện tích s từ bảng chọn, kế tiếp khai báo các thông số liên quan và nhận được diện tích s của hình:

MOI BAN CHON HINH CAN TINH DIEN TICH

Hình vuông.Hình chữ nhật.Hình tròn.Tam giác.Hình thang.

Muốn tình diện tích tam giác, người tiêu dùng gõ 4 cùng khai báo đường cao, đáy. Công tác tính với thông diện tích đến fan dùng.

1.Hướng dẫn:

– Dùng cấu tạo chọn Case chon of cùng với chon bao gồm kiểu Char để sinh sản bảng chọn.

– cần sử dụng 3 thay đổi a,b,c để lưu các thông số kỹ thuật của hình; biến đổi S để lưu diện tích s của hình.

– triển khai chung câu thông tin diện tích (Nằm ko kể Case . . . Of) để gọn chưong trình.

2.Mã chương trình:

Program Dien_Tich_cac_hinh;

uses crt;

var chon: byte;

a,b,c,S: real;

Begin

clrscr;

writeln(‘CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH’);

Writeln(‘ ————‘);

writeln(‘1. DIEN TICH HINH TAM GIAC’);

writeln(‘2. DIEN TICH HINH VUONG’);

writeln(‘3. DIEN TICH HINH CHU NHAT’);

writeln(‘4. DIEN TICH HINH THANG’);

writeln(‘5. DIEN TICH HINH TRON’);

write(‘Moi ban chon hinh can tinh dien tich: ‘);readln(chon);

case chon of

1 : Begin

Write(‘Cho biet canh day: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(b);

S:=(a*b)/2;

end;

2:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai canh: ‘); readln(a);

S:=a*a;

end;

3:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu rong: ‘); readln(b);

S:=a*b;

end;

4:Begin

Write(‘Cho biet day lon: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet day nho: ‘); readln(b);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(c);

S:=(a+b)*c/2;

End;

5:Begin

Write(‘Cho biet ban kinh: ‘); readln(a);

S:=a*a*pi;

End;

else

Writeln(‘Chon không đúng roi!!!’);

end;

Writeln(‘Dien tich cua hinh la: ‘,S:8:2);

readln

end.

=>> nhận xét: Với từng trường phù hợp thỏa Case biến chọn of thực hiện một lệnh. Vày thế, muốn tiến hành nhiều lệnh ta bắt buộc ghép nhiều lệnh thành một lệnh ghép.

 

Bài tập câu lệnh if … then … else trong pascal nâng cao

Bài tập 1 

Viết chương trình chiều cao (m) của 2 HS, so sánh chiều cao 2 hs đó

KQ: hs nào cao hơn, cao hơn bao nhiêu (m), nếu bằng nhau thì độ cao bao nhiêu ?

 

PROGRAM lenh_IF_1;

USES CRT;

VAR A,B : real;

BEGIN

 CLRSCR;

 TEXTCOLOR(14); GOTOXY(25,2);

 WRITELN(‘ VIET CHUONG TRINH SO sinh CHIEU CAO 2 HS’);

TEXTCOLOR(4);

GOTOXY(25,4); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA A (m) :’); READLN(A);

GOTOXY(25,5); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA B (m) :’); READLN(B);

TEXTCOLOR(15);GOTOXY(25,7);

IF A>B THEN WRITELN(‘HS A CAO HON HS B :’,A-B:3:1)

ELSE

IF A

ELSE WRITELN(‘ CHIEU CAO A = CHIEU CAO B :’,A:2:1,’m’);

READLN;

END.

Bài tập 2

Viết công tác Nhập 3 số thực, khám nghiệm xem 3 số đó liệu có phải là 3 cạnh tam giác hay không?

Program ba_canh_tam_giac;

Var a,b,c: real;

Begin

Clrscr;

WRITELN(‘ KIEM TRA 3 SỐ NHAP VAO teo PHAI LA 3 CANH TAM GIAC ?);

Write(‘nhap ba so a, b cùng c:’); Readln(a,b,c);

If (a+b>c) & (b+c>a) and (c+a>b) then

Writeln(‘a,b,c la bố cạnh cua tam giac:’) Else

Writeln(‘a,b,c khong la tía canh cua tam giac.’);

Readln;

End.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có Cực Đại Mà Không Có Cực Tiểu Y=X^4+4Mx^3+3(M+1)X^2+1

 

Bài tập 3

Bài toán: Một siêu thị cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán trên nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên shop sẻ giao hàng và nhấn tiền thanh toán tận nhà khách hàng. Ngoại trừ giá trị hàng hoá, quý khách hàng còn đề nghị trả thêm giá tiền dịch vụ. Hãy viết công tác Pascal nhằm tính tiền thanh toán giao dịch trong ngôi trường hợp người tiêu dùng chỉ mua một mặt hàng duy nhất. Giá thành dịch vụ: 10,000, nếu quý khách mua số tiền thanh toán giao dịch > 600,000 đồng thì vẫn miễn phí tổn dịch vụ.