Chọn phát biểu sai về động lượng

     
Đăng nhập


Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai về động lượng

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng lạ nào không tương quan đến định hình thức bảo toàn hễ lượng?

Đăng nhập để xem đầy đủ


Sở dĩ khi bắn súng trường các chiến sĩ bắt buộc tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng hoàn toàn có thể gây gặp chấn thương cho vai. Hiện tượng lạ súng giật lùi trên trên liên quan đến

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Gọi M và m là cân nặng súng cùng đạn,
*
,
*

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ
Xem thêm: Sương Trắng Rỏ Đầu Cành Như Giọt Sữa, Cảm Nhận Về Đoạn

*

*Xem thêm: Một Nguyên Tố X Có 3 Đồng Vị X A 1

Lực
*

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


Trong ôtô, xe đồ vật vv... Có bộ phận hộp số (sử dụng những bánh xe truyền hễ có nửa đường kính to nhỏ tuổi khác nhau)

Đăng nhập giúp xem đầy đủ