Cho nửa con đường tròn (left( O ight)) 2 lần bán kính (AB) và (C) là vấn đề trên cung bé dại (AB) (cung (CB) bé dại hơn cung (CA) ). Tiếp tuyến tại (C) của nửa đường tròn giảm đường trực tiếp (AB) trên (D) . Biết tam giác (ADC) cân tại (C) . Tính góc (ADC) .

Bạn đang xem:


*

Xét nửa (left( O ight)) tất cả (widehat BAC = dfrac12) sđ (overparenBC) (góc nội tiếp chắn cung BC) với (widehat CDA = dfrac12) (sđ (overparenAC - ) sđ (overparenBC) ) (góc có đỉnh bên ngoài đường tròn)

Mà (Delta ADC) cân nặng tại (C) đề nghị (widehat DAC = widehat CDA Leftrightarrow ) sđ (overparenBC = ) sđ (overparenAC - ) sđ (overparenBC)

Suy ra sđ (overparenAC = 2). Sđ (overparenBC)

Mà sđ (overparenAC + ) sđ (overparenBC = 180^circ ) phải sđ (overparenAC = 120^circ ) ; sđ(overparenBC= 60^circ )

Do kia $widehat ADC = 30^circ $.


Đáp án đề xuất chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Góc có đỉnh phía bên trong đường tròn, góc gồm đỉnh bên phía ngoài đường tròn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình vẽ bên dưới đây, góc (BIC) gồm số đo bằng


*

Cho hình vẽ dưới đây, góc (DIE) gồm số đo bằng


*

Cho nửa đường tròn (left( O ight)) đường kính (AB) cùng (C) là điểm trên cung bé dại (AB) (cung (CB) nhỏ dại hơn cung (CA) ). Tiếp con đường tại (C) của nửa mặt đường tròn cắt đường thẳng (AB) tại (D) . Biết tam giác (ADC) cân nặng tại (C) . Tính góc (ADC) .


Trên (left( O ight)) lấy bốn điểm (A,B,C,D) theo máy tự sao cho cung (AB = ) cung (BC = ) cung (CD) . Gọi (I) là giao điểm của (BD) cùng (AC) , biết (widehat BIC = 70^circ ) . Tính (widehat ABD) .


Cho (left( O;R ight)) và dây (AB) bất kỳ. Gọi (M) là điểm vị trí trung tâm cung nhỏ (AB) , (E;F) là nhị điểm bất kỳ trên dây (AB) . Hotline (C,D) theo lần lượt là giao điểm của (ME;MF) với (left( O ight)) . Khi ấy (widehat EFD + widehat ECD) bằng


Cho (left( O;R ight)) tất cả hai đường kính (AB,CD) vuông góc cùng với nhau. Gọi (M) là điểm ở chính giữa cung (BC) . Dây (AM) giảm (OC) trên (E) , dây (CM) giảm đường trực tiếp (AB) tại (N) .


Từ (A) ở ngoại trừ (left( O ight)) vẽ tiếp tuyến đường (AB) và mèo tuyến (ACD) . Tia phân giác (widehat BAC) cắt (BC,BD) theo thứ tự tại (M,N) . Vẽ dây (BF) vuông góc cùng với (MN) tại (H) và giảm (CD) trên (E) .

Xem thêm: 8 Cách Sửa Lỗi Máy Tính Không Tạo Được New Folder, Không Tạo Được New Folder Win 10


Trên con đường tròn (left( O;R ight)) vẽ bố dây liên tục bằng nhau (AB = BC = CD), từng dây bao gồm độ dài nhỏ tuổi hơn (R). Các đường trực tiếp (AB,CD) giảm nhau trên (I), những tiếp đường của (left( O ight)) trên (B) cùng (D) cắt nhau tại (K) .


Cho tam giác nhọn (ABC) nội tiếp (left( O ight)) . Những tiếp con đường tại (B,C) của (left( O ight)) giảm nhau trên (M). Biết (widehat BAC = 2widehat BMC). Tính (widehat BAC) .


Cho đường tròn (left( O ight)) cùng một dây (AB) . Vẽ 2 lần bán kính (CD ot AB) ((D) thuộc cung nhỏ tuổi (AB) ). Bên trên cung bé dại (BC) đem điểm (M) . Những đường thẳng (CM,DM) cắt đường thẳng (AB) theo lần lượt tại (E) và (F) . Tiếp con đường của mặt đường tròn trên (M) cắt đường thẳng (AB) tại (N). Nhị đoạn thẳng nào dưới đây không bởi nhau?


Cho (left( O;R ight)) có hai 2 lần bán kính (AB,CD) vuông góc cùng với nhau. Trên đường kính (AB) đem điểm (E) làm sao cho (AE = Rsqrt 2 ). Vẽ dây (CF) đi qua (E) . Tiếp tuyến của con đường tròn tại (F) giảm đường trực tiếp (CD) tại (M) , dây (AF) giảm (CD) tại (N). Chọn xác minh sai.


Cho ΔABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Vẽ phân giác vào AD của góc A (D ≠ (O)). Mang điểm E ở trong cung nhỏ tuổi AC. Nối BE giảm AD với AC thứu tự tại I và tại K, nối DE cắt AC tại J. Tóm lại nào đúng?


Cho đường tròn (O). Xuất phát điểm từ 1 điểm M nằm quanh đó (O), vẽ các cát con đường MCA với MBD làm thế nào để cho góc $widehat CMD = 40^0$. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Biết $widehat AEB = 70^0$, số đo cung lớn AB là


Cho tam giác ABC nội tiếp trong mặt đường tròn (O). Trên những cung nhỏ dại AB cùng AC theo thứ tự lấy các điểm I, K làm thế nào cho cung AI = cung AK. Dây IK cắt những cạnh AB, AC lạm lượt tại D cùng E.


Cho mặt đường tròn (O) với một dây AB. Vẽ đường kính CD vuông góc cùng với AB (D trực thuộc cung nhỏ dại AB). Trên cung nhỏ tuổi BC đem một điểm N. Những đường thẳng cn và dn lần lượt cắt các đường thẳng AB tại E với F. Tiếp tuyến đường của con đường tròn (O) tại N cắt những đường thẳng AB tại I. Chọn lời giải đúng.

Xem thêm: Lịch Xả Nước Thủy Điện Tuyên Quang, Công Ty Thủy Điện Tuyên Quang


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.