Hỗn hợp e gồm este đơn chức x và este hai chức y

     

40,48 gam E + 0,56 mol NaOH → a gam muối + 0,15 mol C2H5OH + 0,2 mol C2H4(OH)2

→ bảo toàn khối lượng có a = 43,12 gam → Chọn giải đáp A

Giải rõ ràng và rõ hơn 2chất X cùng Y ta biện luận giải pt nghiệm nguyên như sau:

40,48 gam hỗn hợp E gồm 0,16 mol X dạng CnH2nO2 và 0,2 mol Y dạng CmH2m-2O4

→ 0,16.(14n + 32) + 0,2.(14m + 62) = 40,48 → 4n + 5m = 41

Cặp nghiệm nguyên vừa lòng là n = 4 và m = 5.ứng cùng với X là CH3COOC2H5 cùng Y là HCOOCH2CH2OOCCH3.

→ Đáp án A
Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm este đơn chức x và este hai chức y

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy trọn vẹn m gam một chất to X đề nghị 1,106 mol O2, nhận được 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. đến m gam chất to X tác dụng tối nhiều với a gam H2. Quý hiếm của a là


A. 0,224


B. 0,140


C. 0,364


D. 0,084


Câu 2:


Este X gồm công thức phân tử là C5H8O2. Đun lạnh 10,0 gam X trong 200ml hỗn hợp NaOH 0,3M. Sau khi phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được 5,64 gam chất rắn khan. Vậy tên thường gọi của X là:


A. Vinyl propionat


B. Anlyl axetat


C. Etyl acrylat


D. Metyl metacrylat


Câu 3:


Đốt cháy este 2 chức mạch hở X (được tạo nên từ axit cacboxylic no, nhiều chức, phân tử X không tồn tại quá 3 links π) thu được tổng thể tích CO2 cùng H2O vội 5/3lần thể tích O2 đề xuất dùng. đem 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn cùng với 400ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn số 1 của m là


A. 28,0


B. 26,2


C. 24,8


D. 24,1


Câu 4:


Hỗn thích hợp E chứa hai hóa học hữu cơ đều mạch hở cùng không cất nhóm chức khác có este X (CnH2n–2O2) với este Y (CmH2m–4O4), trong những số ấy số mol của X lớn hơn số mol của Y. Đốt cháy không còn 16,64 gam E cùng với oxi vừa đủ, thu được x mol CO2 với y mol H2O cùng với x = y + 0,2. Mặt khác đun lạnh 16,64 gam với dung dịch KOH vừa đủ, thu được các thành phần hỗn hợp F cất 2 ancol đồng đẳng tiếp đến và tất cả hổn hợp hợp đựng 2 muối; trong các số ấy có a gam muối A với b gam muối hạt B. Dẫn tổng thể F qua bình đựng mãng cầu dư, thấy khối lượng bình tăng 6,76 gam. Quý hiếm gần duy nhất của a: b là


A. 1,7


B. 1,8


C. 1,6


D. 1,5


Câu 5:


Đốt cháy trọn vẹn 22,9 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai este đối kháng chức, mạch hở tạo do cùng một ancol với nhị axit cacboxylic sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, nhận được 1,1 mol CO2 cùng 15,3 gam H2O. Mặt khác, toàn thể lượng X trên phản bội ứng không còn với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam hóa học rắn khan. Khi đến X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy gồm kết tủa trắng xuất hiện. Giá trị của m là


A. 19,0


B. 18,4


C. 26,9


D. 20,4


Câu 6:


Đốt cháy trọn vẹn 8,6 gam 1 este G thu được các thành phần hỗn hợp X. Mang lại X lội nhàn qua nước vôi vào dư thu được 40 gam kết tủa đồng thời cân nặng dung dịch sụt giảm 17 gam. Phương diện khác, đem 8,6 gam G cho vào 250ml KOH 1M đun nóng mang đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y thu được 19,4 gam chất rắn khan. Tên của G là


A. Metyl acrylat
Xem thêm: Những Chị Lúa Phất Phơ Bím Tóc Những Cậu Tre Bá Vai, Đọc Khổ Thơ Sau Những Chị Lúa Phát Phơ

B. Etyl axetat


C. Metyl metacrylat


D. đimetyl oxalat


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại conhantaohpg.com


*

liên kết
tin tức conhantaohpg.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


conhantaohpg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


conhantaohpg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


conhantaohpg.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Trong Nhà Em Có 3 Phương Tiện Giao Thông : Xe Đạp, Xe Máy, Ô Tô

conhantaohpg.com