Công thức tính thời gian thế hệ

     

Vi sinh vật dụng là những khung người có kích thước nhỏ dại bé, vậy kích thước khung hình có ảnh hưởng gì tới sự sinh trưởng và tạo của VSV ?


I. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG

1. Khái niệm sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự việc tăng con số tế bào của quần thể.

Bạn đang xem: Công thức tính thời gian thế hệ

2. Thời gian nắm hệ (g)

Thời gian vắt hệ là thời gian tính từ khi 1 tế bào sinh ra cho đến lúc tế bào đó phân loại hoặc số tế bào vào quần thể tăng gấp đôi.

VD: bà xã E.coli 20" phân chia một lần (g=20"); trực trùng lao là 12h ( ở ánh nắng mặt trời 37oC); mộc nhĩ men bia sinh sống 30oC là 2h...

Công thức tính thời gian thế hệ: g = t/n

với: t: thời gian

n: số lần phân chia trong thời hạn t

3. Công thức tính con số tế bào

*

Sau n lần phân chia từ N0 tế bào thuở đầu trong thời gian t:

Nt = N0 x 2n

Với:

Nt : số tế bào sau n lần phân chia trong thời gian t

N0 : số tế bào ban đầu

n : số lần phân chia

II. SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT

1. Nuôi cấy không liên tục

Sự phát triển của vi sinh thiết bị trong nuôi cấy không liên tục bao gồm 4 trộn cơ bản; trộn tiềm phát, pha cung cấp số, pha cân bằng và trộn suy vong.

µ là vận tốc sinh trưởng riêng của VSV, chỉ số lần phân chia trong một đơn vị thời gian.

*

- Pha tiềm phát (pha lag): tính từ khi vi sinh đồ dùng được cấy vào bình cho tới khi chúng bắt đầu sinh trưởng. Đây là quá trình thích nghi của VSV, chúng triển khai tổng hợp mạnh ADN và những enzyme sẵn sàng cho sự phân bào.

- Pha lũy vượt (pha log-pha cấp số): vi sinh vật phân loại mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt mang lại cực đai. Thời gian thế hệ đạt tới hằng số, quy trình trao thay đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất.

Xem thêm: 7 Better Ways To Answer " What Did You Do There? ? What Were You Doing There?

- Pha cân nặng bằng: vận tốc sinh trưởng và điều đình chất của vi sinh vật giảm dần. Do chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, chất độc hại tăng trong môi trường xung quanh nuôi cấy, số lượng tế bào đạt cực lớn và không thay đổi theo thời gian.


- Pha suy vong: số lượng tế bào vào quần thể giảm do bị phân huỷ ngày càng nhiều, chất bồi bổ cạn kiệt, chất ô nhiễm tăng

Ý nghĩa: nghiên cứu và phân tích sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật,

Một số tiêu giảm của nuôi cấy không liên tục:

+ Chất bồi bổ cạn dần

+ Các chất độc hại tích lũy càng ngày càng nhiều và ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật

2. Nuôi cấy liên tục:

Trong nuôi ghép liên tục không có sự bổ sung cập nhật chất dinh dưỡng bắt đầu cũng không kéo ra các chất độc hại do đó quá trình nuôi cấy sẽ hối hả dẫn cho suy vong.

Trong nuôi cấy liên tục chất bồi bổ mới tiếp tục được bổ sung đồng thời không ngừng loại bỏ các chất thải, nhờ vào vậy quy trình nuôi ghép đạt công dụng cao cùng thu được rất nhiều sinh khối hơn.

Nuôi cấy liên tiếp được dùng để sản xuất sinh khối vi sinh trang bị như những enzyme, vitamim, etanol…

III. Sinh sản của vi sinh vật.

Ở cả vi sinh vật dụng nhân sơ cùng vi sinh đồ vật nhân thực đều có 3 vẻ ngoài sinh sản là: Phân đôi, nảy chồi và sinh ra bào tử.

*

1. Sản xuất ở sinh vật nhân sơ.

Xem thêm: Bài Văn Tưởng Tượng Gặp Gỡ Và Trò Chuyện Với Vũ Nương Ngắn Gọn Hay Nhất

*
Phân song ở vi sinh vật: 


*

Nội bào tử sống vi khuẩn

*

2. Tạo ở vi sinh vật nhân thực.

*

Hình thành bào tử sống nấm mốc:

*

Bào tử trần và bào tử kín đáo :

*

So sánh nội bào tử cùng ngoại bào tử: 

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - xem ngay