GIEO ĐỒNG THỜI 2 CON XÚC XẮC

     
*

*

Ta có :A" tổng số chấm bên trên 2 con xúc xắc bằng 8 " có các trường hợp

(2;6);(3;5);(4;4) và ngược lại 

với phần trăm xảy ra như nhau bằng 1/6

vậy ta có

P(A)=(2.frac16.frac16+2.frac16.frac16+frac16.frac16) 

 


*

Gieo bên cạnh đó hai nhỏ xúc xắc cân đối. Tính tỷ lệ để:

a) tổng thể chấm bên trên hai nhỏ xúc xắc bởi 8;

b) tổng thể chấm bên trên hai bé xúc xắc bé dại hơn 8.

Bạn đang xem: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc

 


a, 

(n_Omega=6.6=36)

Bảng gieo xúc xắc:

Viên 1/Viên 2 (Số chấm, tổng chấm)123456
1234567
2345678
3456789
45678910
567891011
6789101112

a, A: "Tổng số chấm bên trên hai con xúc sắc bởi 8"

(n_A=5\Rightarrow P_A=dfrac536)

b, B: "Tổng số chấm trên hai bé xúc sắc nhỏ hơn 8"

(n_B=21\Rightarrow P_B=dfrac2136=dfrac712)

 


Gieo đồng thời 3 bé xúc xắc. Tìm tỷ lệ để có 1 con xúc xắc xuất hiện số chấm bằng tích số chấm xuất hiện thêm trên 2 nhỏ xúc xắc còn lại. A. P=25216B. P=27216C. P=24216D. P=45216

Gieo đôi khi 3 bé xúc xắc. Tìm xác suất  để có 1 con xúc xắc lộ diện số chấm bằng tích số chấm mở ra trên 2 nhỏ xúc xắc còn lại.

A. P=25216

B. P=27216

C. P=24216

D. P=45216


Gieo mặt khác 2 con xúc xắc. Tìm tỷ lệ để toàn bô chấm lộ diện trên 2 nhỏ xúc xắc là 1 trong số nguyên tố. A. p=14B. P=718C. P=512D. p=1336

Gieo mặt khác 2 con xúc xắc. Tìm tỷ lệ để tổng thể chấm mở ra trên 2 nhỏ xúc xắc là 1 số nguyên tố.

A. p=14

B. P=718

C. P=512

D. p=1336


gieo mặt khác 2 nhỏ xúc xắc cân đối . Tính tỷ lệ để số chấm lộ diện trên 2 con xúc xắc hơn nhát nhau 2 .

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Về Thói Quen Hàng Ngày Bằng Tiếng Anh Hay Nhất


gieo đôi khi 2 nhỏ xúc xắc bằng phẳng . Tính xác suất để số chấm mở ra trên 2 con xúc xắc hơn kém nhau 2 .


gieo đôi khi 2 con xúc xắc cân đối . Tính tỷ lệ để số chấm mở ra trên 2 nhỏ xúc xắc hơn nhát nhau 2 .


gieo đôi khi 2 con xúc xắc phẳng phiu . Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên 2 nhỏ xúc xắc hơn kém nhau 2 .


Gieo 3 bé xúc xắc. Tìm phần trăm để có một con xúc xắc mở ra số chấm bởi tổng số chấm lộ diện trên 2 nhỏ xúc xắc còn sót lại và toàn bô chấm mở ra bằng 12 A. p=572B. p=136C. p=172D. p=536

Gieo 3 con xúc xắc. Tìm xác suất để có một con xúc xắc xuất hiện thêm số chấm bằng tổng số chấm lộ diện trên 2 con xúc xắc sót lại và tổng thể chấm xuất hiện thêm bằng 12

A. p=572

B. p=136

C.

Xem thêm: Thuật Lại Đoạn Trích Mã Giám Sinh Mua Kiều Ngắn Gọn, Hay Nhất

 p=172

D. p=536


gieo 2 con xúc xắc cân nặng đối 1 cách độc lập . Tính tỷ lệ để toàn bô chấm xuất hiện của 2 bé xúc xắc bởi 8 .