Có nên dùng xô chậu nồi nhôm để đựng vôi

     

Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm nhằm đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa thành lập không ? Hãy giải thích.
Bạn đang xem: Có nên dùng xô chậu nồi nhôm để đựng vôi

Không nên. Vị vôi, nước vôi hoặc xi măng xây dựng đều phải có chứa Ca(OH)2 là hóa học kiềm, hóa học này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do gồm xảy ra các phản ứng.

Al203 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2

conhantaohpg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Chứng Minh Cấu Tạo Của Mạch Gỗ Thích Nghi Với Chức Năng Vận Chuyển Nước Và Ion Khoáng Từ Rễ Lên Lá

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp conhantaohpg.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng conhantaohpg.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Tâm Trạng Chí Phèo Sau Khi Tỉnh Rượu, Tâm Trạng Của Chí Phèo Sau Khi Thức Tỉnh

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép conhantaohpg.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.