Dịch Bài Read Unit 1 Lớp 9

     

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia & East Malaysia


5. READ

Click tại đây để nghe

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia và East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea & together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Dịch bài read unit 1 lớp 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest đô thị in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as

Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. Và English is a compulsory second language.

*

Dịch bài:

Malaysia là một trong những trong các đất nước nằm trong cộng đồng các giang sơn Đông phái nam Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền có Tây Malaysia, Đông Malaysia. Bọn chúng bị chia cắt bởi khoảng chừng 640km đường thủy và cùng hợp thành một diện tích rộng 329,758 km2. Malaysia tất cả khí hậu nhiệt độ đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đây cũng là thành phố lớn duy nhất nước. Dân sinh của Malaysia năm 2001 là trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo thừa nhận của nước này. Trong khi còn gồm có tôn giáo khác ví như Phật giáo cùng Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia (được viết đơn giản dễ dàng là giờ đồng hồ Malay). Giờ Anh, giờ đồng hồ Trung cùng tiếng Tamil cũng được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ được dạy dỗ cho học sinh là tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Trung Quốc, hoặc tiếng Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính được áp dụng trong việc huấn luyện và đào tạo ở những trường trung học tập phổ thông, mặc dù nhiên, một số học sinh vẫn rất có thể tiếp tục học tiếng trung quốc hoặc giờ Tamil. Hình như tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc thứ hai.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền thông tin đúng vào bảng nói tới nước Malaysia.)

1. Area: 

2. Population: 

3. Climate: 

4. Unit of currency:

5. Capital city: 

6. Official religion:

7. National language: 

8. Compulsory second language:

Trả lời:

1. Area: 329,758 km2

2. Population: over 22 million

3. Climate: tropical climate

4. Unit of currency: ringgit

5. Capital city: Kuala Lumpur

6. Official religion: Islam

7. National language: Bahasa Malaysia

8. Compulsory second language: English

b) True or false? kiểm tra (x) the boxes. Then correct the false statements. (Đúng tốt sai. Điền lốt (v) vào ô trống. Sau đó sửa các câu sai mang lại đúng.)

 

T

F

1. Malaysia is a member country of ASEAN.

 

 

2. There arc two religions in Malaysia.

 

 

3. People speak only Malay in Malaysia.

 

 

4. Primary school children learn three languages at school.

Xem thêm: Tại Sao Khi Tắt Shutdown Máy Tính Rồi Mà Đèn Power Vẫn Sáng ?

 

 

5. All secondary school children learn in English.

 

 

Trả lời:

 

T

F

1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN.

 x

 

2. There arc two religions in Malaysia.

 

 x

3. People speak only Malay in Malaysia.

 

 x

4. Primary school children learn three languages at school.

 x

 

5. All secondary school children learn in English.

 x

 

Sửa:

2. There are Islam, Buddhisin và Hinduism.

Xem thêm: Thể Loại: Từ Láy Trong Tiếng Việt, Phân Biệt Với Từ Ghép

3. People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + conhantaohpg.com"Ví dụ: "Read - Unit 1 trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh 9 conhantaohpg.com"