Hỏi phương tiện trong tiếng anh

     

Chú ý: Động từ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải gồm sự thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu trả lời cũng yêu cầu dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu vấn đáp cũng sử dụng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How bởi they go to lớn school?

Câu trả lời: They go to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How bởi vì you travel to Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by car.

2, Với công ty ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She goes to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels khổng lồ Ha Long by train Chú ý: trường đoản cú “walk” có nghĩa là “đi bộ” lúc nói không sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks khổng lồ school/ She goes on foot.

3, bài tập

1. I go khổng lồ work ... Train.

Xem thêm: Không Copy Dòng Ẩn Trong Excel, Cách Copy Trong Excel Không Chứa Cột Và Dòng Ẩn

A,by B, for C, with D, in

2. She ... To lớn the gym by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel to Ha Long by ...

Xem thêm: Tro Choi Ghep Hinh Cong Chua Phep Thuat Winx, Download Sách Tro Choi Ghep Hinh Cong Chua Winx

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... Does your mother travel khổng lồ Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come khổng lồ Korea?

A, does B, bởi C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ anh 6 3. Unit 7 giờ anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 giờ đồng hồ anh 6 7. Unit 2 tiếng đồng hồ anh 6
từ bỏ khóa: / phương tiện đi lại
Bình luận conhantaohpg.com
0 bình luận

phương pháp tính điểm xuất sắc nghiệp THPT giang sơn 2020 mới nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp
1 năm ngoái
*

bao gồm thức ra mắt đề Minh Họa Toán năm học 2020
2 thời gian trước
*

chăm đề Câu so sánh trong giờ Anh
2 năm kia
*

chăm đề: Tính từ cùng Trạng từ bỏ ( Adjectives & Adverbs)
2 năm kia
chăm đề: Sự kết hợp giữa nhà ngữ và rượu cồn từ - trường đoản cú hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
2 năm ngoái
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
705351 lượt coi
cách tính điểm tốt nghiệp THPT tổ quốc 2019 tiên tiến nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp
594658 lượt xem
phương thức xác định trung tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
408578 lượt xem
chính thức chào làng đề Minh Họa Toán lần hai năm học 2019
394315 lượt coi
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai
369513 lượt coi
tư liệu
Đề thi
nội dung bài viết
conhantaohpg.com Team