Cho 13.6 Gam Một Chất Hữu Cơ X

     

Cho 13,6 gam một hóa học hữu cơ X ( gồm thành phần nhân tố C, H, O ) chức năng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu trúc của X là

A.

Bạn đang xem: Cho 13.6 gam một chất hữu cơ x

CH≡C-CH2-CHO

B. CH2=C=CH-CHO

C. CH3-C≡C-CHO

D. CH≡C-2-CHO.


*

Đáp án A

Nhận thấy phụ thuộc đáp án cùng nAg = 0,4 mol AgNO3 = 0,6 mol → X chứa liên kết 3 đầu mạch sinh ra thành phầm kết tủa ( loại B, C) gồm n↓ = nX = 0,6- 0,4 = 0,2 mol . Gồm nAg : nX = 0,4 : 0,2 = 2 → X đựng 1 nhóm mang đến Vậy X tất cả dạng CH≡C-R-CHO MX = 13,6 : 0,2 = 68 → 13 + 12 + R + 29 = 68 → R = 14 ( CH2) X gồm công thức CH≡CH-CH2-CHO. Đáp án ACho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần yếu tắc C, H, O) tính năng vừa đủ với dung dịch cất 0,6 molAgNO3 trongNH3,đun nóng, nhận được 43,2 gam Ag. Công thức cấu trúc của X là A.CH≡C-...

Cho 13,6 gam một hóa học hữu cơ X (có thành phần yếu tố C, H, O) tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,6 molAgNO3 trongNH3,đun nóng, nhận được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

A. CH≡C-2-CHO

B.CH2=C=CH-CHO

C. CH≡C-CH2-CHO

D. CH3-C≡C-CHO


Cho 13,6 gam một hóa học hữu cơ X, mạch cacbon ko phân nhánh (có thành phần nhân tố C, H, O) chức năng vừa đủ với dung dịch cất 0,6 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu trúc của X là A. CH2 = C = CH - cho B. CH3 - C C - đến C. CH C-CH2-CHO D. CH C-(CH2)2 - CHO

Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X, mạch cacbon không phân nhánh (có thành phần thành phần C, H, O) công dụng vừa đủ với dung dịch cất 0,6 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng, chiếm được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2 = C = CH - CHO

B. CH3 - C  C - CHO

C. CH C-CH2-CHO

D. CH C-(CH2)2 - CHO


Cho 10,2 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nhân tố C, H, O) công dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,45 mol AgNO3 vào NH3, đun nóng, chiếm được 32,4 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là A. CH≡C-2-CHO. B. CH3-C≡C-CHO. C. CH2=C=CH-CHO. D. CH≡C-CH2-CHO.

Cho 10,2 gam một chất hữu cơ X (có thành phần yếu tố C, H, O) tính năng vừa đủ với dung dịch cất 0,45 mol AgNO3 vào NH3, đun nóng, nhận được 32,4 gam Ag. Công thức cấu trúc của X là

A. CH≡C-2-CHO.

B. CH3-C≡C-CHO.

C. CH2=C=CH-CHO.

D. CH≡C-CH2-CHO.


Cho 13,6 gam hợp chất hữu cơ X đựng C, H, O tính năng vừa đủ với 300 ml hỗn hợp AgNO3 2M vào NH3 thu đ­ược 43,2 gam Ag, biết MX = 68. Nếu mang lại 13,6 gam X công dụng với H2 (Ni, to) thì nên cần ít nhất bao nhiêu lít H2 (đktc) để chuyển trọn vẹn X thành chất hữu cơ no ? A. 13,44 lít. B. 8,96 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít.

Cho 13,6 gam hợp hóa học hữu cơ X chứa C, H, O chức năng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M vào NH3 thu đ­ược 43,2 gam Ag, biết MX = 68. Nếu mang đến 13,6 gam X công dụng với H2 (Ni, to) thì nên cần ít nhất bao nhiêu lít H2 (đktc) để chuyển hoàn toàn X thành hóa học hữu cơ no ?

A. 13,44 lít.

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Hclo Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Mới Nhất

B. 8,96 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít.


Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lit hiđrocacbon X nhận được 6,72 lit CO2 (đktc) X tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3-CH=CH2 ; B. CH≡CH

C. CH3-C≡CH ; D. CH2=CH-C≡CH


Hợp hóa học X mạch hở gồm công thức phân tử C4H8 khi tính năng với HBr mang lại một sản phẩm duy nhất. Công thứccấu sản xuất của X làA. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3C. CH2=C(CH3)2 D. CH3-CH=C(CH3)2
Cho 0,1 mol anđehit X công dụng với lượng vừa đủAgNO3trong dung dịchNH3, làm cho nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X chiếm được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng toàn vẹn với 4,6 gam Na. Công thức cấu trúc thu gọn của X là A. HCHO B. CH3CHOC. OHC-CHO D. CH...

Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng vừa đủAgNO3trong dung dịchNH3, nấu nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X nhận được Y, biết 0,1 mol Y phản bội ứng trọn vẹn với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A. HCHO

B. CH3CHO

C. OHC-CHO

D. CH3CH(OH)CHO


Cho 0,1 mol anđehit X công dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, đun cho nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X chiếm được Y, biết 0,1 mol Y bội phản ứng đầy đủ với 4,6 gam Na. Công thức kết cấu thu gọn của X là A. HCHO. B. OHCCHO. C. CH3CHO. D. CH3CH(OH)CHO.

Cho 0,1 mol anđehit X tính năng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, làm cho nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản nghịch ứng đầy đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. HCHO.

B. OHCCHO.

C. CH3CHO.

D.

Xem thêm: Cách Xác Định Bậc Của Ancol Bậc 1 Là Gì ? Lý Thuyết Và Bài Tập

 CH3CH(OH)CHO.


Cho những chất bao gồm công thức kết cấu sau: HO-CH2-CH2-OH (X), HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y), HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z), CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R), CH3-CH(OH)-CH2-OH (T). Phần lớn chất tác dụng được với Cu(OH)2 sản xuất thành dung dịch màu xanh da trời lam là: A. X, Y, R, T B. X, Z, T C. Z, R, T D. X, Y, Z, T

Cho các chất tất cả công thức kết cấu sau: HO-CH2-CH2-OH (X), HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y), HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z), CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R), CH3-CH(OH)-CH2-OH (T). đầy đủ chất chức năng được với Cu(OH)2 tạo nên thành dung dịch blue color lam là: