Chương trình tiếng anh lớp 7 thí điểm

     

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 thí điểm là tài liệu tiếp thu kiến thức theo công tác mới. Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập khác biệt với những mức độ.

Bạn đang xem: Chương trình tiếng anh lớp 7 thí điểm

Thông qua giúp bài tập tiếng Anh 7 thí điểm các em sẽ có được thêm nhiều tài liệu tham khảo, nâng cấp khả năng tư duy tiếng Anh, củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7. Tiếp sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.


Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. BetterB. PreferC. TeacherD. Worker
2. A. NearB. HearC. DearD. Bear
3. A. ConcertB. ConcernC. CollectD. Combine
4. A. PictureB. CultureC. NeighbourD. Tourist
5. A. DependentB. EnjoyC. AbsentD. Government
5. A. FutureB. ReturnC. PictureD. Culture
6. A. FirstB. GirlC. BirdD. Sister
7. A. BurnB. SunC. HurtD. Turn
8. A. NurseB. SurfC. PictureD. Return
10. A. HotB. HourC. HotelD. Hobby

II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. Go: .......................................................

2. Do: ..........................................................

3. Collect: ..................................................

4. Play: .....................................................

5. Watch: .................................................

6. Take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong to lớn each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener


V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Viết Thư Cho Bạn Thân Của Em (Hay Nhất), Viết Thư Cho Một Người Bạn Thân (6 Mẫu)

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / & / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong to each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

Xem thêm: Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Chuẩn, Hướng Dẫn Tạo Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Miễn Phí

tidying up


................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
conhantaohpg.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 29.267 Lượt xem: 71.771 Dung lượng: 3,2 MB
Liên kết mua về

Link conhantaohpg.com chính thức:

bài tập giờ Anh lớp 7 chương trình thí điểm conhantaohpg.com Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA