Cho 16 2G Kim Loại M

     

Cho m gam láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư, chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch X. Mang lại dung dịch X tác dụng vợi dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Thanh lọc kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi được 25,6 gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho m gam một amin solo chức tính năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được 8,15 gam muối. Phương pháp phân tử của amin là


Đun lạnh 0,2 mol lếu họp bao gồm glucozơ với saccarozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 25,92 gam Ag. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X đề xuất dùng a mol O2. Quý giá của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, 1-1 chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 ngay số mol H2O.

Bạn đang xem: Cho 16 2g kim loại m

(b) toàn bộ các axit cacboxylic các không thâm nhập phản ứng tráng bạc.

Xem thêm: Bấm Ngọn Tỉa Cành Có Lợi Ích Gì, Loại Cây Nào Nên Bấm Ngọn Nên Tỉa Cành

(c) phản bội ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh bazơ là phản bội ứng thuận nghịch.

Xem thêm: Hòa Tan Kim Loại M Vào Hno3 Thu Được Dd A (Không Có Khí Thoát Ra)

(d) toàn bộ các ancol no, nhiều chức phần lớn hòa tung được Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là


Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, sau bội phản ứng chiếm được dung dịch cất 20,9 gam muối, số nguyên tử hiđro có trong X là


Curcumin là thành phần bao gồm của curcuminoid – một hóa học trong củ nghệ. Curcumin có khả năng làm giảm đau dạ dày, tàn phá gốc tự do gây ung thư... Curcumin tất cả công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất và phần trăm trọng lượng các nhân tố C, H, O theo thứ tự là 68,48%; 5,43%; 26,09%. Công thức phân tử của curcumin là


Hỗn hop X có C2H2 với H2 gồm tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn X qua bột Ni nung nóng cho đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là


Cho 5,6 gam sắt phản ứng với 4,48 lít (đktc) khí Cl2. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thì khối lượng muối thu được là


Thủy phân hoàn toàn 3,96 gam vinyl fomat trong hỗn hợp H2SO4 loãng. Trung hòa trọn vẹn dung dịch sau bội nghịch ứng rồi cho tính năng tiếp với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, phản bội ứng trả toàn, chiếm được m gam Ag. Quý giá của m là


Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M với CuCl2 xM, sau khi phản ứng dứt thu được hỗn hợp X và 26,4 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Quý hiếm của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, nhận được 10,08 lít khí CO2 (đktc) với 8,1 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam