Cho 2.13 Gam Hỗn Hợp X Gồm 3 Kim Loại Mg Cu Al

     
*

Câu 6: mang đến 2,13 g tất cả hổn hợp X tất cả 3 sắt kẽm kim loại Mg, Cu và Al ngơi nghỉ dạng bột công dụng hoàn toàn cùng với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dd HCl 2M toàn vẹn để phản nghịch ứng hết với Y là:

A. 90 ml B. 57 ml C. 75 ml D. 50ml


*

Bảo toàn khối lượng:

m kim loại+ mO2= moxit

=> mO2= 3.33-2.13=1.2g

=> nO2= 1.2/32=0.0375mol

=>nO=0.075mol

mà cứ 1O + 2H+ = 1H2O

=> 0.075mol 0.15mol

vậy nH+ đề nghị dùng là 0.15mol

mà CM=n / V => V= n / centimet = 0.15 / 2 = 0.075l =75ml

=> lời giải C 


*

Cho 2,13 gam tất cả hổn hợp X có Mg, Al, Cu, Fe tác dụng hoàn toàn cùng với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 2M vừa đủ để phản bội ứng hết với Y là:

A. 15ml.

Bạn đang xem: Cho 2.13 gam hỗn hợp x gồm 3 kim loại mg cu al

B. 45 ml.

C. 50 ml.

D. 30 ml.


Cho 2,13 gam lếu láo hợp gồm Cu, Al ngơi nghỉ dạng bột tính năng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp X gồm 2 oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 0,6 M trọn vẹn để phản ứng hết với X là?

A . 300 ml

B. 200 ml

C . 150 ml

D. 250 ml


Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Zn cùng Al sống dạng bột tính năng hoàn toàn với oxi, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 22,3 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M đầy đủ để bội nghịch ứng không còn với Y là A. 2,0 lít. B. 1,0 lít. C. 0,5 lít. D. 1,5 lít.

Cho 14,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Zn với Al nghỉ ngơi dạng bột chức năng hoàn toàn với oxi, thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 22,3 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 2M trọn vẹn để phản bội ứng không còn với Y là

A. 2,0 lít.

B. 1,0 lít.

C. 0,5 lít.

D. 1,5 lít.


có ai đến tớ hỏi bài này:Cho 2,13g các thành phần hỗn hợp X tất cả ba kim loại Mg, Cu với Al làm việc dạng bột công dụng hoàn toàn cùng với oxit thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 3,33g. Thể tích dd H2SO4 2M toàn vẹn để bội phản ứng không còn với Y là bao nhiêu. Bao gồm 4 đáp án cho là 90ml, 37.5ml, 75ml, 50ml. Buộc phải giải mà ko được dùng phương pháp thăng bởi eletron cơ. Ao ước bạn làm sao biết góp đỡ, bản thân cảm ơn nhiều. 

có ai đến tớ hỏi bài này:

Cho 2,13g tất cả hổn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al sống dạng bột chức năng hoàn toàn cùng với oxit thu được hỗn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 3,33g. Thể tích dd H2SO4 2M đầy đủ để bội nghịch ứng hết với Y là bao nhiêu. Gồm 4 giải đáp cho là 90ml, 37.5ml, 75ml, 50ml. Buộc phải giải nhưng ko được dùng phương pháp thăng bởi eletron cơ. ý muốn bạn như thế nào biết góp đỡ, bản thân cảm ơn nhiều.

 


Cho 8,654 gam hỗn hợp X gồm khí Cl2 và O2 công dụng vừa đủ với 0,396 mol tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg, Zn, Al, nhận được 23,246 gam hỗn hợp Z có muối clorua cùng oxit của 3 kim loại. Mang lại Z làm phản ứng đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp T. Mang lại từ từ dung dịch Ba(OH)2 2M vào T đến khi lượng kết tủa chiếm được không biến đổi về khối lượng thì cần vừa đủ 286 ml. Quý giá của V là A. 780. B. 864. C. 572. D. 848.

Cho 8,654 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả khí Cl2 và O2 chức năng vừa đủ với 0,396 mol tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg, Zn, Al, thu được 23,246 gam các thành phần hỗn hợp Z gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Cho Z bội phản ứng trọn vẹn với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch T. Mang đến từ từ dung dịch Ba(OH)2 2M vào T đến khi số lượng kết tủa nhận được không chuyển đổi về cân nặng thì phải vừa đầy đủ 286 ml. Cực hiếm của V là

A. 780.

B. 864.

C. 572.

D. 848.


Đốt cháy lếu hợp tất cả 1,92 gam Mg và 4,48 gam sắt với tất cả hổn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa hợp Y bởi một lượng đủ 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Z. đến dung dịch Z tác dụng hoàn toàn cùng với lượng dư AgNO3, chiếm được 56,69gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của clo trong hỗn hợp X gần với cái giá trị nào độc nhất vô nhị sau đây? A. 56%. B. 54%. C. 52%. D. 76%.

Xem thêm: Nêu Sự Khác Nhau Của Miễn Dịch Tự Nhiên Và Miễn Dịch Nhân Tạo ?


Đốt cháy láo hợp gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam sắt với các thành phần hỗn hợp khí X tất cả clo với oxi, sau làm phản ứng chỉ thu được tất cả hổn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một số lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang đến dung dịch Z tính năng hoàn toàn cùng với lượng dư AgNO3, chiếm được 56,69gam kết tủa. Xác suất thể tích của clo trong hỗn hợp X gần với cái giá trị nào nhất sau đây?

A. 56%.

B. 54%.

C. 52%.

D. 76%.


Đốt cháy 8,6 gam láo lếu hợp tất cả Fe, Zn, Al với Mg trong lúc oxi dư, thu được 13,72 gam hỗn hợp X. Tổng thể X phản ứng đầy đủ với V ml dd HCl 2M. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là: A. 320 B. 480 C. 160. D. 240

Đốt cháy 8,6 gam láo hợp bao gồm Fe, Zn, Al cùng Mg trong những khi oxi dư, thu được 13,72 gam các thành phần hỗn hợp X. Toàn bộ X bội nghịch ứng trọn vẹn với V ml dd HCl 2M. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

A. 320

B. 480

C. 160.

D. 240


Cho tất cả hổn hợp khí X bao gồm Clo với Oxi tác dụng vừa hết với 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam Fe tạo ra hỗn hòa hợp Y bao gồm muối clorua cùng oxit. Hòa tan trọn vẹn Y bắt buộc 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại AgNO3 dư vào Z nhận được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm theo thể tích khí Cl2 trong X là:

A. 53,85%.

B. 56,36%.

C. 76,7%.

D. 51,72%.

Xem thêm: Dàn Ý Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Anh Thanh Niên


Cho m gam tất cả hổn hợp bột X có Mg và Fe vào 800 ml dung dịch đựng CuCl2 0,5M cùng HCl 1M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hỗn hợp Y bao gồm hai kim loại. Trọng lượng của Mg trong m gam tất cả hổn hợp X là A. 12,0 gam. B. 7,2 gam. C. 14,4 gam. D. 13,8 gam.

Cho m gam tất cả hổn hợp bột X tất cả Mg và Fe vào 800 ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M với HCl 1M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam các thành phần hỗn hợp Y có hai kim loại. Trọng lượng của Mg trong m gam hỗn hợp X là