Hai Vòi Nước Cùng Chảy Vào Một Bể Không Có Nước

     
*Bạn đang xem: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước

Hai vòi nước cùng chảy vào một trong những bể không tồn tại nước thì sau 2 tiếng bể đầy. Riêng rẽ vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể cần mất 3 giờ. Hỏi riêng rẽ vòi thứ 2 chảy 1 mình vào bể phải mất bao lâu?

 


*

Hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một trong những bể không tồn tại nước thì sau 2 tiếng đầy bể. Riêng biệt vòi đầu tiên chảy 1 mình đầy bể nên mất 3 giờ. Hỏi riêng biệt vòi sản phẩm công nghệ hai chảy 1 mình đầy bể bắt buộc mất bao lâu?


*

Trong 1 giờ nhị vòi rã được (frac12 ext bể), riêng vòi trước tiên chảy được (frac13 ext bể).

thế nên trong một giờ vòi lắp thêm hai tan được thể tích bể là : (frac12-frac13=frac16 ext bể)

Hay vòi máy hai tan đầy bể trong 6 giờ


hai vòi nước thuộc chảy vào trong 1 bể không có nước thì sau 2 giờ đầy bể.Riêng vòi trước tiên chảy một minhd đầy bể đề xuất mất 3 giờ. Hỏi riêng rẽ vòi thứ hai chảy 1 mình đầy bể nên mất bào lâu

 


Hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một bể không có nước thì sau 2 tiếng đầy bể.Riêng vòi trang bị chảy một mik đầy bể cần mất 3 giờ. Hỏi riêng vòi đồ vật hai tan một mik đầy bể mất bao lâu?


Trong 1 tiếng cả nhị vòi rã được là :

(1:2=dfrac12)( bể )

Trong 1 tiếng , riêng rẽ vòi trước tiên chảy được là :

(1:3=dfrac13)( bể )

Trong 1 giờ đồng hồ , riêng vòi lắp thêm hai tan được là :

(dfrac12-dfrac13=dfrac16)( bể )

⇒ riêng vòi thiết bị hai chảy một mình thì sau 6 giờ đã đầy bể .

Đ/s : 6 giờ


Ca nhì voi cung chay moi gio duoc :

1:2=1/2 (be)

Voi thu nhat moi gio chy duoc :

1:3=1/3 (be)

Thoi gian de voi thu 2 chay day be la :

1:(1/2-1/3) =6 (gio)
Xem thêm: Hỗn Hợp E Gồm Este Đơn Chức X Và Este Hai Chức Y, (X, Y Đều No, Mạch Hở)

trong 1h hai vòi chảy đc số phần của bể là:1:2=1/2(bể)

trong 1h vòi thứ 1 chảy được số phần của bể là:1:3=1/3(bể)

=>cũng trong một giờ vòi thứ 2 chảy đc:1/2-1/3=1/6

=>vòi thứ hai chảy một mik được 6h đã đầy bể


hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một bể không tồn tại nước thì sau 2 tiếng đồng hồ đầy bể .vòi thứ nhất chảy 1 mình vào bể thì sau 3h đầy bể .Hỏi vòi đồ vật hai chảy một mình đầy bể bắt buộc mất bao nhiêu lâu mới đầy 

 


Hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một cái bể ko có nước sau 4 tiếng thì đầy nước giả dụ chảy riêng rẽ vòi nước thứ nhất phải mất 12 giờ bắt đầu đầy bể . Hỏi vòi vĩnh nước thứ hai chảy riêng biệt thì sẽ mất bao lâu mới đầy bể ?

 


1 giờ hai vòi rã được là:

1:4=1/4(bể)

1 tiếng vòi 1 tung được là:

1:12=1/12(bể)

1 giờ vòi 2 rã được là:

số giờ nhằm vòi 2 rã đầy bể là:

1:1/6=6(giờ)


Hai vòi vĩnh nước chảy vào một bể không tồn tại nước. Riêng vòi đầu tiên chảy trong 2 tiếng thì đầy bể. Riêng biệt vòi vật dụng hai rã trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì đầy bể?


Bài giải

1 giờ vòi trước tiên chảy được số phần của bể là :

 1 : 2 = một nửa ( bể )

1 giờ vòi thứ hai chảy được số phần của bể là :

1 : 3 = 1/3 ( bể )

1 giờ cả hai vòi chảy được số phần của bể là :

1/2 + 1/3 = 5/6 ( bể )

số thời gian để 2 vòi chảy hết bể là :

60 : 5/6 = 72 ( phút )

Đổi 72 phút = 1,2 giờ

Đáp số : 1,2 giờ.


Hai vòi nước chảy vào một bể không tồn tại nước. Riêng biệt vòi thứ nhất chảy trong 2 tiếng thì đầy bể. Riêng biệt vòi sản phẩm công nghệ hai tan trong 3h thì đầy bể. Hỏi hai vòi thuộc chảy thì mất bao nhiêu giờ thì đầy bể?


Lời giải:

Trong 1 giờ vòi trước tiên chảy được: $frac12$ (bể)

Trong 1 giờ vòi thiết bị hai tan được: $frac13$ (bể)

Trong 1 giờ cả 2 vòi cùng chảy được: $frac12+frac13=frac56$ (bể) 

Để đầy bể thì hai vòi thuộc chảy hết số giờ đồng hồ là:

$1:frac56=frac65=1,2$ (giờ)
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần Của Bạn Bằng Tiếng Anh (7

Hai vòi vĩnh nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ bể đầy. Nếu như chảy riêng rẽ vòi trước tiên thì nên mất 4 giờ. Vậy vòi sản phẩm công nghệ hai chảy riêng bao nhiêu giờ thì đầy bể