CHO A LÀ CHỮ SỐ KHÁC 0. KHI ĐÓ

     

conhantaohpg.com xin trình làng bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài bác 2: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên Cánh diều bao gồm đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô tất cả thêm tài liệu đào tạo và giảng dạy và giúp học sinh ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Cho a là chữ số khác 0. khi đó


Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 bài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

I. Phân biệt

Câu 1: Đọc số sau: 21 515

A. Hai một năm một năm

B. hai mươi một nghìn năm trăm mười năm

C. hai mươi kiểu mẫu nghìn năm trăm mười lăm

D. hai mốt ngàn năm trăm mười lăm

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trường thích hợp nào sau đây chỉ tập hòa hợp số từ bỏ nhiên?

A. 1; 2; 3; 4; …

B. 0; 1; 2; 3; 4; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; …

D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Hiển thị đáp án

Lời giải:

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số từ nhiên.

Tập hợp những số tự nhiên được kí hiệu là N, tức là N = 0; 1; 2; 3; 4; ….

Chọn giải đáp B.


Câu 5: Viết số sau: nhị tỉ hai trăm hai mươi hai triệu tía trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm sáu mươi bảy.

A. 2 222 395 567

B. 2 202 395 567

C. 2 000 395 567

D. 2 222 296 567

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số “hai tỉ nhị trăm nhị mươi nhì triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy” được viết là 2 222 395 567.

Chọn câu trả lời A.


Câu 6: những số La Mã XV, XXI được phát âm lần lượt là:

A. mười lăm, hai mốt

B. mười năm, nhì mốt

C. mười lăm, nhì mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số La Mã XV, XXI biểu diễn các số tự nhiên 15, 21 và được đọc lần lượt là: mười lăm, nhị mươi mốt.

Chọn câu trả lời C.


Câu 7: So sánh nhị số 998 và 1 000 ta được:

A. 998 > 1 000

B. 998 Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đây là dãy số từ bỏ nhiên liên tục tăng dần dần nên:

Số sản phẩm hai là: 338 + 1 = 339

Số thứ ba là: 339 + 1 = 340

Vậy nhì số yêu cầu điền là 339 cùng 340.

Chọn lời giải C.


Câu 9: Điền tiếp nhị số tự nhiên và thoải mái vào dãy số sau và để được dãy bố số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

1 256 ; …; …

A. 1 257 cùng 1 258

B. 1 258 và 1 260

C. 1 255 và 1 253

D. 1 255 cùng 1 254

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đây là dãy số tự nhiên tiếp tục giảm dần nên:

Số lắp thêm hai là: 1 256 – 1 = 1 255

Số thứ ba là: 1 255 – 1 = 1 254

Vậy nhì số yêu cầu điền là một trong những 255 cùng 1 254.

Chọn lời giải D.


Câu 10: Số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất là:

A. 1 000 000 000

B. 100 000 000 000

C. 999 999 999 999

D. không có số tự nhiên lớn nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta đang biết, trong dãy số từ bỏ nhiên, số nhỏ tuổi nhất là 0, với cứ thêm một đối chọi vị, ta đang được một số trong những liền sau số trước đó, cứ thường xuyên như vậy, ta lập được hàng số từ bỏ nhiên kéo dãn ra vô hạn và không tồn tại điểm dừng. Vậy không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

Chọn đáp án D.


II. Thông tỏ

Câu 1: trong các xác minh sau, xác minh nào sai?

A. Số một là số từ nhiên nhỏ dại nhất

B. Tập hợp những số tự nhiên có rất nhiều phần tử

C. không có số thoải mái và tự nhiên lớn nhất

D. phần tử thuộc N nhưng không nằm trong N* là 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Vậy đáp án A sai.

Chọn câu trả lời A


Lời giải

Ta có: x ≤ 10, tức là x nhỏ dại hơn hoặc bởi 10.

Các số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu x nhỏ dại hơn hoặc bởi 10 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Vậy ta viết tập vừa lòng M:

M = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Chọn đáp án D.


Câu 3: Viết những số sau theo trang bị tự tăng dần: 34 087, 34 078, 43 089, 43 098.

A. 34 087, 34 078, 43 089, 43098

B. 34 078, 34 087, 43 089, 43 098

C. 34 078, 34 087, 43 098, 43 089

D. 34 087, 34 078, 43 098, 43 089

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta so sánh những số đã đến lần lượt theo từng cặp, ta thấy:

34 078

Câu 4: Cho nhị số tự nhiên và thoải mái 99; 100. Hãy tra cứu số thoải mái và tự nhiên a để ba số kia lập thành tía số tự nhiên liên tiếp?

A. 98

B. 97

C. 101

D. Cả A và C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số lập tức trước số 99 là số 98 cần có ba số tự nhiên tiếp tục là 98; 99; 100.

Số tức thời sau số 100 là số 101 cần có cha số từ bỏ nhiên thường xuyên là 99; 100; 101.

Chọn lời giải D.


Câu 5: trong những chữ số của số 19 254:

A. quý giá của chữ số 2 bằng nửa cực hiếm của chữ số 4

B.

Xem thêm: Thân Em Như Hạt Mưa Rào - Thân Phận Bi Thương Của Người Phụ Nữ Trong Ca Dao

quý hiếm của chữ số 2 bằng 5 lần quý giá của chữ số 4

C. quý giá của chữ số 2 bởi 50 lần cực hiếm của chữ số 4

D. giá trị của chữ số 2 bằng 500 lần cực hiếm của chữ số 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong số 19 254:

Chữ số 2 nằm ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là 200

Chữ số 4 nằm tại hàng đơn vị và có mức giá trị là 4

Ta thấy: 200 : 4 = 50

Vậy trong những 19 254, quý hiếm của chữ số 2 bởi 50 lần quý giá của chữ số 4.

Chọn đáp án C.


III. áp dụng

Câu 1: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm sáu chữ số khác biệt là:

A. 999 999

B. 900 000

C. 909 999

D. 987 654

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để viết được số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm sáu chữ số không giống nhau, ta đề nghị viết

Chữ số đầu tiên bên trái của số chính là chữ số béo nhất, là 9

Chữ số lắp thêm hai tiếp theo là chữ số lớn số 1 khác 9, là 8

Chữ số thứ tía là chữ số lớn số 1 khác 9 cùng 8, là 7

Chữ số thứ tứ là chữ số lớn số 1 khác 9, 8 và 7, là 6

Chữ số sản phẩm công nghệ năm là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7 và 6, là 5

Chữ số thứ sáu là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7, 6, cùng 5, là 4

Vậy số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có sáu chữ số khác biệt là 987 654.

Chọn giải đáp D.


Câu 2: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: 2 021 ≤ Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì * là chữ số hàng chục của số

*
cần * dấn là các số tự nhiên từ 0 đến 9.

Lại có: 2 021 ≤

Câu 3: Số từ nhiên nhỏ dại nhất gồm năm chữ số khác nhau là:

A. 10 000

B. 10 001

C. 12 345

D. 10 234

Hiển thị đáp án

Câu 4: Viết tập hòa hợp N những số tự nhiên chẵn x vừa lòng điều khiếu nại sau: 317 ≤ x ≤ 322.

A. N = 318; 320; 322

B. N = 317; 318; 319; 320; 321; 322

C. N = 318; 320

D. N = 317; 318; 320

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số thoải mái và tự nhiên x vừa lòng 317 ≤ x ≤ 322 nghĩa là x là những số trường đoản cú nhiên to hơn hoặc bằng 317 và bé dại hơn hoặc bởi 322, là những số: 317, 318, 319, 320, 321, 322.

Mà x lại là những số tự nhiên chẵn, nên các số x vừa lòng yêu mong là: 318, 320, 322.

Vậy ta viết tập hợp N như sau: N = 318; 320; 322.

Chọn đáp án A.


Câu 5: mang đến m ∈ N*. Tía số tự nhiên thường xuyên tăng dần dần là:

A. m – 2, m – 1, m

B. m – 1, m , m + 1

C. m + 1, m, m – 1

D. m, m – 1, m – 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dãy gồm bố số từ bỏ nhiên tiếp tục tăng dần, tức là số tức tốc sau yêu cầu hơn số liền trước 1 đối chọi vị.

Vì m ∈ N* phải m là số tự nhiên khác 0, vì thế m ≥ 1

+ Nếu lấy m = 1, ta có 1 m, đề nghị đáp án C sai.

Vậy sót lại đáp án B là đúng và vừa lòng yêu cầu.

Chọn lời giải B.


Tóm tắt kim chỉ nan Toán 6 bài bác 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên

A. Lý thuyết

I. Tập hợp những số từ nhiên

1. Tập đúng theo

*
và tập hợp
*

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là các số trường đoản cú nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là

*
, có nghĩa là
*
= 0; 1; 2; 3; 4; … .

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là

*
, tức là
*
=1; 2; 3; 4; … .

2. Biện pháp đọc và giải pháp viết số từ nhiên

Ví dụ:

+ Số 12 134 355 hiểu là mười nhị triệu một trăm tía mươi tư nghìn ba trăm năm mươi lăm.

+ Số ba mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi chín, viết là 33 459.

Chú ý: Khi viết những số tự nhiên và thoải mái có từ tứ chữ số trở lên, fan ta thường viết bóc tách riêng từng nhóm ba chữ số tính từ lúc phải sang trái mang lại dễ đọc.

II. Màn trình diễn số thoải mái và tự nhiên

1. Biểu diễn một trong những tự nhiên trên tia số

Các số thoải mái và tự nhiên được màn trình diễn trên tia số. Từng số tự nhiên ứng với cùng 1 điểm trên tia số.

*

2. Cấu trúc thập phân của số từ nhiên

Số tự nhiên và thoải mái được viết vào hệ thập phân do một, hai hay những chữ số. Những chữ số được dùng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi một trong những gồm nhị chữ số trở lên trên thì chữ số đầu tiên (tính tự trái sang phải) khác 0.

Trong giải pháp viết một số trong những tự nhiên có tương đối nhiều chữ số, từng chữ số ở mọi vị trí khác biệt có giá trị khác nhau.

Ví dụ:

+ Số 987 có:

- Chữ số hàng trăm là 9 và có giá trị là 9 x 100

- Chữ số hàng chục là 8 và có giá trị là 8 x 10

- Chữ số hàng đơn vị chức năng là 7 và có mức giá trị là 7

Ta viết: 987 = 9 x 100 + 8 x 10 + 7

+ Kí hiệu

*
(a # 0) là chỉ số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số có:

- Chữ số hàng chục là a và có mức giá trị là a x 10

- Chữ số hàng đơn vị là b và có giá trị là b

Ta viết:

*
= a x 10 + b

3. Số La Mã

Cách ghi số La Mã:

+ những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10 được ghi ngay số La Mã tương xứng như sau:

*

+ giả dụ thêm vào phía bên trái mỗi số ở chiếc (1) một chữ số X, ta được số La Mã từ 11 đến 20:

*

+ nếu như thêm vào bên trái mỗi số ở chiếc (1) hai chữ số X, ta được những số La Mã từ 21 mang đến 30:

*

Ví dụ:

+ Số La Mã XIV phát âm là mười bốn

+ Số La Mã XXI đọc là nhị mươi mốt

+ Số 15 được viết bằng số La Mã là: XV

+ Số 29 được viết ngay số La Mã là: XIX

III. So sánh các số trường đoản cú nhiên

+ Trong nhì số thoải mái và tự nhiên khác nhau, bao gồm một số nhỏ tuổi hơn số kia. Nếu như số a nhỏ hơn số b thì ta viết a a.

Ví dụ: Số 15 bé dại hơn số 20, ta viết 15 15.

+ cùng với số tự nhiên a đến trước:

Ta viết x ≤ a để chỉ x a hoặc x = a.

+ nếu như a 998 999.

+ vày hai hàng đầu 035 946 với 1 039 457 tất cả cùng số chữ số nên ta lần lượt đối chiếu từng cặp chữ số trên và một hàng kể từ trái quý phái phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số trước tiên khác nhau là 5 B. Bài xích tập tự luyện

Bài 1.

a) Viết số sau: Mười tỉ tư trăm bảy mươi cha triệu nhị trăm bảy mươi nhì nghìn năm trăm tám mươi lăm.

b) Đọc số sau: 1 009 675

Lời giải:

a) Số mười tỉ bốn trăm bảy mươi bố triệu nhì trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm được viết là: 10 473 272 585.

b) tiên phong hàng đầu 009 657 được hiểu là một triệu ko trăm linh chín nghìn sáu trăm năm mươi bảy.

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên và thoải mái x vừa lòng điều kiện sau:

Lời giải:

Gọi B là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn .

Khi kia ta gồm B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 35 và nhỏ hơn hoặc bởi 39, gồm các số: 35; 36; 37; 38; 39. Bắt buộc ta viết tập hòa hợp B là:

B = 35; 36; 37; 38; 39.

Bài 3.

a) Viết những số sau theo thứ tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305.

Xem thêm: Các Thành Phần Kinh Tế Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ, Thành Phần Kinh Tế Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ

b) Tìm các số tự nhiên a, b, c vừa lòng 228 ≤ a

Lời giải:

a) bởi vì số 9 909 820 là số tất cả bảy chữ số còn ba số còn sót lại là các số bao gồm tám chữ số buộc phải ta so sánh các số còn lại ta được:

12 058 967 b) Theo đề bài, ta có những số tự nhiên lớn hơn hoặc bởi 228 và nhỏ hơn hoặc bởi 230 là 228; 229; 230.

Mà ngoài ra aTrắc nghiệm bài 3: Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên