Hợp Chất Hữu Cơ Mạch Hở X Có Ctpt C6H10O4

     

Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo nên hai ancol solo chức bao gồm số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A.A: CH3OCO-COOC3H7
Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c6h10o4

B.B: CH3OOC-CH2-COOC2H5

C.C: CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.

D.D: C2H5OCO-COOCH3

Đáp án với lời giải

Đáp án:B

Lời giải:X tất cả công thức là C6H10O4 lúc thủy phân tạo thành 2 ancol đối kháng chức bắt buộc X là este tất cả 2 chức ancol

Vậy X tất cả dạng ROOC-R1-COOR2. Số Cacbon vào R, R1, R2 là 4. Để tạo nên hai ancol trong số ấy số Cacbon trong 2 ancol gấp đôi nhau vậy 2 ancol chính là H3OH với C2H5OH .

Vậy CT của X là: CH3OOC −CH2 − COOC2H5

Vậy đáp án và đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút đặc điểm hoá học Este - Este - chất hóa học 12 - Đề số 5

Làm bài


phân chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài bác thi.X là este mạch hở, đối kháng chức. Thủy phân trọn vẹn m gam X bằng dung dịch chứa NaOH (vừa đủ) thu được muối hạt Y cùng ancol Z (có thuộc số nguyên tử C). Đốt cháy không còn lượng muối Y trên yêu cầu vừa đủ 0,3 mol O2, thành phầm cháy thu được chứa 0,25 mol CO2. Nếu như đốt cháy hết lượng ancol Z nên 0,4 mol O2 cùng thu được toàn bô mol CO2 và H2O là 0,6 mol. Giá trị của m gần nhất là:

Hỗn phù hợp X có vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08g X, nhận được 2,16g

*Xem thêm: Đề 5 Bài Tập Làm Văn Số 6 Ngữ Văn 7 Trang 88 Sgk: Học, Học Nữa

. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là:

X, Y, Z là 3 este đều đối kháng chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no cất một link C=C và có tồn trên đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch sút 34,5 gam. Khía cạnh khác, làm cho nóng 21,62 gam E cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), thu được các thành phần hỗn hợp T chỉ đựng 2 muối cùng hỗn hợp có 2 ancol kế tiếp thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Trọng lượng của muối bột có trọng lượng phân tử to trong tất cả hổn hợp T là

Hợp chất hữu cơ mạch hở X tất cả công thức phân tử C6H10O4 . Thuỷ phân X tạo nên hai ancol solo chức gồm số nguyên tử cacbon vào phân tử gấp rất nhiều lần nhau. Công thức của X là:

Cho sơ vật dụng phản ứng sau:

*

Công thức cấu trúc của X là

Cho 19,1 gam các thành phần hỗn hợp CH3COOC2H5và H2NCH2COOC2H5 chức năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là:

X, Y, Z là 3 este đều đối chọi chức, mạch hở (trong đó Y cùng Z ko no tất cả một link C=C và tất cả tồn trên đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z cùng với oxi vừa đủ, thành phầm cháy dẫn qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản nghịch ứng. Mặt khác, nấu nóng 21,62 gam E cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được tất cả hổn hợp F chỉ cất 2 muối với hỗn hợp bao gồm 2 ancol tiếp đến thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối hạt có khối lượng phân tử to hơn trong hỗn hợp F là:

Đun rét 14,64 gam este X (C7H6O2) buộc phải dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn hỗn hợp thu được lượng muối khan là ?

Hỗn đúng theo M bao gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều solo chức) cùng este Z được tạo ra từ X và Y (trong M, oxi chiếm phần 43,795% về khối lượng). Cho 10,96 gam M chức năng vừa đầy đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo nên 9,4 gam muối. Phương pháp của X và Y lần lượt là:

Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 với CH3COOCH3 tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 nhận được 21,6 gam Ag. Phương diện khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì nhận được 9,4 gam tất cả hổn hợp 2 ancol. Quý hiếm m là
Xem thêm: Tự Sự Lưu Quang Vũ - Bài Thơ “Tự Sự” Có Phải Của Lưu

Cho 18,92 gam este X solo chức, mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 6,88 gam ancol metylic với muối của axit cacboxylic Y. Công thức phân tử của Y là.

Hỗn hòa hợp X có H2NCH2COOH (7,5 gam) với CH3COOC2H5 (4,4 gam). Cho toàn bộ X công dụng với dung dịch đựng 0,2 mol NaOH, sau làm phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

Cho 3,52 gam hóa học A C4H8O2tácdụngvới 0,6 lít dung dịchNaOH 0,1M. Sauphảnứngcôcạn dung dịchthuđược 4,08 gam chấtrắn. Công thức của A là:

Một este E mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với hỗn hợp NaOH thu được hai thành phầm hữu cơ X,Y, hiểu được Y làm mất đi màu dung dịch nước Br2, có các trường thích hợp sau về X, Y 1. X là muối, Y là anđehit 2.X là muối, Y là ancol ko no 3. X là muối, Y là xeton 4.X là ancol, Y là muối bột của axit ko no. Trường đúng theo nào đúng?

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất lớn thu được lượng CO2 vào H2O hơn nhát nhau 8 mol. Mặt khác a mol chất béo trên chức năng tối đavới 600ml dung dịch Br2 1M. Giá chỉ trịalà:

Tổng số hóa học hữu cơ đối chọi chức có công thức phân tử C4H8O2 tính năng với hỗn hợp NaOH nhưng lại không tráng bạc là:

Nhận định nào sau đó là không đúng ?

Trộn 13,6 gam phenyl axetatvới 300ml hỗn hợp KOH 1M. Saukhiphảnứngxảyrahoàntoàncôcạn dung dịchsauphảnứngthuđược m gam chấtrắn khan. Giátrịcủa m là

Xàphòng hoáhoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Côcạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giátrịcủa m là:

Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml hỗn hợp NaOH 1,0 M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X nhận được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước. Số đồng phân cấu trúc của X là

Đốt cháy trọn vẹn 3,7g este no 1-1 chức mạch hởX thu được 3,36 lit CO2(dktc). Sốđồng phân cấu trúc của este X là:


Đun nóng 14,64 gam este E tất cả công thức phân tử C7H6O2 nên dùng 80 gam hỗn hợp NaOH 12%. Cô cạn dung dịch được x gam muối khan. Quý hiếm của x là

Thủy phân este nào sau đây, sản phẩm thu được đầy đủ tham gia bội nghịch ứng tráng bạc?

Xà chống hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng, chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là: