Đề thi violympic toán lớp 2

     
*

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 từ bỏ vòng 1 mang lại vòng 18 giúp các em học viên lớp 2 nạm chắc những dạng thắc mắc thường gặp gỡ trong cuộc thi giải Toán qua mạng internet năm học tập 2021 – 2022.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 2

Bạn đang xem: Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ bỏ vòng 1 đến vòng 18 Đề thi Violympic Toán lớp 2


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số lắp thêm tự của những ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thiết bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích thích hợp vào chỗ …..

1, Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 68 – 17 = ……

2, Số lớn nhất có nhị chữ số khác biệt là số………..

3, Số nhỏ xíu nhất có hai chữ số nhưng hiệu nhì chữ số bởi 2 ………..

4, Điền số phù hợp vào chỗ trống: …… – 36 = 63

5, Nhà bác bỏ An nuôi tất cả 32 con gà với 45 con vịt.Vậy cả con gà và vịt là từng nào nhiêu con?……

6, Một shop buổi sáng bán được 20 loại quạt,buổi chiều bán tốt 15 mẫu quạt.Hỏi một ngày dài hôm đó shop bán được từng nào chiếc quạt?…….

7, Có toàn bộ …….. Chữ số tất cả hai chữ số mà lại tổng nhì chữ số của từng số đó bởi 8.

8, bạn ta cho vào trong hộp 25 viên bi red color và 21 viên bi màu sắc xanh.Hỏi cả hai greed color và đỏ trong vỏ hộp có toàn bộ bao nhiêu viên bi ?……….

9, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ dại hơn 68 ?………

10, Hãy cho biết thêm từ số 35 đến 68 có tất cả bao nhiêu số từ bỏ nhiên?…………

bài xích 3: Điền vào địa điểm …..

1, sắp xếp những số sau theo máy tự tăng dần:14,6,2.17……………………………………

2, 60 – ……. = 30

3, bao gồm ………. Số có 1 chữ số

4, Số mập nhất có một chữ số………..

5, Số lớn nhất có 2 chữ số…………

6, 58 – …….. = 36 + 10.

7, 49 – …….. = 24.

8, Một shop có 86 quyển vở.Bán đôi mươi quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?……….

9, 1dm = …….. Cm.

10, …… + 41 = 56 + 23.

11, 4 dm + đôi mươi cm = …….. Dm.

12, …….. Cm + 1dm = …….. 40 cm

13, 89 – 31 = ………

14, trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu vấn đáp sai.

a, 19 hotline là Tổng c, Biểu thức hotline là phép cộng

b, 16 call là Tổng d, 16 với 3 được gọi là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = …….

Article post on: conhantaohpg.com

2, 9 dm + 3 dm = ……. Dm.

3, 9 + 7 = ……..

4, cho các số 70,39,15,23,89.Xếp theo trang bị tự từ mập đến bé:…………………………….

5, Số ngay tức thì sau của số lớn nhất có một chữ số là số ……..

Bài 2:Chọn thường xuyên hai ô có mức giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = …….

Xem thêm: Những Vật Nào Sau Đây Hấp Thu Âm Tốt ? Những Vật Nào Sau Đây Hấp Thụ Âm Tốt

2, ….. – 26 = 13

3, 64 + …….. = 70

4, bao gồm bao nhiêu số từ nhiên to hơn 26 và nhỏ hơn 79?: ………….

5, 8 dm 2 cm = ……..dm.

6, mang đến a = 85 – 23 cùng b = 45 + 9. So sánh hai số a với b (a ……. B)

7, 6 + 4 + 8 = ………

Article post on: conhantaohpg.com


8, 7 …. + 6 = 85.

9, tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ dại hơn 68?:…………..

10, Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày trang bị hai bán nhiều hơn thế ngày trước tiên 15 quyển vở. Hỏi ngày đồ vật hai bán tốt bao nhiêu quyển vở. …………….

Bài 2:Chọn thường xuyên hai ô có mức giá trị đều bằng nhau hoặc đồng bộ với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số thiết bị tự của những ô cất số, phép tính vào bảng sau có hiệu quả theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích hòa hợp vào vị trí …..

1. Điền số phù hợp vào địa điểm trống: 88 + 7 = ……..

2. Biết hai số hạng là 78 với 3.Tổng của nhì số hạng là ……..

3. Điền số tương thích vào khu vực trống: 68 + 6 = ………

4. Điền số tương thích vào địa điểm trống ……..+ 36 = 44

5. Tuyến tất cả 65 dòng nhãn vở,Thảo có nhiều hơn con đường 8 dòng nhãn vở. Hỏi Thảo bao gồm bao nhiêu dòng nhãn vở…………

6. Việt tất cả 39 viên bi,Việt mang đến Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?………

Article post on: conhantaohpg.com

Liên quan:

7. Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi shop đó còn từng nào kg gạo?………..

8. Thảo gồm 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn trẻ có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?……….

9. Một cửa hàng bán 38 trái trứng vào buổi sáng, buổi chiều phân phối tiếp 7 trái .Hỏi siêu thị đó trong ngày bán tốt bao nhiêu quả trứng?…………

10. Điền số tương thích : 89 dm – 30 centimet + 8 dm = ……….dm.

bài 3: Điền công dụng thích hòa hợp vào vị trí …..

1. Một tấm học có 17 học viên nam và 13 học viên nữ. Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh?…….

2. Công dụng của hàng tính: 67 + 29 – 14 = ………

3. Số nhỏ dại nhất có hai chữ số cơ mà hiệu nhì chữ số bởi 6 ?………..

4. Số lớn số 1 có nhì chữ số nhưng mà hiệu hai chữ số bởi 4 ?……….

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 5

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của những ô cất số, phép tính trong bảng sau có công dụng theo máy tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào khu vực …..

1. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 81 – 37 = ……..

2.Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 71 – 43 = ……..

3. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 46 + 27 = ………

4. Điền số phù hợp vào nơi trống: 12 + 18 + 7 = ………

5. Điền số thích hợp vào khu vực trống ……..+ 49 = 91

6. Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 46 +…… = 81

7. Điền số tương thích vào vị trí trống: 57 +…… = 91

8. Mảnh vải trắng lâu năm 35dm. Miếng vải hoa ngắn thêm mảnh vải white 12dm . Hỏi cả nhị mảnh vải vóc dài bao nhiêu dm ?………

9. Điền số phù hợp vào vị trí trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số phù hợp vào khu vực trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Tất cả 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhị đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng hai đựng bao nhiêu lít?…….

2. Tổng thể điểm đánh giá của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn thế nữa Mai 5 điểm . Hỏi tổng số điểm của Lan là bao nhiêu điểm?……..

3. Đoạn dây một nhiều năm 58dm. Đoạn hai ngắn lại hơn nữa đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn nhì dài từng nào dm? ………..

Xem thêm: Top 4 Mẫu Phân Tích Bài Thơ Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm Đoạn 2

4. Lớp 2a với 2b từng lớp có 32 học sinh, lớp 2c có 33 học sinh. Hỏi cả cha lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?……..