Far-flung là gì

     
Faced with extinction in the far- flung future... Can humankind mở cửa a portal lớn a parallel universe?
Đối mặt với sự tuyệt chủng sau này không xa... Nhân loại có thể mở một cổng thông tin đến một vũ trụ tuy nhiên song?
Tuy nhiên, ông đang không thể áp dụng cơ chế hành thiết yếu nói trên vào bất kỳ đâu khác trong đế quốc của mình.

Bạn đang xem: Far-flung là gì


Bạn có thể nhận ra các trường ở đều nơi xa xôi , hẻo lánh chưa lúc nào có nổi một phòng xem sét . "
They have come from such far-flung places as Elam, Mesopotamia, Cappadocia, Pontus, Egypt, and Rome.
The latter can be far flung và are exemplified by global commodity chains such as apparel và automotive industries.
Loại sản phẩm hai hoàn toàn có thể bay xa cùng được minh họa bởi các chuỗi mặt hàng hóa toàn cầu như ngành may mặc cùng công nghiệp ô tô.
By scattering the disciples, the persecutors have unwittingly enabled the Kingdom-preaching work to expand into far-flung territories.
Qua conhantaohpg.comệc khiến cho các đệ tử bị tản mác, những người dân bắt bớ đã vô tình giúp các bước rao giảng về Nước Trời lan rộng ra đến phần đông vùng xa xôi.
Or Melissa Hanham, who is using satellite imaging khổng lồ make sense of what"s going on around far-flung nuclear sites.
Hay Melissa Hanham, người đang sử dụng ảnh vệ tinh để phân tích và lý giải điều đã xảy xung quanh những địa điểm hạt nhân xa xôi.
So things lượt thích that, but I also wanted somebody who would go to lớn far-flung, exotic places, like Petra, Jordan.
Những điều như thế, nhưng mà tôi cũng muốn ai đó muốn đi đến những nơi xa xôi, cam kết lạ. Như Petra, Jordan.
Yet it was Koine that dominated there & in the rest of the far-flung proconhantaohpg.comnces of the Roman world.
Paleontology allowed me lớn combine my love for animals with my desire lớn travel lớn far-flung corners of the world.
Cổ sinh vật dụng học có thể chấp nhận được tôi phối hợp tình yêu thương với động vật với mong mơ đặt chân đến gần như ngóc ngách rộng lớn trên cố giới.
And now, a few years later, I"ve led several expeditions lớn the ultimate far-flung corner on this planet, the Sahara.
Cho cho nay, sau vài ba năm, tôi đã lãnh đạo nhiều cuộc thám hiểm đến tận cùng phần lớn ngóc ngóc trên hành tinh, sa mạc Sahara.
Khun Chuang, a single family ruled over a far-flung territory and reinstituted the Siamese administrative system of the 7th century.
Dưới thời Khun Chuang, một mẫu họ nhất đã ách thống trị một vùng bờ cõi rộng lớn cùng tái lập hệ thống hành thiết yếu kiểu Xiêm từ chũm kỷ thứ 7.

Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Tuổi Mậu Thìn Nữ Mạng, Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 1988 Nữ Mạng Năm 2017


However, after Alexander’s death, his generals fought among themselves for power, and eventually the far-flung empire broke into four smaller empires, “four kingdoms.”
Tuy nhiên, sau khi Alexander chết, bốn vị tướng mạo của ông tranh quyền nhau, và ở đầu cuối đế quốc rộng béo đó bị tạo thành bốn đế quốc nhỏ, tức là “bốn nước”.
The obsolescence và consequent expendability of the pre-dreadnoughts meant that they could be deployed into more dangerous situations & more far-flung areas.
Sự lạc hậu và đồng ý tiêu hao của rất nhiều chiếc tiền-dreadnought khiến chúng rất có thể được bố trí trong đều tình huống nguy hiểm và các khu vực chiến sự xa xôi.
We have charted over 300 planets around other stars in our own Milky Way & located organic molecules on planets around far flung stars.
Chúng ta chỉ mày mò được hơn 300 hành tinh ngoại hệ vào Ngân hà và xác định hành tinh địa điểm có các phân tử hữu cơ quay quanh các ngôi sao 5 cánh xa xôi.
Weeks earlier, Jews & proselytes from at least 15 regions of the far-flung Roman Empire and beyond had packed Jerusalem khổng lồ celebrate the Passover.
Trước đó nhiều tuần, người Do Thái và những người cải đạo từ tối thiểu 15 địa phận ngơi nghỉ trong và ko kể Đế Quốc La Mã cho đầy Giê-ru-sa-lem để tham gia Lễ vượt Qua.
And the money that was being drawn out of these imperial enterprises in far- flung corners of the world was being used to fuel this conflict.
Và tài lộc mà đang rất được rút ra khỏi những doanh nghiệp lớn Hoàng gia vào góc xa của nhân loại đã được thực hiện để tiếp nhiên liệu mang lại cuộc xung thốt nhiên này.
1 At Pentecost 33 C.E., after receiconhantaohpg.comng holy spirit, Jesus’ disciples “started lớn speak with different tongues” to those present from far-flung parts of the earth.
1 Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, sau khoản thời gian nhận thần khí, những môn thiết bị của Chúa Giê-su “bắt đầu nói mọi thứ giờ đồng hồ khác” với những người đến từ khu vực xa (Công 2:4).
I had never heard of many of the languages but was happy lớn know that tens of thousands of magazines were being sent lớn far-flung places.
Dù chưa lúc nào nghe về những ngôn ngữ trong những đó, nhưng tôi vui bởi biết rằng hàng chục ngàn tạp chí được gửi tới những nơi xa xôi.
And what a miracle that was, as Jews & proselytes of different tongues, from such far-flung places as Mesopotamia, Egypt, Libya, and Rome, understood the life-giconhantaohpg.comng message!
Quả đó là 1 trong những phép kỳ lạ khi những người Do-thái và người nhập đạo Do-thái nói nhiều thứ tiếng không giống nhau, họ đến từ những vị trí xa xôi như Mê-sô-bô-ta-mi, Ai-cập, Li-by và La-mã và họ phần lớn hiểu được thông điệp ban sự sống nầy!
Another blessing I remember from those years was that of being able lớn associate with fine young men who later became missionaries in far-flung parts of the earth.
Tôi còn nhớ một ân phước khác trong những năm đó là được kết hợp với những tuổi teen gương chủng loại mà sau này đã trở thành giáo sĩ ở đầy đủ nơi xa xôi trên cụ giới.
That made him responsible for GM "s kinh doanh in places as far-flung as Asia , South America và Europe & brands unfamiliar khổng lồ most Americans like Holden , Opel and Daewoo .

Xem thêm: 55+ Cách Trang Trí Món Nem Rán Truyền Thống Đúng Chuẩn Hương Vị Tết Cổ Truyền


Ông phụ trách về các chiến lược kinh doanh của GM tại một thị trường rộng mập bao có châu Á , nam Mỹ với châu Âu và những nhãn hiệu chưa được nghe biết nhiều đối với người dân Mỹ như Holden , Opel và Daewoo .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M