Cho Đa Thức F(X)=Ax2+Bx+C

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

*

Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c. Trong các số ấy a, b, c là các hệ số nguyên. Biết rằng f(x) chia hết cho 3 với mọi (xin Z). Minh chứng a,b,c phân chia hết mang lại 3


*

Ta bao gồm : (fleft(x ight)⋮3) cùng với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) cùng với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) và (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân tách hết mang đến 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại có : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân chia hết đến 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)


Đúng 0
comment (2)
*

đây là toán lớp mấy vậy


Đúng 0
phản hồi (22)
Các thắc mắc tương tự

Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c. Trong những số đó a,b,c là các hệ số nguyên. Hiểu được f(x) phân tách hết mang đến 3 với mọi (xin Z). Minh chứng rằng a, b, c phân chia hết mang lại 3.


Lớp 0 Toán
3
0

cho đa thức P(x)=a x^2+bx+c trong các số ấy a,b,c là những số nguyên .Biết rằng P(x) chia hết cho 3 với tất cả giá trị của x .CMR a,b,c phân chia hết mang lại 3

làm hộ bản thân nha


Lớp 0 Toán
1
0


Xem thêm: App Giải Bài Tập Tin Học Lớp 3, App Giải Hết Các Bài Tập Tin Học

Cho nhiều thức f(x) = ax2 +bx + c = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b= c = 0.

Giúp bản thân cách trình bày với !!!!!


Lớp 0 Toán
0
0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt đa thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá trị lớn nhất của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5


Lớp 0 Toán
1
0

cho đa thức f(x)=ax2+bx+c=0 với mọi giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)


Lớp 0 Toán
1
0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 và f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) tất cả dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ lệ thành phần a : b : c

A. a : b : c = 1 : 2 : 1

B. a : b : c = 1 : 1 : 1

C. a : b : c = 2 : 2 : 1

D. a : b : c = 1 : 2 : 2


Lớp 0 Toán
1
0

Bài 11:a,Tìm những số nguyên x thế nào cho (4x-3) phân tách hết cho (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 phân tách hết mang đến 3n+2 c,Tìm n nằm trong Z,biết 3n+2 phân tách hết cho n-1


Lớp 0 Toán
1


Xem thêm: Phaân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phân Tích Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm

1

Câu 1:

a) tìm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) tra cứu số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y thuộc Z biết 2x +124=5y

d)Tìm tác dụng của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 và 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số từ bỏ nhiên

b)Cho abc phân tách hết mang đến 7. CMR : 2a+3b+c chia hết đến 7

c)Cho những số tự nhiên từ 11 đến 21 được viết theo máy tự tùy ý,sau kia đem cộng mỗi số kia với số chỉ lắp thêm tự của chính nó ta được một tổng. CMR: trong những tổng dìm đượcbao tiếng cũng đưa ra hai tổng nhưng hiệu của chúng là một trong số phân tách hết cho 10

Câu 3:

a)Cho A=5 - 52+53 - 54+....- 598+599. Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết cho 3 với tất cả n là số tự nhiên

c)Tìm n nằm trong Z nhằm :(x - 7).(x+3) 3. CMR: p - năm trước là phù hợp số.

c)Tìm một số chẵn lớn nhất có 5 chữ số nhưng mà 3 chữ số đầu ( không thay đổi giá trị tự trái lịch sự phải) chế tạo ra thành một số bằng lập phương đúng của một trong những tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB có độ dái là a.Gọi C là điểm thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn trực tiếp AC,N là trung điểm của đoạn thẳng CB.Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MN

b)Cho n con đường thẳng vào đó bất kì hai tuyến đường thẳng nào thì cũng cắt nhau,không tất cả 3 mặt đường thẳng làm sao đồng quy.Biết rằng toàn bô giao điểm là 465.Tìm n