ĐĨA XÍCH CỦA XE ĐẠP CÓ 50 RĂNG ĐĨA LÍP CÓ 20 RĂNG

     

Đĩa xích của xe đạp điện có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết cụ thể nào quay nhanh hơn ? 

Lời giải chi tiết
Bạn đang xem: đĩa xích của xe đạp có 50 răng đĩa líp có 20 răng

Áp dụng cách làm ta có:

(i = n_2 over n_1 = Z_1 over Z_2)

Vậy tỉ số truyền ở chỗ này là: (i = Z_1 over Z_2 = 50 over 20 = 2,5)

Vậy cụ thể đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

conhantaohpg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Tại Sao Người Già Không Nên Ăn Nhiều Mỡ ? Tại Sao Người Già Không Nên Ăn Nhiều Mỡ

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp conhantaohpg.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng conhantaohpg.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu Câu Hỏi 416703, Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu Câu 1

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép conhantaohpg.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.