Este Đơn Chức X Có Tỉ Khối Hơi So Với Ch4 Là 6 25

     

RCOOR’ + KOH → RCOOK + R’OH0,2               → 0,2      → 0,2

⇒ nKOHdư = 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol)

⇒ mRCOOK= mrắn– mKOHdư

= 28 – 0,1.56 = 22,4 gam

⇒ MRCOOK= 22,40,2= 112

⇒ R = 29 (C2H5-)

⇒ R’ = 100 – 29 – 44 = 27 (CH2=CH-)

⇒ Công thức cấu trúc của X là CH3CH2COOCH=CH2.

Bạn đang xem: Este đơn chức x có tỉ khối hơi so với ch4 là 6 25


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đối chọi chức XY phản bội ứng đầy đủ với hỗn hợp NaOH thu được lếu láo hợp những chất hữu cơ Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được 0,12 mol CO2 cùng 0,03 mol Na2CO3. Trường hợp làm bay hơi tất cả hổn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


A.3,48


B.4,56


C.5,64


D. 2,34


Câu 2:


Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X 1-1 chức chiếm được 5,28 gam CO2 với 1,08 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


A.C4H8O2


B.C8H8O2


C.C6H10O2


D.C6H8O2


Câu 3:


Đốt cháy trọn vẹn (a) mol X ( là trieste của glixerol với những axit đơn chức, mạch hở ) thu được (b) mol CO2 với (c) mol H2O(b-c=4a). Hidro hóa m1 gam X bắt buộc 6,72 lít H2(đktc) chiếm được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch đựng 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được mét vuông gam hóa học rắn . Quý hiếm của m2 là


A.57,2


B.53,2


C.42,6


D.52,6


Câu 4:


Đun lạnh 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dịch NaOH 1M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, thu được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của m là:


A.8,20


B.6,94


C.5,74


D. 6,28


Câu 5:


Cho 16,6 gam tất cả hổn hợp X có metyl fomat và phenyl axetat (tỉ lệ mol tương xứng 1:2) chức năng hoàn toàn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A.28,6


B.25,2


C.23,2


D. 11,6


Câu 6:


Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam nhì este đối kháng chức X, Y ( MX Y) phải 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, thu được một muối với hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của X trong láo lếu hợp thuở đầu là


A.67,68%.


B.54,88%.


C.60,00%.


D. 51,06%.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại conhantaohpg.com


*

links
tin tức conhantaohpg.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


conhantaohpg.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Write A Paragraph About Your Neighbourhood, Using The Cues Below


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


conhantaohpg.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Bài 1: Một Vườn Trẻ Dự Trữ Gạo Cho 120 Em Bé Ăn Trong 20 Ngày


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
rước lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


conhantaohpg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
conhantaohpg.com