Cho Hỗn Hợp Khí X Gồm Hcho Và H2

     

Câu hỏi :

Cho các thành phần hỗn hợp khí X tất cả HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm hai hóa học hữu cơ. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 vào X là


*