Đốt cháy hoàn toàn 1.88 gam chất hữu cơ a

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh định kỳ sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Đốt cháy hoàn toàn 1,88g hợp chất hữu cơ X ( cất C,H,O) đề xuất 1,904 lít khí O2 ( đktc) thu được CO2 với H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 88:27. Biết tỉ khối của X so với oxi bé dại hơn 6. CTPT của X?
*

(Đặt:n_CO_2=aleft(mol ight),n_H_2O=bleft(mol ight))

(BTKL:\m_X+m_O_2=m_CO_2+m_H_2O\Rightarrow1.88+dfrac1.90422.4cdot32=44a+18b)

(Rightarrow44a+18b=4.6left(1 ight))

(dfracm_CO_2m_H_2O=dfrac8827Leftrightarrowdfrac44a18b=dfrac8827Leftrightarrowdfracab=dfrac43left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight)Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0.08\b=0.06endmatrix ight.)

(m_O=1.88-0.08cdot12-0.06cdot2=0.8left(g ight)\n_O=dfrac0.816=0.05left(mol ight))

(Đặt:CTPT:C_xH_yO_z)

(x:y:z=0.08:0.12:0.05=8:12:5)

(CTPT:C_8H_12O_5)

 

 


Đúng 1
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự

Đốt cháy trọn vẹn 1,88g hợp chất hữu cơ X ( đựng C,H,O) cần 1,904 lít khí O2 ( đktc) thu đc CO2 cùng H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 88:27. Biết tỉ khối của X so với O2 bé dại hơn 6. CTPT của X là?
Xem chi tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: rèn luyện hợp chất hữu cơ, bí quyết phân...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1.88 gam chất hữu cơ a


1
0

53. Đốt cháy trọn vẹn một hợp chất hữu cơ X ( cất C,H,O) thu đc sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 11:6. CTPT của X là
Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: luyện tập hợp chất hữu cơ, bí quyết phân...
1
1
63. Đốt cháy trọn vẹn x gam chất hữu cơ X bằng O2 vừa đủ, sau pư chỉ thu đc a gam CO2 cùng b gam H2O. Biết 3a= 11b và 7x = 3(a+b). Tỉ khối tương đối của X so với ko khí nhỏ dại hơn 3. CTPT của X là?
Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: rèn luyện hợp chất hữu cơ, công thức phân...
1
0
53. Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ A tất cả dạng CxHyO thu được sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 cùng H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27 . Bí quyết phân tử của A?
Xem chi tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: luyện tập hợp chất hữu cơ, phương pháp phân...
1
0
Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol chất hữu cơ X bắt buộc vừa đầy đủ 0,616 lít O2. Sau thể nghiệm thu đc 1,344 lít lếu hợp thành phầm Y gồm: CO2 , N2 và H2O . Làm cho lạnh nhằm ngưng tụ hơi H2O chỉ từ 0,56 lít hỗn hợp khí Z ( tất cả tỉ khối khá với H2 là 20,4). Biết thể tích những khí phần lớn đo sống đktc. CTPT của X là?
Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: rèn luyện hợp chất hữu cơ, bí quyết phân...

Xem thêm: Một Nguyên Tố X Có 3 Đồng Vị X A 1


2
0
1. Đốt cháy trọn vẹn 8,9g một hợp chất hữu cơ X bởi khí oxi , vừa đủ. Sau pư thu đc 13,2g CO2 , 6,3g H2O và 1,12 lít khí N2(đktc). Công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X là?2. Đốt cháy trọn vẹn 9,2g một hợp hóa học hữu cơ X bằng 13,44 lít khí oxi( đktc) vừa đủ. Sau pư thu được m1 gam CO2 và m2 gam H2O. Biết m1:m2 = 44:27 . Công thức đơn giản nhất của X là?
Xem chi tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: luyện tập hợp chất hữu cơ, phương pháp phân...
2
0

Đốt cháy hoàn toàn 4,5g một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm chứa nitơ chiếm được 4,48 lít co2 (đktc), 6,3g H2O, nitơ chuyển thành NH3. Mang lại NH3 thu được trải qua 200ml dd HCl 1M. Để trung hòa - nhân chính HCl dư phải 100ml dd KOH 1M. Tỉ khối của X so với không khí bằng 1,5517. Khẳng định công thức phân tử của X


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: luyện tập hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân...
1
0
Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 hợp hóa học hữu cơ ( cất C,H,N) X bởi lượng ko khí vừa đủ thử đc 17,6g CO2 , 12,6g H2O với 69,44 lít N2(đktc) . đưa thiết ko khí chỉ có N2 với O2 trong các số đó oxi chỉ chiếm 20% thể tích. X bao gồm công thức là?
Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: rèn luyện hợp chất hữu cơ, bí quyết phân...

Xem thêm: Bác Hồ Là Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc


2
0

Đốt cháy hoàn toàn 6g hợp hóa học hữu cơ X thì chiếm được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và 3,6g H20, biết tỉ khối khá của X đối với hidro là 30. Công thức phân tử của X là ?


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa họcBài 24: luyện tập hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân...
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)