Cho 4l n2 và 14l h2

     
mang đến 17,5 lít H2 với 5 lít N2 vào 1 bình phản ứng. Sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A bao gồm N2 H2 NH3( các thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt dộ với áp suất ) biết dA/h2=5 . Tính năng suất tổng phù hợp NH3 cùng thể tích NH3 chiếm được sau bội nghịch ứng.
*

1. đến 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào một trong những bình bội nghịch ứng. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A gồm NH3, N2 với H2 ( các thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt độ cùng áp suất). Biết dA/H2=5Tính hiệu suất tổng hợp NH3 cùng thể tích khí NH3 chiếm được sau phản ứng.Bạn vẫn xem: cho 4l n2 cùng 14l h2 vào bình phản ứng


*

Đúng 0 bình luận (0)

Cho 6.72 lít N2 cùng 13.44 lít H2 vào bình kín đáo rồi nung lạnh với chất xúc tác tương thích để tạo ra NH3, sau bội phản ứng chiếm được 4.48 lít khí NH3. Tính hiệu suất phản ứng, biết các chất vày ở cùng ánh sáng và áp suất

Lớp 8 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào trong bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng hòa hợp amoniac thu được các thành phần hỗn hợp khí có thể tích 16,4 lít. Công suất của bội phản ứng tổng hòa hợp NH3 là (giả thiết những khí đo ở thuộc điều kiện)

A.

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2

80%.

B. 50%.

C. 20%.

D. 30%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Chọn lời giải C

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng thích hợp amoniac thu được tất cả hổn hợp khí hoàn toàn có thể tích 16,4 lít. Công suất của phản nghịch ứng tổng vừa lòng NH3 là (giả thiết các khí đo ở cùng điều kiện)

A. 80%.

B. 50%.

C. 20%

D. 30%.

Lớp 11 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Chọn câu trả lời C

Ta gồm phản ứng

1N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Hiệu suất tính theo N2 vì:

*

.

nN2 pứ =

*

⇒ Hpứ =

*

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 12 lít H2 vào bình kín để tiến hành phản ứng tổng hợp NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, các thành phần hỗn hợp thu được sau bội phản ứng có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?

A.12 lít

B.14 lít

C.16 lít

D.18 lít

Lớp 11 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng đk thì tỉ trọng về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do công suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn hợp thu được sau làm phản ứng hoàn toàn có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B

Đúng 0
comment (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào trong bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau phản bội ứng có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích các khí đo được ở cùng điều kiện). Năng suất phản ứng là

A.

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên Có Số Nghìn Là 20, Đề Thi Violympic Lớp 4(Phần 2)

30%.

C. 17,14%.

D. 34,28%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn đáp án B

Đúng 0
comment (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, tất cả hổn hợp thu được sau phản ứng hoàn toàn có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích những khí được đo ở cùng điều kiện). Năng suất phản ứng là

A. 30%.

B.20%.

C.17,14%.

D.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuộc Khởi Nghĩa Hương Khê Là Cuộc Khởi Nghĩa Tiêu Biểu Nhất Trong Phong Trào Cần Vương

34,28%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản ứng rất có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích những khí được đo ở thuộc điều kiện). Năng suất phản ứng là