Hòa tan hoàn toàn 8.94

     

Khối lượng muối hạt = cân nặng kim một số loại + cân nặng gốc axi = 8,94 + 0,04.96 + 0,16.35,5 = 18,46 g
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.94

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, hiện ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam láo lếu hợp gồm Mg với Zn bằng số lượng vừa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn a gam bột Al vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn đúng theo hai khí NO cùng N2O là sản phẩm khử duy nhất và có tỉ lệ số mol theo lần lượt là 1: 3. Quý hiếm của a là


Đốt nóng hỗn hợp X gồm Fe2O3 và bột Al vào môi trường không có không khí. Nếu mang lại những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu mang đến tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là:


Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:


Cho hỗn hợp gồm mãng cầu và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là:


Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4rồi tiến hành phản ứng sức nóng nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4thành Fe. Hòa tan trọn vẹn chất rắn sau làm phản ứng bằng dung dịch H2SO4loãng (dư) chiếm được 5,376 lít khí H2(ở đktc). Năng suất phản ứng nhiệt độ nhôm cùng số mol H2SO4đã bội phản ứng là:
Xem thêm: Một Hỗn Hợp X Gồm C2H2 C3H6 Ch4 C2H2, Hỏi Đáp 24/7

Trộn 5,4g bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa chảy hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 5,376 lít H2 (dktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:


Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) dung nạp hết vào 100 ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05mol KOH; 0,05 mol Ba(OH)2. Hỗn hợp sau phản bội ứng gồm khối lượng?


Hòa tan hết 0,81 gam bột nhôm vào 550ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần thêm vào dung dịch A để thu được lượng kết tủa lớn nhất.


Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 chức năng vừa đủ với m gam hỗn hợp HCl 10% chiếm được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn đúng theo khí X là 5,25 gam cùng dung dịch sau phản nghịch ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào duy nhất sau đây?


Hòa tan hết 17,94 gam một sắt kẽm kim loại kiềm vào một trong những lượng nước dư thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch X chức năng với 36,92 gam P2O5 thì thu được dung dịch Y chỉ cất hai muối gồm nồng độ mol bởi nhau. Kim loại kiềm là


Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 0,05M với HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch X tất cả pH là
Xem thêm: Phân Tích Ý Nghĩa Truyện Tấm Cám (Ngắn Gọn, Hay Nhất), Ý Nghĩa Sâu Sắc Truyện Tấm Cám

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam