CẤU TRÚC CÂU CẢM THÁN TIẾNG ANH

     

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản - Câu cảm thán là câu dùng diễn tả cảm giác hay xúc cảm của bạn nói và người viết. Nội dung bài viết bao tất cả cấu trúc, bí quyết dùng, ví dụ như để giúp đỡ bạn học tập tiếng Anh tác dụng và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu cảm thán tiếng anh

*

conhantaohpg.com - kết cấu câu cảm thán trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp

A. Câu cảm thán trong giờ Anh là gì?

Câu cảm thán (exclamator sentence): là câu biểu đạt một xúc cảm (feeling) hay như là một xúc cồn (emotion) của người nói và tín đồ viết. Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm giác vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên… kết cấu câu cảm thán trong học tập tiếng Anh giao tiếp có nhiều loại khác nhau.

Hình thức cảm thán thường được kết cấu với HOW, WHAT, SO, SUCH

B. Các cấu trúc câu cảm thán trong giờ Anh

Câu cảm thán với ''WHAT"

1. WHAT + a/ an + adj + danh từ bỏ đếm được

Ví dụ:

What a lazy student! (Cậu học tập trò lười quá!)

What an interesting novel! (Quyển đái thuyết xuất xắc quá!)

Ghi chú: đối với cấu tạo này, khi danh từ bỏ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và lúc đó cấu tạo câu đã là:

2. WHAT + adj + danh tự đếm được số nhiều

Ví dụ:

What tight shoes are! (Giầy chật quá!)

=> What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp mắt quá!)

Đối cùng với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:

3. WHAT + adj + danh từ ko đếm được

Ví dụ: What beautiful weather! (Thời tiết rất đẹp quá! )

Đối với cấu trúc vừa kể, bạn ta hoàn toàn có thể thêm vào vùng phía đằng sau một công ty từ và một động từ. Cùng lúc đó, cấu trúc với “What “ đã là:

4. What + a/ an + adj + noun + S + V

Ví dụ: What lazy students! (Chúng nó là những học viên lười biếng biết bao nhiêu)

What a good picture they saw! (Tôi đã xem một tranh ảnh thật tuyệt)

Câu cảm thán cùng với “HOW”

5. HOW + adjective/ adverb + S + V

Ví dụ:

How cold (adj) it is!

How interesting (adj) this film is!

How well (adv) she sings!

✿ Câu cảm thán với “SUCH”

6. S + V + such + adj + N!

Ví dụ:

He bought such a beautiful car!

(Anh ấy đã mua một mẫu xe tuyệt đẹp)

7. It was/ is + such + adj + N!

Ví dụ: It is such a comfortable seat!

(Thật là một chỗ ngồi thật thoải mái)

✿ Câu cảm thán sinh sống dạng tủ định

Đối với loại câu này, ta hòn đảo trợ cồn từ hoặc cồn từ “tobe” lên đầu câu với thêm “NOT” vào.

Ví dụ:

This oto is beautiful!

-> Isn’t this oto beautiful!

(Chiếc xe cộ này thật đẹp)

Một số từ bỏ cảm thán thường gặp khác

I did it!: Tớ có tác dụng được rồi!I am so happy: tôi thực sự cực kỳ vui.Good job!: giỏi lắmThat is an expensive car!: Đó là 1 trong chiếc xe mắc đỏ!I love/ lượt thích …: Tôi yêu/ thích…That’s great/ amazing!: thiệt tuyệt!/ thiệt ngạc nhiên!

Tìm đọc thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

Khám phá bí quyết học ngữ pháp giờ Anh nhanh và hiệu quả ai ai cũng nên biết

10 Website có lợi giúp nâng tầm khả năng đọc giờ Anh

C. Bài tập vận dụng về kết cấu câu cảm thán - tất cả đáp án

Bài tập 1: sử dụng câu cảm thán cùng với “what” cùng “how” nhằm viết lại phần đông câu sau

1. It is a terrible dish,=> What..2. These boys are very naughty.=> What..=> How..3. His drawing is very perfect.=> How..4. He draws a perfect picture!=> What..5. He writes very carelessly!=> How..6. This girl is very intelligent.=> What..=> How..7. They are interesting books!=> What..=> How..8. It is a sour orange.=> What..=> How..9. She cooks a delicious meal.=> What..10. It is a boring story.=> What..

Xem thêm: Chim Trong Quần Chim Bay Ra, Chim Tung Cánh Xé Tan Quần Xì

Bài tập 2: lựa chọn How, What, Such để kết thúc các câu cảm thán mặt dưới

1. ………………….. Cold it is!HowWhat2. …………………. Beautifully you sing!HowWhat3. ………………… rude guy!WhatWhat aHow4. ………………….. Pleasant surprise!WhatWhat aHow5. ………………….. Lovely weather!WhatWhat aHow6. She is ………………….. Nice girl!suchsuch aEither could be used here7. ……………….. A fool you are!WhatHow8. ………………. Foolish she is!HowWhat9. What a lovely smile …………………!have youyou have10. They are …………………. Kind people.suchsuch a11. …………………. You’ve grown!HowWhat12. He talks ………………… rubbish!suchsuch a

Bài tập 3: kết thúc các câu cảm thán dưới sử dụng What/How

1. _____heavy this dictionary is !

2. _____good weather we have had !

3. _____nice restaurants there are here !

4. _____cheap the cars are in this country !

5. _____pleasant weekend we had together !

6. _____eventful trip we had !

7. You can imagine _____ frightened she was !

8. _____nice children our neighbours have !

9. You can’t imagine _____ fantastic the view was !

10. _____delicious sandwiches they make here !

Đáp án bài tập câu cảm thán

Bài tập 1:

1. What a terrible dish!

2. What naughty boys!How naughty the boys are!

3. How perfect his drawing is!

4. What a perfect picture he draws!

5. How carelessly he writes!

6. What a intelligent girl!How interesting the books are!

7. What interesting books!How interesting the books are!

8. What a sour orange!How sour the orange is!

9. What a delicious meal she cooks!

10. What a boring story!

Bài tập 2:

1. How cold it is!

2. How beautifully you sing!

3. What a rude guy!

4. What a pleasant surprise!

5. What lovely weather!

6. She is such a nice girl!

7. What a fool you are!

8. How foolish she is!

9. What a lovely smile you have!

10. They are such kind people.

Xem thêm: Thông Tin Hiếu Pc Hướng Dẫn Lấy Lại Facebook Từ A, Hướng Dẫn Lấy Lại Tài Khoản Facebook Bị Hack

11. How you’ve grown.

12. He talks such rubbish!

Bài tập 3:

1) How 2) What 3) What 4) How 5) What a6) What an 7) how 8) What 9) how 10) What

Trên phía trên là cục bộ kiến thức về câu cảm thán và bài xích tập áp dụng. Tìm hiểu thêm các chủ thể tiếng Anh thông dụng: