CHÍNH SÁCH NGỤ BINH Ư NÔNG

     
*
- trong những kinh nghiệm phệ của cha ông ta các thời Lý, Trần, Lê về việc tạo cho sức khỏe khoắn vô địch trong việc làm giữ nước là chính sách “ngụ binh ư nông”, một thủ tục xây dựng lực lượng vũ trang phòng giữ đất nước, kết hợp chặt chẽ “binh” với “nông”, kinh tế với quốc phòng, dựng nước với duy trì nước. Bài học kinh nghiệm quý báu này đã và đang được kế quá trong trong thực tiễn đấu tranh dựng nước với giữ nước của quần chúng ta ngày nay.

Bạn đang xem: Chính sách ngụ binh ư nông


“Ngụ binh ư nông là chế độ thời phong con kiến ở nước ta (thời Lý, Trần, Lê) cho một trong những binh bộ đội luân phiên nhau về làm ruộng sống làng xã cơ hội bình thường, nếu có cuộc chiến tranh sẽ huy động toàn bộ đi chiến đấu” (Thuật ngữ và khái niệm lịch sử, tr 109, NXB ĐHQG, Hà Nội, 1996). Chính sách “ngụ binh ư nông” với câu chữ kết hợp ngặt nghèo “binh” cùng với “nông” như trên là một chính sách rất xuất xắc của tiên nhân ta các thời Lý, Trần, Lê. “Đời Lý, nước ngoài binh thì ko cứ luân mang lại canh, hết phiên chờ cho về nhà cày cấy, trồng trọt để tự cấp. Bên Trần theo phép công ty Lý, binh những đạo phần đông chia nhau về có tác dụng ruộng mang lại đỡ tốn lương. Phép nuôi binh đời Lê đại nhằm theo phép “ngụ binh ư nông” của thời Lý, Trần, không phải cấp lương bổng. Thời Hồng Đức trở sau đây cứ theo phép ấy không đổi. Đó cũng là phép hay của đời vạn cổ” (Phan Huy Chú, kế hoạch triều hiến chương các loại chí, tập 4, tr 3, 5, 6, 8, 20, NXB Sử học, Hà Nội, 1961).

Quân nhóm nhà nước bao gồm quân triều đình thường điện thoại tư vấn là quân trong khiếp hoặc cấm quân và các quân địa phương, quân những lộ (hoặc có cách gọi khác là ngoại binh), quân các đạo, quân những châu. Kế bên ra, còn có các lực lượng dân quân (hương binh ngơi nghỉ vùng đồng bằng và thổ binh sinh sống vùng núi). Đây là lực lượng dân bọn chúng vũ trang đông đảo được động viên đa phần trong thời chiến, để hành động ngay tại địa phương, nhưng cũng đều có khi tác chiến cơ rượu cồn theo sự điều hễ của triều đình. Thổ binh thời chiến được huy động nhiều, còn thời bình con số rất ít bởi đó là quân bạn dạng bộ canh phòng của các tù trưởng. Trong số thời Lý, Trần, Lê đều bảo trì như vậy. Cùng Tuyên quang đãng cũng bảo trì lực lượng quân sự bao hàm ngoại binh cùng thổ binh.

Thời công ty Lý, Tuyên quang được nghe biết là châu Vị Long với mẫu họ Hà gồm tới 15 đời làm châu mục. Trước nguy hại xâm lăng của phòng Tống, Lý thường Kiệt với phương châm “tiên phạt chế nhân”, thống lĩnh 10 vạn quân chia thành hai đạo thủy bộ xâm lăng Ung châu, Khâm châu trên đất Tống.

*

Dưới thời Lý, Trần, Lê, chế độ "ngự binh ư nông" khiến cho sức khỏe khoắn để giữ lại nước.Trong ảnh: Cánh đồng làng mạc Cao Đường, xã yên ổn Thuận (Hàm Yên).

Xem thêm: Dung Dịch Nào Dẫn Điện Tốt Nhất ? Kim Loại Dẫn Điện Tốt Nhất

Thân phụ Hà Hưng Tông cùng binh mã châu Vị Long (ngoại binh và thổ binh) duy trì vai trò quan trọng, góp công vào thắng lợi này. Văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (hiện sinh hoạt tại miếu Bảo Ninh Sùng Phúc, xã yên ổn Nguyên, huyện Chiêm Hóa) sẽ ghi rõ: “Ngày qua tháng lại, năm Ất Mão, niên hiệu Thái Ninh 1074, phụ vương Thái phó (cha của Hà Hưng Tông) chỉnh đốn vương sư, tấn công sang ải bắc, vây thành Ung đến bõ giận; bắt tướng võ dưng tù binh. Vì đó, thân phụ Thái phó được nhà vua ban chức Hữu đại liêu ban rèn luyện sứ” (Thơ văn Lý - Trần, tập 1, tr 329, NXBKHXH, Hà Nội, 1977).

Thời đơn vị Trần danh tiếng với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Năm 1285, vào cuộc binh lửa lần lắp thêm hai, trong khi đại quân theo vua và Hưng Đạo Vương trằn Quốc Tuấn rút khỏi đế kinh Thăng Long thì Chiêu Văn Vương è cổ Nhật Duật thuộc lực lượng nước ngoài binh với thổ binh ngơi nghỉ Tuyên quang đãng đã chiến đấu với cánh quân Nguyên từ bỏ Vân phái mạnh xuống (để phối phù hợp với cánh quân của bay Hoan), trước đó Nhật Duật được lệnh trấn thủ Tuyên quang “Cuối niên hiệu Thiệu Bảo, ông (Trần Nhật Duật) giữ trại Thu thứ ở Tuyên Quang” (Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr 150, NXBKHXH, 2009). Sau khoản thời gian giao chiến với giặc, nai lưng Nhật Duật đang rút lui để bảo toàn lực lượng với hội cùng với đại quân của phòng Trần.

Thế kỷ XVI đầy biến động với sự kiện Mạc Đăng Dung thoán nơi ở Lê, lập yêu cầu nhà Mạc tồn tại rộng 60 năm (từ 1527-1592). Dưới thời vua Lê Chiêu Tông (1516 - 1522), Vũ Văn Mật được trao đến giữ chức Tổng binh sinh sống Tuyên Quang. Hồi đầu niên hiệu Nguyên Hòa, Vũ Văn Mật duy trì trọn được cảnh thổ, ra sức chống cự với bên Mạc, tự đóng góp quân sống Đại Đồng, chia làm 11 doanh: huyện Phú Yên gồm doanh Phú Yên, châu Thu Vật tất cả doanh yên ổn Thắng, châu lục Yên có doanh im Bắc, châu Vị Xuyên có những doanh Bình Di, Bình Man, Trấn Uy, yên ổn Biên cùng Nam Dương, châu Đại Man gồm doanh Nghi, châu Bảo Lạc có doanh Bắc Kiệm với Trung mang (Lê Quý Đôn toàn tập, tập 2, con kiến văn đái lục, tr 354, NXBKHXH, Hà Nội, 1977). Như vậy, bạn bè con cháu họ Vũ 5 đời chiếm giữ vùng đất Tuyên quang đãng dốc sức xây dựng lực lượng nước ngoài binh cùng thổ binh tương đối mạnh để cản lại nhà Mạc. đơn vị Mạc đã tứ lần tấn công họ Vũ sống Tuyên quang đãng vào các năm 1537, 1538, 1578 với 1560 nhưng hầu như bị chúng ta Vũ tiến công bại, bởi vì vậy, bên Mạc không chiếm lĩnh được Tuyên Quang.

Năm 1789, các thủ lĩnh họ Ma tập đúng theo thổ binh làm việc châu Đại Man (Chiêm Hóa) chặn đánh một cánh quân ở trong nhà Thanh bên trên đường rút chạy qua Đại Man, Bảo Lạc về nước, hủy diệt nhiều tên địch.

Xem thêm: 3 Bài Văn Kể Lại Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Về Thầy Cô Giáo Cũ Hay Nhất

Việc xây cất lực lượng vũ trang chống giữ tổ quốc nằm trong nhân dân nối sát với thêm vào trong chế độ “ngụ binh ư nông” bên dưới thời Lý, Trần, Lê là bài học kinh nghiệm quý báu của việc triển khai chiến tranh giữ nước mang tính chất quần chúng rộng rãi, phối hợp quân sự với kinh tế trong sự nghiệp đấu tranh và duy trì nước của dân tộc bản địa ta trước đây, là vấn đề có tính quy phương tiện của việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp tạo ra và đảm bảo tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa ngày nay.