HAI THỬA RUỘNG THU HOẠCH ĐƯỢC TẤT CẢ 3 TẤN 5 TẠ THÓC

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng vật dụng hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc

*

Giải

Đổi 3 tấn 5 tạ thóc = 35 tạ thóc

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

( 35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

15 + 5 = trăng tròn (tạ thóc)

Đáp số: Thửa một 15 tạ thóc; thửa hai 20 tạ thóc

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng vật dụng hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

tham khảo 

Đổi :3 tấn 5 tạ =35 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là :

( 35 - 5 ) : 2 =15 (tạ)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được số tạ thóc là :

35 - 15 = 20 (tạ)

Đáp số : thửa ruộng thứ nhất :15 tạ;

thửa ruộng trang bị hai : 20 tạ.Bạn đang xem: hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ

Giải

Đổi 3 tấn 5 tạ thóc = 35 tạ thóc

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

( 35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được số tạ thóc là:

15 + 5 = đôi mươi (tạ thóc)

Đáp số:...

Đổi 3 tấn 5 tạ = 35 tạ

Ta tất cả sơ đồ:

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ nhất:|----------------|5 tạ

Thửa ruộng sản phẩm hai: |----------------|-----| tổng 35 tạ

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được là:

(35 + 5): 2 = đôi mươi (tạ)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là

35-20=15 (tạ)

chúc bạn học tốt nha!

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc . Hiểu được thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng vật dụng hai 5 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? 

đổi 3 tấn 5 tạ =35 tạ

thửa đầu tiên thu hoạch được số thóc là:

(35-5):2=15 tạ

thửa thứ hai thu được:

35-15=20 tạ

Đ/S:

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 35 tạ thóc.

Xem thêm: Hòa Tan Kim Loại M Vào Hno3 Thu Được Dd A (Không Có Khí Thoát Ra)


Xem thêm: Nêu Sơ Đồ Hệ Tuần Hoàn Máu, Bản Đồ Cơ Thể: Bạn Đã Hiểu Rõ Về Cơ Thể Của Mình


Hiểu được thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng trang bị hai là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Bài giải

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số tạ thóc là:

15 + 5 = đôi mươi ( tạ thóc)

Đáp số:

Thửa ruông lắp thêm nhất:15 tạ thóc

Thửa ruộng vật dụng hai: đôi mươi tạ thóc

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được ... Tạ thóc. 

Hai thửa ruộng thu hoạch tất cả 3 tấn 5 tạ thóc biết rằng thửa ruộng trước tiên thu được ít hơn thửa ruộng máy hai là 5 tạ thóc hỏi mỗi thừa ruộng thu được từng nào tạ thóc

đổi: 3 tấn 5 tạ= 35 tạ

thửa ruộng 1 thu được là: (35-5):2= 15 (tạ)

thửa ruộng 2 thu dc là: 35-15= trăng tròn (tạ)

đáp số:...

k mk nha

Đổi 3 tấn 5 tạ = 35 tạ thóc 

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được là

(35 - 5) : 2 = 15 ( tạ ) 

Thửa ruộng máy hai thu hoạch được là 

(35 + 5 ) : 2 = trăng tròn (tạ )

Tự đáp số nha

hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ thóc. Biết thửa ruộng trước tiên thu hoạch ít hơn thửa ruộng lắp thêm hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Đổi `3` tấn `5` tạ `=35` tạ

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

`(35-5):2=15` (tạ)

Thửa ruộng sản phẩm hai thu hoạch được số tạ thóc là:

`35-15=20` (tạ)

3 tấn 5 tạ = 35 tạ

thửa ruộng thứ nhất thu đc số tạ thóc là

(35-5):2=15(tạ)

thửa ruộng trang bị hai thu được số tạ thóc là

35-15=20(tạ)

 

Người ta thu hoạch ở cha thửa ruộng được tất cả 8 tấn 5 tạ thóc. Thu hoạch sống thửa ruộng vật dụng hai nhiều hơn ở thửa ruộng đầu tiên 5 tạ thóc nhưng mà lại ít hơn thửa ruộng thứ bố 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch nghỉ ngơi mỗi thửa ruộng được từng nào tạ thóc

 Đổi: 8 tấn 5 tạ thóc = 85 tạ thóc

Thửa ruộng lần thứ nhất là: ( 85 - 5x2 - 3 ) : 3 = 24 ( tạ )

Thửa ruộng thứ 2 là: 24 + 5 = 29 ( tạ )

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ 3 là: 29 + 3 = 32 ( tạ )

Đổi 8 tấn 5 tạ thóc = 85 tạ thóc

Thửa ruộng thứ 1 là :

( 85 - 5 x 2 - 3 ) : 3 = 24 ( tạ )

Thửa ruộng thứ hai là :

24 + 5 = đôi mươi ( tạ )

Thửa ruông thiết bị 3 là :

29 + 3 = 32 ( tạ )

đổi 8 tấn 5 tạ = 85 tạ

thủa 2 chiếm được là

85+5-3:3=29 tạ

thửa 3 chiếm được là

 29+3=32 ạt

thủa 1 nhận được là

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 ta thóc biết rằng thửa ruộng thú duy nhất thu được ít hơn thừa ruộng đồ vật hai là 5 tạ thóc hỏi từng thửa ruộng thu được từng nào tạ thóc