Phân Số Bằng Phân Số ((7)(8) ) Là :

     
*

cho phân số 7/8 . Hỏi yêu cầu thêm vào mẫu số và bớt đi cùng một vài tự nhiên nào và để được phân số bắt đầu là 1/4.

Bạn đang xem: Phân số bằng phân số ((7)(8) ) là :

 


*

tổng là :

7 + 8 = 15

tử số là :

15 : ( 1 + 4 ) x 1 = 3

cần sút tử và mẫu mã số đơn vị là :

7 - 3 = 4 đơn vị

Đáp số : 4


*

cho phân số 3/8 .hỏi cần thêm vào tử số và sút ra ở mẫu số cùng một vài tự nhiên nào và để được phân số mới bằng 3/4

 


Cho phân số 25/37.Hãy tìm một trong những tự nhiên làm thế nào cho đem mẫu mã của phân số đã cho trừ đi số đó và không thay đổi tử số ta được phân số mới có mức giá trị là 5/6.

Cho phân số 3/18.Hỏi yêu cầu thêm vào tử số và giảm ở mẫu số cùng một vài nào sẽ được phân số bắt đầu là 3/4


bài 1 : mang lại phân số 2/11 hỏi đề nghị cộng vào tử số và mẫu mã số của phân số đã đến cùng 1 số tự nhiên và thoải mái nào để được phân số = 4 / 7 (các bạn ghi rõ giải thuật ra nhé )bài nào cũng vậy nha thanks nhiều bài 2 : đến phân số 19 / 27 hỏi cần trừ đi ở tử số và mẫu mã số của phân số đã đến cùng 1 số thoải mái và tự nhiên nào và để được phân số mới = 1/3 bài 3 : mang đến phân số 3 / 18 hỏi phải thêm vào đó vào tử số và trừ đi ở mẫu số cùng một số nào để được phân số bắt đầu 3/4bài 4 : tìm kiếm phân số biết mang 3/2 trừ đi phân số kia rồi cùng với 5...

Xem thêm: Bài Viết Về Ngày 20/11 Bằng Tiếng Anh Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Hay Nhất


Đọc tiếp

bài 1 : mang lại phân số 2/11 hỏi đề nghị cộng vào tử số và chủng loại số của phân số đã mang đến cùng 1 số thoải mái và tự nhiên nào sẽ được phân số = 4 / 7 (các các bạn ghi rõ lời giải ra nhé )

bài nào cũng vậy nha thanks nhiều 

bài 2 : mang đến phân số 19 / 27 hỏi buộc phải trừ đi ngơi nghỉ tử số và chủng loại số của phân số đã mang lại cùng 1 số thoải mái và tự nhiên nào sẽ được phân số mới = 1/3 

bài 3 : cho phân số 3 / 18 hỏi phải cộng thêm vào tử số với trừ đi ở mẫu mã số cùng 1 số nào để được phân số new 3/4

bài 4 : kiếm tìm phân số biết mang 3/2 trừ đi phân số đó rồi cùng với 5 /7 thì được phân số 11/14

bài 5 : tra cứu phân số biết lấy 01/05 cộng với phân số đó cộng thêm 1/4 thì được phân số 7 / 10


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Hỏi nên trừ đi sinh hoạt tử số và mẫu số của phân số 22/47 cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới mà sau khi rút gọn gàng ta được phân số 3/8 .

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Của Dơi Thích Nghi Với Đời Sống Bay

Hỏi phải thêm vào đó ở tử số và chủng loại số của phân số 14/39 cùng một số trong những tự nhiên nào sẽ được phân số bắt đầu mà sau thời điểm rút gọn ta được phân số 4/9 .


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Cho phân số 2/11 .Hỏi phải cộng thêm vào tử số và chủng loại số của phân số đã đến cùng một trong những tự nhiên nào để được phân số mới bằng 4/7?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Cho phân số 7/19.Hỏi phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số kia cùng một số trong những tự nhiên nào để được một phân số mới sau khi rút gọn được phân số 4/6


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

cho phân số 13/29 hỏi nên bớt làm việc tử số và cung ứng mẫu số từng nào cùng một trong những tự nhiên và để được phân số mới bằng phân số 1/5


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Cho phân số 35/37.Hỏi phải thêm vào tử số và giảm ở mẫu mã số cùng một trong những tự nhiên là bao nhiêu để được phân số mới bởi 5/4


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

cho phân số 7/19. Hỏi phải thêm vào đó vào tử số và mẫu số của phân số đó cùng 1 số tự nhiên và thoải mái nào sẽ được phân số mới sau thời điểm rút gọn gàng là 4/6


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)