Đề Toán Violympic Lớp 2

     

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 cho vòng 18 giúp những em học sinh lớp 2 cố gắng chắc những dạng câu hỏi thường gặp trong hội thi giải Toán qua mạng internet năm học tập 2021 - 2022.

Bạn đang xem: đề toán violympic lớp 2

Với các dạng bài bác tập như điền số đam mê hợp, điền vào khu vực chấm, điền vệt >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số máy tự của những ô đựng số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo vật dụng tự tăng dần.

Bài 2: Điền tác dụng thích phù hợp vào nơi .....

1, Điền số thích hợp vào nơi trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có nhị chữ số khác nhau là số...........

3, Số nhỏ bé nhất gồm hai chữ số mà hiệu nhị chữ số bởi 2 ...........

4, Điền số tương thích vào địa điểm trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác An nuôi tất cả 32 bé gà và 45 bé vịt.Vậy cả con gà và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......
b, 16 hotline là Tổng d, 16 cùng 3 được điện thoại tư vấn là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... Dm.

3, 9 + 7 = ........

4, cho những số 70,39,15,23,89.Xếp theo vật dụng tự từ bự đến bé:..................................

5, Số liền sau của số lớn số 1 có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn liên tục hai ô có giá trị cân nhau hoặc đồng bộ với nhau.

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống và để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, bao gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79?: .............5, 8 dm 2 centimet = ........dm.

6, cho a = 85 – 23 và b = 45 + 9. So sánh hai số a với b (a ....... B)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ dại hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 29 quyển vở, ngày đồ vật hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày sản phẩm hai bán tốt bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn thường xuyên hai ô có giá trị đều nhau hoặc đồng nhất với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống và để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số trang bị tự của những ô cất số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo lắp thêm tự tăng dần.

Bài 2: Điền công dụng thích hòa hợp vào khu vực .....

Xem thêm: Để Chèn Thêm Một Cột Ta Thực Hiện ? Câu 1: Để Chèn Thêm Một Cột Ta Thực Hiện:A

1. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 88 + 7 = ........2. Biết nhị số hạng là 78 với 3.Tổng của nhị số hạng là ........

3. Điền số phù hợp vào chỗ trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số phù hợp vào khu vực trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến tất cả 65 mẫu nhãn vở,Thảo có nhiều hơn đường 8 dòng nhãn vở. Hỏi Thảo bao gồm bao nhiêu chiếc nhãn vở............

6. Việt bao gồm 39 viên bi,Việt mang lại Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn từng nào viên bi?.........

7. Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kilogam gạo.Hỏi shop đó còn bao nhiêu kg gạo?...........

8. Thảo có 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........

9. Một siêu thị bán 38 trái trứng vào buổi sáng, buổi chiều cung cấp tiếp 7 trái .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán tốt bao nhiêu trái trứng?............

10. Điền số tương thích : 89 dm - 30 cm + 8 dm = ..........dm.

bài 3: Điền công dụng thích hòa hợp vào chỗ .....

1. Một tờ học tất cả 17 học viên nam cùng 13 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học tập sinh?.......

2. Hiệu quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số bé dại nhất tất cả hai chữ số mà lại hiệu nhì chữ số bằng 6 ?...........

4. Số lớn số 1 có nhị chữ số mà hiệu nhị chữ số bởi 4 ?..........

5. Điền dấu: > , bài 1: Hãy viết số thiết bị tự của những ô đựng số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thiết bị tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào khu vực .....

1. Điền số tương thích vào chỗ trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số thích hợp vào vị trí trống ........+ 49 = 91

6. Điền số tương thích vào khu vực trống: 46 +…... = 81

7. Điền số tương thích vào vị trí trống: 57 +…… = 91

8. Miếng vải trắng nhiều năm 35dm. Mảnh vải hoa ngắn hơn mảnh vải trắng 12dm . Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu dm ?.........

9. Điền số tương thích vào chỗ trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào khu vực trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Có 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhì đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng nhì đựng từng nào lít?.......

2. Toàn bô điểm khám nghiệm của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn thế Mai 5 điểm . Hỏi toàn bô điểm của Lan là bao nhiêu điểm?........3. Đoạn dây một lâu năm 58dm. Đoạn hai ngắn hơn đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn nhị dài từng nào dm? ...........

Xem thêm: Cách Sửa Máy May Bị Rối Chỉ Dưới, Hướng Dẫn

4. Lớp 2a và 2b từng lớp gồm 32 học tập sinh, lớp 2c có 33 học sinh. Hỏi cả bố lớp tất cả bao nhiêu học sinh?........