Please Wait

     
1 nam nhi trai công ty giàu dẫu vậy vô cùng lãnh đạm vì đã có một cuộc tình tan vỡ với ng yêu thương cũ. Anh ta ko còn tin cẩn vào tình yêu nữa. Bố mẹ vô cùng lo lắng cho anh ta. Dẫu vậy chuyện gì đang xảy ra...Mời các bạn cùng mình hiểu truyện " đàn ông hoàng tử thờ ơ biết yêu"