CHIA 126 CHO MỘT SỐ TA ĐƯỢC SỐ DƯ LÀ 25

     

*

*
*
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy dứt hết luôn luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở phía trên
*