HỖN HỢP X GỒM NA VÀ AL

     

Hỗn vừa lòng X có Na với Al. Mang đến m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Ví như cũng mang lại m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần xác suất theo cân nặng của mãng cầu trong X là


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)


Gọi số mol của Na và Al trong hỗn hợp X theo thứ tự là x và y mol

Vì tỉ lệ thành phần thể tích cũng là tỉ lệ số mol => coi như thử nghiệm 1 thu được a mol khí cùng thí nghiệm 2 thu được 1,75a mol

Cho các thành phần hỗn hợp X vào nước, Na phản bội ứng hết sinh sản NaOH cùng Al phản nghịch ứng cùng với NaOH với còn dư => tính số mol theo NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x → x → 0,5x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 x ← x → 1,5x

$ = > sum n_H_2 = 0,5 extx + 1,5 extx = a, = > x = 0,5 exta$ (1)

Cho các thành phần hỗn hợp X công dụng với hỗn hợp NaOH dư => Na bội nghịch ứng hết với H2O và Al phản bội ứng hết với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 x mol → 0,5x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 y mol → 1,5y mol

$ = > sum n_H_2 = 0,5x + 1,5y = 1,75 exta$ (2)

Thay (1) vào (2) => $y = frac1,75 exta - 0,5.0,5 exta1,5 = a$

$ = > \% m_Na = frac0,5 exta.230,5 exta.23 + 27a.100\% = 29,87\% $

 


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al


Bài tập có liên quan


Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa chảy 2,7 gam Al vào hỗn hợp NaOH dư nhận được V lít khí thoát ra ngơi nghỉ đktc. Quý hiếm của V là


Hoà tan hỗn hợp A có 13,7 gam tía và 5,4 gam Al vào trong 1 lượng nước bao gồm dư thì thể tích khí thoát ra ở đk tiêu chuẩn là


Trộn dung dịch cất a mol AlCl3với dung dịch đựng b mol NaOH. Để nhận được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Cho 5,4 gam bột nhôm vào 200 ml hỗn hợp NaOH, sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng 3,6 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH là


Để hòa tan hoàn toàn m gam Al buộc phải dùng 100 ml dung dịch đựng NaOH 1M với Ba(OH)2 0,5M. Quý hiếm của m là


Hòa tan a gam tất cả hổn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lít H2 (đktc). Cũng các thành phần hỗn hợp trên hòa tan trọn vẹn trong hỗn hợp NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Quý hiếm của a là


Cho hỗn hợp tất cả Na cùng Al tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là một trong những : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam hóa học rắn ko tan. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp X có K cùng Al. đến 12 gam các thành phần hỗn hợp X vào một lượng dư nước thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) cùng còn lại 1 phần chất rắn không tan. Nếu đến m gam tất cả hổn hợp X vào dung dịch KOH dư thì thu được bao nhiêu lít khí H2 (đktc)?


Hỗn hòa hợp X tất cả Na cùng Al. Mang đến m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng đến m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần xác suất theo khối lượng của na trong X là


Cho 100mL dung dịch NaOH 1M vào 200mL dung dịch AlCl3 2M lắc đều cho đến khi xong xuôi phản ứng nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Nhỏ hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,7 mol AlCl3 chiếm được 39 gam kết tủa.Dung dịch sau phản bội ứng gồm hai muối hạt trong đó có một muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã sử dụng là


Cho V lít dung dịch KOH 2M vào 150mL dung dịch AlCl3 1M nhấp lên xuống đều cho tới khi phản nghịch ứng xong xuôi thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 8,05 (g) mãng cầu vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M. Sau làm phản ứng thu được hóa học kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không thay đổi được m gam chất rắn A. Quý hiếm của m là


Cho một mẫu mã Na vào 100ml hỗn hợp AlCl3 1M chiếm được V lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không thay đổi thu được 2,55 gam hóa học rắn. Cực hiếm của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm AlCl3 với Al2(SO4)3 vào nước chiếm được 200 gam hỗn hợp X, phân tách dung dịch X thành 2 phần:

-Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 13,98 gam kết tủa trắng.

-Phần 2 đem chức năng với 476 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng ngừng thu được 69,024 gam kết tủa.

Xem thêm: Khu Du Lịch Sinh Thái Tiếng Anh Là Gì, Khu Du Lịch Sinh Thái In English Translation

Biết cân nặng phần 2 vội n lần cân nặng phần 1 (n: nguyên) với lượng chất tan vào phần 2 nhiều hơn trong phần một là 32,535 gam. Tính mật độ % những chất tan gồm trong hỗn hợp X


Tiến hành hai thí nghiệm:

-Thí nghiệm 1: đến 650 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM chiếm được 3b gam kết tủa.

-Thí nghiệm 2: đến 700 ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml hỗn hợp AlCl3 aM thu được 2b gam kết tủa.

Xem thêm: Top 100 Sản Phẩm Loa Nansin Của Nước Nào Sản Xuất, Các Sản Phẩm Của Nansin

Giá trị của a, b là:


Cho 200 ml hỗn hợp NaOH 2M công dụng hoàn toàn cùng với 200 ml dung dịch AlCl3 aM. Sau phản ứng thu được 7,8 gam kết tủa nhôm hiđroxit. Quý giá của a là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.